Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 22, 23, 24 Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường | Chân trời sáng tạo

Download (0)

Full text

(1)

Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

Câu 1 trang 22 VBT Tự nhiên và xã hội lớp 2:Nối hình với ô chữ phù hợp.

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và nối cho phù hợp.

Lời giải

(2)

Câu 2 trang 23 VBT Tự nhiên và xã hội lớp 2: Viết vào chỗ (…) nội dung cách ứng xử của em trong tình huống sau.

(3)

Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh để nhận biết tình huống và đưa ra cách ứng xử phù hợp.

Lời giải

Nếu là em, em sẽ tránh xa khu vực có điện bị hở. Nói với các bạn rằng điện bị hở rất nguy hiểm, các bạn cũng nên tránh đến gần. Sau đó, em sẽ báo với thầy cô về tình trạng này để thầy cô tìm cách giải quyết.

Câu 3 trang 24 VBT Tự nhiên và xã hội lớp 2: Nối hình chỉ hành vi đúng với hình mặt cười, hình chỉ hành vi sai với hình mặt mếu.

(4)

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ từng bức hình và cho biết các bạn học sinh trong hình đang làm gì? Hành vi đó có đúng hay không?

Lời giải

(5)

Câu 4 trang 24 VBT Tự nhiên và xã hội lớp 2: Đánh dấu tích vào □ dưới hình vẽ những dụng cụ cần thiết để làm vệ sinh lớp học, trường học.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ và đánh dấu vào ô phù hợp.

Lời giải

(6)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in