• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOÁN 2- TUẦN 20- TIẾT 2 BÀI 41 PHÉP CHIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "TOÁN 2- TUẦN 20- TIẾT 2 BÀI 41 PHÉP CHIA"

Copied!
6
0
0

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 41

PHÉP CHIA

(2)

LUYỆN

TẬP

(3)

1

Số ?

a) 5 2 5 2 5

4 6 3 10 7

20 ? ? ? ?

5 2 5 2 5

4 6 3 10 7

20 12 15 ? ? 20 35 ? ?

b) : 20 20 15 20 35

5 4 5 2 5

4 5 ? 3 ? 10 ? 7 ?

(4)

2

Tính (theo mẫu).

a) 2 cm5 10 cm : 5

Mẫu: 2 cm5 = 10 cm 10 cm : 5 = 2 cm

b) 2 kg 3 6 kg : 3

c) 2

l

4

8

l

: 4

2

l

x 4 = 8

l

8

l

: 4 = 2

l

2 kg 3 = 6 kg 6 kg : 3 = 2 kg

(5)

3

Số ?

Sóc Nâu nhặt được 20 hạt dẻ và chia đều cho các bạn.

a) Chia đều cho 5 bạn.

?

: =

? ?

Mỗi bạn được hạt dẻ.

?

b) Chia đều cho 4 bạn.

?

: =

? ?

Mỗi bạn được hạt dẻ.

?

c) Chia đều cho 2 bạn.

?

: =

? ?

20 5 4

4

20 4 5

5

20 2 10

(6)

4

Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?

Bài giải

Được số túi gạo như vậy là:

20 : 5 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg gạo.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

PHÒNG GD &ĐT LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI.. CHÀO MỪNG CÁC

[r]

5 Liên hoan Tết Trung thu, cô giáo mua về cho lớp 15 hộp bánh.. Cô chia đều bánh cho

2 Mỗi con ong sẽ đậu vào bông hoa nào?... 4 Mỗi đợt thi múa rồng có 2 đội

2 Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó.. Hỏi con thỏ nào lấy được

Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính

[r]

[r]

[r]

Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?. Hướng

Em chỉ đường đi cho bạn Rùa như sau:... Em thực hiện nối

[r]

LUYỆN

Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 7. Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến

- Nhận biết ý nghĩa của phép chia vào một số tình huống gắn bó với thực tiễn.. - Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải các bài toán

- Nhận biết ý nghĩa của phép chia vào một số tình huống gắn bó với thực tiễn.. - Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải các bài toán

• Làm quen với phép chia qua các tình huống “chia đều” trong thực tiễn, nhận biết cách sử dụng

- Nhận biết ý nghĩa của phép chia trong một số tình huống chia theo nhóm trong thực tiễn. - Phát triển các năng lực

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC... LÀM QUEN VỚI PHÉP CHIA –

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Bài giảng điện tử.. Giáo viên: Doãn

Bài toán: Mỗi học sinh được mượn 4