Kĩ thuật 5 - Tuần 10 - Luộc rau

20  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Bài 6:

LUỘC RAU

(3)

MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, HS biết được:

Kiến thức: có khả năng lựa chọn rau và biết cách luộc rau.

Kĩ năng: biết phân biệt món rau luộc với các món khác.

Thái độ: có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn.

(4)

NỘI DUNG

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các công việc chuẩn bị a) Chuẩn bị nguyên vật liệu

b) Sơ chế

2. Hoạt động 2: Luộc rau 3. Hoạt động 3: Trình bày

(5)

1.Chuẩn bị:

a)Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ:

Những lọai rau nào thường

dùng để luộc?

(6)
(7)

Để luộc rau

chúng ta thường dùng những dụng

cụ nào?

?

(8)

Một số dụng cụ thường dùng để luộc rau:

(9)

Khi mua rau về, chúng ta phải làm gì?

b) Sơ chế:

(10)

Nhặt rau và rửa sạch rau

(11)

Vì sao chúng ta phải nhặt

rau?

Nhặt rau để lọai bỏ phần sâu, úa, già lấy phần rau non

(12)

- Nhặt bỏ phần gốc già, những lá sâu, úa.

- Còn lại phần rau non, chúng ta nhặt thành từng đọan dài khỏang 5 cm.

Cách nhặt rau muống:

(13)

Sau khi nhặt rau xong, chúng ta phải làm gì?

Rửa rau

(14)

2. Luộc rau:

Sau khi nhặt, rửa rau xong Chúng ta làm gì?

Luộc rau

(15)

? Để luộc rau chúng ta cần làm những bước nào ?

H.a H.b H.c

H.d H.e H.f

(16)

Tiêu chí cần đạt khi luộc rau:

Rau lụôc chín đều, mềm

và giữ được màu xanh

(17)

3. Trình bày:

- Vớt rau ra đĩa.

(18)

4. Củng cố bài:

Họat động nhóm:

- Phân nhóm : 6 nhóm – 7HS / nhóm - Nhiệm vụ của các nhóm:

các nhóm thảo luận và hòan thành phiếu trắc nghiệm.

- Thời gian: 5 phút

- Hình thức trình bày: đại diện nhóm trình bày

(19)

Câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài bài 7:

“Bày, dọn bữa ăn trong gia đình”

Câu 1. Ở nhà em thường bày bữa ăn như thế nào? (trên bàn, trên mâm,…)

Câu 2. Các dụng cụ trong bữa ăn được đặt ở vị trí như thế nào?

Câu 3. Sau khi ăn xong, chúng ta phải làm gì?

Nhận xét – dặn dò

(20)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại