• Không có kết quả nào được tìm thấy

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG CỦA HUYỆN VĨNH

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG CỦA HUYỆN VĨNH "

Copied!
63
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Lớp: MT1201 Thể loại: Kỹ Thuật Môi Trường Tên đề tài: Nhận diện hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn tập trung huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tại các trang trại chăn nuôi của huyện Vĩnh Bảo, chăn nuôi chủ yếu tập trung vào đàn lợn. Khảo sát thực tế tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo nhằm xác định các hoạt động, vấn đề môi trường và hiện trạng quản lý môi trường tại các trang trại.

TỔNG QUAN

Tỡnh hỡnh chăn nuụi ở Việt Nam

 • Hoạt động chăn nuụi lợn ở cỏc tỉnh
 • Hoạt động chăn nuụi lợn ở Hải Phũng - Việt Nam
 • Cỏc vấn đề tồn tại trong hoạt động chăn nuụi lợn

Điều này cho thấy môi trường rất quan trọng đối với năng suất chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi lợn và vấn đề môi trường 1.2.1.Tổng quan về chất thải chăn nuôi lợn.

Chất thải từ hoạt động chăn nuụi lợn và cỏc vấn đề mụi trường

 • Tổng quan về chất thải chăn nuụi lợn

Do năng suất chăn nuôi thấp và ô nhiễm môi trường nặng nề. Chất thải chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người về nhiều mặt: ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí, môi trường đất và nông sản. Ngoài ra, nước thải chăn nuôi chứa các loại vi khuẩn coliform, E.coli, COD.. và trứng giun sán cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn về phân.

Tùy theo đặc điểm chuồng trại và hình thức thu gom chất thải, chất thải chăn nuôi lợn bao gồm: chất thải rắn, nước tiểu, nước thải gia súc (hỗn hợp phân hữu cơ, nước tiểu, nước rửa chuồng trại.). Nước thải chăn nuôi là loại nước thải rất đặc thù và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao do chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và vi sinh vật gây bệnh. Tổng cục Thống kê - Viện Kinh tế Nông nghiệp) - Sinh vật gây bệnh: Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi khuẩn, vi rút và trứng ấu trùng giun chỉ bệnh.

Ô nhiễm bụi do chất thải chăn nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống sinh sản, chuỗi thức ăn và sức khỏe con người. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam.

Hiện trạng cụng tỏc quản lý, xử lý chất thải chăn nuụi lợn ở Việt Nam

Sử dụng phân lân trong chăn nuôi lợn theo khảo sát tại Hải Phòng. Theo kết quả điều tra hiện trạng môi trường của Viện Chăn nuôi (2006) tại các xí nghiệp chăn nuôi cú lợn tập trung ở Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Hươu cho thấy: Chất thải rắn tồn tại chủ yếu từ phân, rác, thức ăn thừa và đôi khi là xác gia cầm, gia cầm chết. Kết quả khảo sát hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi cho thấy, 100% cơ sở chăn nuôi không thực hiện xử lý chất thải rắn trước khi đưa ra khỏi vùng chăn nuôi.

Tình hình sử dụng nước thải trong chăn nuôi lợn theo khảo sát tại Hải Phòng. Hầu hết các trại heo khác đều có sơ đồ xử lý chất thải như trên. Nhìn chung, quản lý chất thải chăn nuôi lợn gặp nhiều vấn đề.

Nhu cầu sử dụng chất thải chăn nuôi lợn trong nông nghiệp cũng rất thấp. Vì vậy, cần có sự kết hợp nhiều biện pháp tích cực để giải quyết vấn đề quản lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do một lượng lớn chất thải chăn nuôi gây ra.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU

Đối tượng nghiờn cứu

Vĩnh Bảo là một huyện đơn sơ, không có đồi núi, địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc dưới 1% (hơn 1 km). Nhìn chung, địa hình của huyện Vĩnh Bảo trải dài từ Tây - Tây Bắc đến Đông - Đông Nam, tuy một số vùng có địa hình cao hoặc thấp so với địa hình chung. Địa hình khu vực này được chia thành 3 dạng chính: . Khu vực này là một thành phố lớn, đang được cải tạo để phục vụ cho việc trồng trọt trên mặt nước).

Địa hình thấp, độ cao tuyệt đối trên 1 m, phân bố ở các góc của đới ngoài sông Thới Bình, sông Hứa từ Giang Biên đến Trấn Dương, Cống Hiến. Địa hình chia cắt, sự phân bố địa lý tương đối thuận lợi cho việc tích tụ phù sa, có liên quan mật thiết đến sự hình thành và phân bố các loại đất khác nhau trên địa bàn huyện. Vĩnh Bảo là vùng ven biển nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão từ Biển Đỏ và tập trung ở trũng 5 và 9.

Mặc dù gặp nhiều tồn tại trong phát triển kinh tế, tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà UBND huyện và thành phố đã đề ra. Tăng cường đầu tư cho nghề làm vườn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đầu tư cơ sở vật chất, tạo bước phát triển ngày càng lớn cả về chất và lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn huyện Vinh.

Phương phỏp nghiờn cứu

 • Thu thập số liệu
 • Điều tra, khảo sỏt tại cỏc trang trại trờn địa bàn huyện Vĩnh Bảo
 • Phõn tớch đỏnh giỏ, đề xuất giải phỏp

Người dân chủ yếu sinh sống và sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trong đó, số lượng, sản phẩm của đàn gia súc khác và đàn gia súc được kiểm kê mỗi năm một lần vào ngày 01 tháng 10 hàng năm. Đối với sản xuất thịt trâu, bò và các sản phẩm từ động vật khác, thời gian lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm trước.

Đặc biệt, trại heo phải là trại heo thường có từ 50 con heo thịt trở lên. Khảo sát toàn bộ địa hình để thu thập số liệu về số đầu con bò, đàn bò, lợn và số lượng, sản lượng các loại vật nuôi khác của các hộ, trang trại trên địa bàn. Học khu thu thập dữ liệu thông qua điều tra dân số và dữ liệu khảo sát được in trên các bảng câu hỏi in sẵn.

Điều tra chọn mẫu đối với trại heo để thu thập số liệu về số cái và sản phẩm của trại heo. Dựa trên số liệu thu thập được qua khảo sát, khẩu phần ăn được đưa đến từng ngõ ngách, từng trang trại.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả điều tra hoạt động chăn nuụi tại cỏc trang trại ở huyện Vĩnh

Đàn lợn phục hồi sau nhiều năm giảm liên tiếp nhưng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn ở các cú tăng nhiều: Vĩnh An, Việt Tiến, Giang Biên. Do thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, rổ thịt lợn dễ biến động ở mức cao 48 - 50 nghìn đồng/kg nên người chăn nuôi cú khuyến khích nhiều hộ đầu tư chăn nuôi lợn.

Rổ thức ăn không xuống, rổ lợn thấp một chút lại dở, dẫn đến trạng thái. Quỹ đất để mở rộng trang trại, chăn nuôi còn trong tình trạng khó khăn, việc dồn điền đổi thửa tiến hành chậm; cho vay phát triển trang trại, chăn nuôi để tiếp cận thị trường. Kết quả điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Kết quả điều tra về hiện trạng ụ nhiễm mụi trường tại cỏc trang trại

 • ễ nhiễm khụng khớ
 • ễ nhiễm mụi trường nước
 • ễ nhiễm do chất thải rắn
 • ễ nhiễm tiếng ồn

Về bản chất, các hộ chăn nuôi được đảm bảo chất lượng chuồng trại chưa đến mức ô nhiễm. Quá trình rửa trôi từ bể biogas trên bờ ra môi trường gây độc cho vật nuôi và người chăn nuôi. Nước thải trong chăn nuôi lợn bao gồm nước tiểu, nước rửa chuồng trại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

Kết quả phân tích chất thải chăn nuôi cho thấy nước thải vẫn ở mức cho phép trước khi thải ra môi trường. Xác gia cầm và gia cầm chết là một dạng chất thải chăn nuôi đặc biệt. Trong chuồng gia súc, người chăn nuôi thường lót rơm, rạ hoặc các chất độn khác.

Động vật hoặc vật nuôi bị vứt bỏ như túi, kim tiêm, chai lọ. Kết quả khảo sát hiện trạng công tác quản lý môi trường và bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện.

Kết quả điều tra về hiện trạng cụng tỏc quản lý mụi trường và bảo vệ

 • Về mặt quản lý nhà nước
 • Đối với cỏc cơ sở chăn nuụi lợn tập trung

Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nếu cơ sở chăn nuôi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường thì phải chịu trách nhiệm khắc phục ngay hậu quả và bồi thường thiệt hại. Lượng chất thải phát sinh từ chăn nuôi được xử lý đạt tỷ lệ thấp. Hầu hết chất thải của lợn từ cỏ trang trại được xử lý bằng hệ thống khí sinh học.

Chất thải chăn nuôi phải được xử lý trước khi thải ra môi trường theo tiêu chuẩn quy chuẩn. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Nguyễn Phước Đôn: Bài giảng Tập huấn Bảo vệ Môi trường - Phương pháp Xử lý Nước thải Chăn nuôi Heo, 2007;.

Viện Chăn nuôi: Nghiên cứu hiện trạng môi trường chăn nuôi lợn, 2006;

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan