• Không có kết quả nào được tìm thấy

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ " TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ "

Copied!
87
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Thứ hai, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng trả lương tại Cảng Hải Phòng, đặc biệt là tại ngành bốc xếp Hoàng Diệu. Thứ ba, đề tài đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp Bốc xếp Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty TNHH MTV. Tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin về thực trạng trả lương tại Nhà máy Bốc xếp Hoàng Diệu.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG

 • Khái niệm, bản chất và các nguyên tắc trả lương
  • Khái niệm về tiền lương
  • Bản chất và ý nghĩa của tiền lương
  • Các nguyên tắc tiền lương
 • Các chế độ tiền lương của nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp
  • Quan điểm đối với tiền lương
  • Chế độ lương cụ thể trong các doanh nghiệp nhà nước
 • Các hình thức trả lương
  • Trả lương theo sản phẩm
  • Hình thức trả lương theo thời gian
 • Kế hoạch quỹ lương
  • Căn cứ vào kế hoạch lao động và tiền lương bình quân
  • Căn cứ vào doanh thu kỳ kế hoạch, tỷ trọng tiền lương trong doanh thu
  • Căn cứ vào đơn giá tiền lương lợi nhuận
 • Tiền thưởng
  • Bản chất của tiền thưởng
  • Công tác tiền thưởng
  • Một số hình thức thưởng trong doanh nghiệp

Tiền lương danh nghĩa: là thu nhập mà người lao động nhận được từ công việc dưới dạng tiền. Mức lương tối thiểu (hay còn gọi là Mức lương tối thiểu): Được xem xét. Trước đây, tiền lương thường được coi là giá cả của sức lao động trong nền kinh tế thị trường.

Mối quan hệ giữa tiền lương nhận được và kết quả công việc rất rõ ràng. Cách tính phần lương theo doanh thu (đơn giá tiền lương theo doanh thu).

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ

Quá trình hình thành và phát triển cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng có vị trí kinh tế đặc biệt quan trọng, là cầu nối giao thông chiến lược, trung tâm trao đổi hàng hóa lớn thứ hai của cả nước. Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa với nhiều chủng loại khác nhau, phục vụ nhiều mặt cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công trình quốc gia. Nơi đây kết nối tất cả các nước có quan hệ hàng hải với nước ta nên Cảng Hải Phòng có đầy đủ chức năng kinh tế, chính trị, xã hội.

Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

 • Ngành nghề kinh doanh
  • Thuận lợi
  • Khó khăn

Một trong những đơn vị thành viên của cảng là Công ty Bốc dỡ Hoàng Diệu, hàng năm lượng hàng qua cảng chiếm 40%-50% tổng sản lượng của cảng. Vì vậy công ty xếp dỡ container bao gồm 2 đội xếp dỡ container của 2 công ty xếp dỡ I và II. Đặc điểm của công ty bốc xếp Hoàng Diệu và cảng Hải Phòng nói chung là vận tải, bốc xếp và lưu kho hàng hóa.

Công ty Bốc xếp Hoàng Diệu nằm trong khu cảng chính và là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng. Hoạt động kinh doanh của công ty là bốc xếp hàng hóa.. tại cảng, giao nhận, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa tại kho cảng. Công ty bao gồm 3 sản phẩm chính là dịch vụ bốc xếp, dịch vụ kho bãi và dịch vụ giao nhận.

Cơ cấu tổ chức của công ty Sơ đồ tổ chức của công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bốc xếp Hoàng Diệu Bảng 2.l: Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, năm 2008 hàng hóa qua cảng nhiều hơn nên chi phí xếp dỡ thu được cũng ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của công ty.

Xí nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu có ban lãnh đạo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm (đã qua lĩnh vực quản lý).

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN

Định mức, đơn giá tiền lương

1.1- Định mức lao động: Định mức lao động trong định mức đơn giá bốc xếp, đóng gói hàng rời được xác định trên cơ sở quy trình công nghệ bốc xếp cho từng loại hàng hóa theo thao tác để hoàn thành khối lượng sản xuất. đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Nội quy lao động là cơ sở để điều tiết việc sử dụng lao động và tính giá thành một đơn vị tiền lương. 1.2- Định mức sản xuất: Định mức sản xuất bốc xếp, đóng gói hàng rời được xác định trên cơ sở điều tra, thống kê năng suất lao động theo trình độ trung bình tiên tiến có tính đến tính chất hàng hóa, thiết bị. điều kiện thực tế khai thác, sản xuất tại cảng.

Định mức đơn giá xếp dỡ, đóng gói hàng rời

Nhân công lái phương tiện vận chuyển được tăng đơn giá thêm 50% đơn giá theo phương án xếp dỡ Tàu (SL) - Ô tô và/hoặc Kho, bãi, toa xe. Hàng hóa vận chuyển bằng cẩu về kho: Đơn giá tính theo công lái áp dụng theo phương án xếp dỡ Tàu (SL) Ô tô v/c - Kho, bãi, toa xe. Chuyển container bằng cẩu tàu hoặc chân đế áp dụng theo đơn giá phương án xếp dỡ lên tàu (SL) - Os - SMSL, model QK, Toa và Ship (số tham chiếu 31).

Khi bốc xếp thiết bị siêu trường, siêu trọng, đơn giá tiền lương công nhân bốc xếp tăng 50% so với cùng phương án bốc xếp. Bốc xếp hàng rời khu trung chuyển Hạ Long - Trà Bầu - Lan Hạ: Đơn giá tiền lương được tăng thêm 5% theo từng phương án bốc xếp. Khi bốc xếp Lưu huỳnh rời khỏi đơn giá lương của công nhân bốc xếp, thợ xúc có thể tăng loo/o cho tất cả các phương án bốc xếp.

Khi bốc dỡ cám rời, đơn giá lương công nhân tăng 50% cho tất cả các phương án bốc dỡ. Khi bốc xếp hàng tươi sống, hàng đông lạnh hư hỏng, đơn giá nhân công bốc xếp thủ công tăng 50% cho tất cả các phương án bốc xếp. Khi đóng gói cám gạo với số lượng lớn, giá đóng gói tăng 25% lương cho công nhân đối với tất cả các tùy chọn đóng gói.

Khi đóng gói hàng hóa, đơn giá công nhân đóng gói tăng 10% cho tất cả các phương án đóng gói.

Tiền lương và các khoản thu nhập

 • Phân phối tiền lương và phụ cấp lương

150% định mức, bộ phận sản xuất vượt định mức có quyền hưởng 50% đơn giá tiền lương. 1.3- Tiền lương thời gian tham gia thể dục thể thao (TDTT), văn nghệ quần chúng (VHQC), công tác quốc phòng, an ninh, huấn luyện tự vệ:. LP: Tiền lương trả cho số ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ riêng, ngày lễ chính thức theo quy định của Bộ luật lao động.

Phụ cấp độc hại được hưởng thông qua đơn giá tiền lương và phụ thuộc vào khối lượng công việc sản xuất. Phân phối lương sản phẩm, lương phụ cấp và lương ngày theo nguyên tắc tiền lương làm đến công việc nào thì chia cho số người trực tiếp làm công việc đó trong ca sản xuất. LSP: Là tiền lương sản phẩm được trả trong một ca sản xuất của một nhóm công nhân.

Tiền lương chờ việc được chia cho những người trực tiếp chờ việc trong ca sản xuất. Tiền lương sản phẩm và các khoản phụ cấp lương cá nhân căn cứ vào kết quả khối lượng bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa trong ca sản xuất và đơn giá tiền lương đã ban hành. 4.1- Lương khuyến mại sản phẩm, lương khoán theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.

LSP: Lương sản phẩm: Căn cứ vào khối lượng sản phẩm, khối lượng công việc khoán, đơn giá tiền lương sản phẩm, đơn giá tiền lương cố định và hệ số điều chỉnh đơn giá (Kđ).

Các chứng từ thanh toán

Hệ số K được trả đều theo mức chung cho người lao động trực tiếp và cùng với đơn giá tiền lương sản phẩm, đơn giá tiền lương cố định, tiền lương khoán, mức khoán khối lượng công việc khi trả lương là gọi là hệ số điều chỉnh đơn giá Kdc. Hệ số này được điều chỉnh theo kết quả hoạt động của Công ty. KKK: Hệ số ưu đãi tiền lương sản phẩm, tiền lương khoán theo khoản 7.1 của Đề án này.

Ngoài các quy định trên, vì lý do khách quan Phiếu công tác chưa lưu để lưu phải có ý kiến ​​của Trưởng phòng lao động thì lương mới có giá trị thanh toán.

Đánh giá chung về công tác tính tiền lương

 • Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính lương cho công nhân xếp dỡ tại
  • Giải pháp 1: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực làm việc của nhân
  • Giải pháp 2: Xây dựng lại cách tính lương theo doanh thu

Để đạt được hiệu quả tối đa, cần giảm thiểu các chi phí ảnh hưởng đến tiền lương, đồng thời đảm bảo thu nhập của người lao động. Công nhân bốc xếp là lực lượng lao động chính của nhà máy. Đặc điểm của công nhân bốc xếp là đa phần là các bạn trẻ có độ tuổi từ 18 đến 25, hầu hết là những người mới vào nghề và làm việc rất nhiệt tình.

Do chế độ lương hiện nay thấp nên chưa đánh giá hết khả năng làm việc của từng người, trong khi năng suất lao động cao, bốc vác tính theo tấn, sản phẩm cao hơn nhiều so với bình quân. Đảm bảo tiền lương hợp lý giữa người lao động trong các ngành nghề. Để làm tốt những điều trên, phải thực hiện bằng cách giao quỹ lương cho đội ngũ và trả lương theo hệ số theo hiệu quả công việc và hiệu quả lao động phối hợp.

Tiêu chuẩn 2: Đoàn kết và phối hợp trên thị trường lao động + Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo về thời giờ làm việc trên thị trường lao động. Do đó, ít kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động cá nhân. Mặt khác, việc phân phối tiền lương chưa tính đến tình hình thực tế của người lao động về sức khỏe và thái độ làm việc.

Tờ rơi này không có tác dụng tốt trong việc khuyến khích nhân viên tích cực hơn trong công việc.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp từ cài đặt dành cho doanh nghiệp nhỏ lên cài đặt dành cho tổ chức kinh doanh, sử dụng cùng phần cứng trong phòng và bổ sung

Việc đánh giá chất lượng và xác định tải lượng thải của các tác nhân gây ô nhiễm sẽ đóng góp trong công tác quy hoạch khai thác sử dụng nước hợp lý vừa

Khi nhận được đơn hàng của bên mua, công ty xuất kho hàng bán theo yêu cầu của khách hàng, kế toán kho nhập phiếu xuất kho Biểu số 2.8 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng tính

- Công khai hóa các thông tin về luật pháp, quy định, chỉ dẫn hành chính và quản lý đối với doanh nghiệp; - Đơn giản và hài hòa thủ tục hải quan trên cơ sở Công ước Kyoto; - Áp dụng

Do đó các doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lƣợng đội ngũ lao động để nhanh chóng tiếp thu và ứng dụng