KH ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

Văn bản

(1)

1

Khởi

động

(2)

Nam muốn đạt được cái cúp vàng, đẻ được cup vàng em hay giúp Nam trả lời một câu hỏi nhé

Luật chơi

(3)

ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

THỰC VẬT

Hấp thụ Thải ra

Khí các-bô-níc

Nước

Các chất khoáng

Khí ô-xi

Hơi nước Các chất khoáng khác

Khởi động

(4)

Bài 62: Động vật cần gì để

sống?

Khoa học

SGK/124

(5)

Mục tiêu bài học

Nắm được những

yếu tố cần để duy

trì sự sống của

động vật.

(6)

nghiệm Thí

0 1

(7)

Hộp 3

Hộp 2 Hộp 1

Hộp 4 Hộp 5

Quan sát các hình SGK từ 1 đến 5 và cho biết:

1. Mỗi con chuột từng trường hợp sống trong điều kiện nào?

2. Kể yếu tố đã có hoặc còn thiếu cho sự sống của mỗi chuột trong mỗi hình.

(8)

Hộp 1

1. Con chu t sống ộ trong điều ki n ệ nào?

Để con chuột vào hộp không có nắp, có một chén nước.

Điều kiện:

2. K yều tố có trong ể thí nghi m.ệ

+ Thiếu thức ăn.

+ Có nước, Yếu tố:

- Chiếc hộp

không có nắp. ánh sáng.

không khí,

(9)

1. Con chu t sống ộ trong điều ki n ệ nào?

Để con chuột vào hộp không có nắp, có đĩa thức ăn.

Điều kiện:

2. K yều tố có trong ể thí nghi m.ệ

+ Thiếu nước.

+ Có thức ăn, Yếu tố:

- Chiếc hộp

không có nắp. ánh sáng.

không khí, Hộp 2

(10)

1. Con chu t sống ộ trong điều ki n ệ nào?

Để con chuột vào hộp không có nắp, có một chén nước và một đĩa thức ăn.

Điều kiện:

2. K yều tố có trong ể thí nghi m.ệ

+ Đầy đủ để ĐV sống.

+ Có nước, Yếu tố:

- Chiếc hộp

không có nắp. ánh sáng.

không khí, Hộp 3

thức ăn,

(11)

1. Con chu t sống ộ trong điều ki n ệ nào?

Để con chuột vào hộp có nắp, có đĩa thức ăn và một bát nước.

Điều kiện:

2. K yều tố có trong ể thí nghi m.ệ

+ Thiếu không khí.

+ Có thức ăn, Yếu tố:

- Chiếc hộp

không có nắp. ánh sáng.

Nước, Hộp 4

(12)

1. Con chu t sống ộ trong điều ki n ệ nào?

Để con chuột vào hộp không có nắp trong bóng tối, có đĩa thức ăn và một bát nước.

Điều kiện:

2. K yều tố có trong ể thí nghi m.ệ

+ Thiếu ánh sáng.

+ Có thức ăn, Yếu tố:

- Chiếc hộp

không có nắp. không khí.

Nước,

Hộp 5

(13)

Yếu tố cần cho sự sống của động vật

02

01

02 03 04 05 06

(14)

2. Yếu tố cần cho sự sống của động vật:

Điều kiện cung cấp Điều kiện

thiếu Dự đoán kết quả 1 Ánh sáng, nước,không

khí Thức ăn

2 Ánh sáng, không khí,

thức ăn Nước

3 Ánh sáng, không khí, nước, thức ăn

4 Ánh sáng, nước, thức ăn Không khí 5 Nước, không khí, thức

ăn Ánh sáng

Chết sau con chuột 4

Sống bình thường Chết trước tiên

Chết sau con chuột 2 và 4

Sống không khoẻ mạnh

(15)

Nêu lí do vì sao chuột chết?

Nước

Không khí Ánh sáng

Thức ăn

Thiếu một trong các điều

kiện sau:

(16)

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại và phát triển bình thường.

GHI

NHỚ

(17)

Dặn dò

Chuẩn bị bài

Đọc trước: Địa lí bài 63 sau

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now