CDD4: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu

Văn bản

(1)
(2)

Tin học

Hãy chèn một bức tranh có sẵn trong máy tính vào trang trình chiếu, thay đổi kích thước của bức tranh.

(3)

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

3

Mục tiêu:

- Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu.

- Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu.

Tin học

(4)

Câu 1: Để chèn hình vào trang trình chiếu em thực hiện?

A. Insert chọn Shapes B. Insert chọn Table C. Insert chọn Picture

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

(5)

Câu 2: Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em thực hiện?

A. Insert chọn Shapes B. Insert chọn Table C. Insert chọn Picture

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

(6)

Câu 3: Để thay đổi vị trí của hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu em thực hiện mấy bước?

A. 1 bước B. 2 bước C. 3 bước

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

(7)

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

7

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Tin học

2. Soạn bài trình chiếu có chủ đề nơi em ở (làng, phố,...) gồm 3 trang, chèn

vào các trang trình chiếu một số hình ảnh minh họa mà em thích.

(8)

Làng quê Sơn Vi

Sơn Vi là 1 xã phía nam của huyện Lâm Thao có diện tích 6,38 héc ta, với 18 khu dân cư.

(9)

Làng quê Sơn Vi

Sơn Vi là 1 xã phía nam của huyện Lâm Thao có diện tích 6,38 héc ta, với 18 khu dân cư.

(10)

Xã Sơn Vi có 4 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng cấp Quốc gia như: Đình Cả, Đình Sơn Vi, chùa Phúc Ân và Di tích khảo cổ Vườn Sậu. Có 3 di tích được xếp hạng cấp tỉnh đó là: chùa Vĩnh Ninh, Đền Giếng Giá, Đền Nguyễn Đình Tương.

Làng quê Sơn Vi

(11)

Ngôi trường chúng em học rất khang trang, sạch đẹp

Làng quê Sơn Vi

(12)

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

12

Em bảo vệ môi trường bằng các công việc sau:

- Vứt rác đúng nơi quy định - Trồng thật nhiều cây xanh

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG

(13)

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

13

Đèn đỏ sáng: Em dừng lại Đèn xanh sáng: Em đi tiếp

Đèn vàng sáng: Em dừng lại, chờ tín hiệu tiếp theo

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG

(14)

Trò chơi

Ai đúng, ai nhanh

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

Tin học

(15)

Em cần ghi nhớ:

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

• Sử dụng nút lệnh để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu

• Sử dụng nút lệnh để chèn hình vào trang trình chiếu

• Em di chuyển vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng, đẹp mắt.

(16)

Em cần ghi nhớ:

BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (TIẾT 2)

• Sử dụng nút lệnh để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu

•Sử dụng nút lệnh để chèn hình vào trang trình chiếu

(17)

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now