Tuần 23- Toán 5 - Mét khối

Văn bản

(1)

09/24/22 1

(2)

1m

1m

1m

3

1 dm3

1m

* Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m

Mét khối viết tắt là

m

3

* Hình lập phương có cạnh 1m

gồm 1000 hình lập phương cạnh 1 dm

1m

3

= dm

3 1m3 = cm3

a) Mét khối Mét khối

(3)

b) Nhận xét

* Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

* Mỗi đơn vị đo thể tích bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.1 1000

m3 dm3 cm3

1m3

=

1dm3

=

=

1cm3

=

(4)

Bài 1 a) Đọc các số đo:

15 m3 ; 205 m3 ; 25 m3 ; 0,911 m3 100

b) Viết các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối:………

Bốn trăm mét khối:………

Một phần tám mét khối:….………

Không phẩy không năm mét khối:………

(5)

Bài 2

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối :

1 dm3 = cm3 1,969 dm3 = cm3

19, 54m3 = cm3 1 4 m3 = cm3 Bài 1

(6)

Bài 2

Bài giải

Bài 3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

5 x 3 = 15 ( hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 ( hình)

Đáp số: 30 hình

Bài 1

2dm

5 dm

3 dm

(7)

Bài 2 Bài 3 Bài 1

Bài giải

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

3 x 2 = 6 ( hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

6 x 5 = 30 ( hình)

Đáp số: 30 hình

2dm

5 dm

3 dm

(8)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now