- Em sẽ làm gì để bảo vệ DSVH?

Văn bản

(1)

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

- Những qui đinh của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

- Em sẽ làm gì để bảo vệ DSVH?

(3)

BÀI 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Tiết 1)

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU:

I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN II. NỘI DUNG BÀI HỌC a. Khái niệm:

III. Bài tập

(4)

Tình hình tôn giáo ở Việt Nam (SGK/51) I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN

BÀI 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Tiết 1)

Việt Nam là nước có nhiều loại hình tôn giáo:

đạo Phật, Thiên Chúa, Cao Đài, Tin Lành, Hòa

Hảo…

(5)

II. NỘI DUNG BÀI HỌC:

a. Khái niệm:

BÀI 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Tiết 1)

I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN

Theo em, việc thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín

ngưỡng?

Tín ngưỡng là gì?

- Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: Thần linh, Thượng đế, Chúa trời.

Tôn giáo là gì?

- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với

những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng, sung bái thần linh và

những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy

+ Tôn giáo còn được gọi là đạo (đạo Phật hay Thiên chúa, Tin Lành…)

Tôn giáo và tín ngưỡng giống

nhau và khác nhau

như thế nào?

(6)

II. NỘI DUNG BÀI HỌC:

a. Khái niệm:

BÀI 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Tiết 1)

I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN

Thế nào là mê tín dị đoan?

- Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: Thần linh, Thượng đế, Chúa trời.

- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín

ngưỡng, sung bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy

+ Tôn giáo còn được gọi là đạo (đạo Phật hay Thiên chúa, Tin Lành…)

- Mê tính dị doan là lòng tin vào

những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên: bói toán,

chữa bệnh phù phép..

Tại sao phải chống mê tính dị đoan?

Hãy nêu ví dụ về hiện tượng mê tín dị đoan và tác hại của nó mà em

biết?

(7)

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của Tôn giáo, tín ngưỡng , mê tín dị đoan như thế nào?

ĐÁP ÁN

7

Tín ngưỡng Tôn giáo (Đạo)

Mê tín dị đoan Giống Đều thể hiện lòng tin vào một lực lượng thần bí.

Khác

Hợp lẽ tự nhiên Do cá nhân tự nguyện, tự do

Niềm tin

Có nghi lễ, giáo lí Hệ thống,tổ chức

Mù quáng

Tiêu cực

(8)

II. NỘI DUNG BÀI HỌC:

a. Khái niệm:

BÀI 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (Tiết 1)

I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN

- Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: Thần linh, Thượng đế, Chúa trời.

- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín

ngưỡng, sung bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy

+ Tôn giáo còn được gọi là đạo (đạo Phật hay Thiên chúa, Tin Lành…)

- Mê tính dị doan là lòng tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên: bói toán, chữa bệnh phù phép..

III. BÀI TẬP

hãy kể 1 số biểu

hiện mê tín dị đoan

trong học sinh hiện

nay?

(9)

BÀI TẬP

Cho tình huống

Hãy đóng vai là con của ông Hùng để tư vấn cách tốt nhất cho chú của mình.

Ông Hùng có người em trai ốm nặng nhưng ông không đưa người ốm đến bệnh viện, mà mời thầy cúng đến nhà cho bệnh nhân uống “thuốc thánh” – thực chất là tàn nhang.

9

(10)

Biểu hiện

Hành vi Mê tín Tín ngưỡng Tôn giáo

Thắp hương ở đền Hùng Đi lễ chùa, nhà thờ

Yểm bùa

Cúng giỗ người đã mất

Không xuất hành nếu gặp con gái

Xem bói

BÀI TẬP: Đánh dấu x vào các cột trong bảng sau để phân biệt các hành vi .

X X

X X

X

10

X

(11)

DẶN DÒ

- HỌC BÀI 16 (Khái niệm)

- XEM TRƯỚC PHẦN TIẾP THEO BÀI 16

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now