Tiết 6. HH: Con chim hay hót | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Trường Tiểu học Vạn Thạnh 2

Âm nhạc lớp 5:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Giáo viên thực hiện: Trần Phi Hiệp Ngày thực hiện: 2/10/2018

(2)

Cúc cu... Cúc cu...

Khởi động giọng:

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

(3)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Lời: Theo đồng dao

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày11-10-1924.

Những bài hát cách mạng nổi tiếng của ông có thể nói đến đó là: Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây Kơ – nia. Những bài hát thiếu nhi như:

Đội kèn tí hon, Nhớ ơn Bác. Và đặc biệt hơn hết là bài hát Con chim hay hót là một sang tác vui nhộn nói về tiếng hót của những chú chim. Bài hát được sáng tác theo lối Đồng giao.

Đồng giao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em. Những số câu đồng giao phổ biến như: Nu na nu nống, Dung dăng dung dẻ, Chi chi chành chành.

(4)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

(5)

Đọc lời ca:

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

Nó hót le te, nó hót la ta.

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

(6)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Câu 1: Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

Câu 2: Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

(7)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Câu 3: Nó hót le te nó hót la ta.

Câu 4: Nó hát le te la ta mà nó bay vô nhà.

(8)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Câu 5: Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

Câu 6: Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

Câu 7: Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

(9)

Hát cả bài:

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

Nó hót le te, nó hót la ta.

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

(10)

Hát kết hợp với nhạc đệm:

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

Nó hót le te, nó hót la ta.

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

(11)

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

x x x x Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

x x x x x

Nó hót le te, nó hót la ta.

x x x x

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

x x x x

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

x x x x Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

x x x Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

x x x x x Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp:

(12)

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

x x x x x x x

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

x x x x x x x x x Nó hót le te, nó hót, la ta.

x x x x x x x x

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

x x x x x x x x

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

x x x x x x x x Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

x x x x x x Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

x x x x x x x x x x Hát kết hợp vỗ tay theo phách:

(13)

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa.

x x x x x x x

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre.

x x x x x x x x x Nó hót le te, nó hót, la ta.

x x x x x x x x

Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà.

x x x x x x x x

Ấy nó ra ruộng lúa, nó múa, nó chơi.

x x x x x x x x Ơi chim ơi, chim ơi, là ới chim ơi.

x x x x x x Chim ơi, là ới chim ơi, ơi chim ơi.

x x x x x x x x x x Hát kết hợp nhạc đệm và vỗ tay theo phách:

(14)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Âm nhạc:

Tiết 6: Học hát: Bài Con chim hay hót

Nội dung, ý nghĩa, giáo dục:

Qua bài hát thì thầy mong muốn các em luôn tự tin, yêu đời, yêu thích ca hát giống như những chú chim nhí nhảnh, hồn nhiên trong bài hát.

Củng cố, dặn dò:

Cả lớp hát lại bài hát kết hợp với nhạc đệm và vỗ tay theo phách.

Các em về nhà học thuộc bài hát và luyện tập hát kết hợp vỗ tay theo phách bài hát Con chim hay hót.

(15)

Tiết học kết thúc

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now