• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tải về Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am, Long Biên

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tải về Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am, Long Biên"

Copied!
29
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học: 2018 – 2019 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I) Mục m êu cầⰚ đạm:

1. Kiến thức

- Nhớ lại các khái niệm

- Phân biệt biểu hiện, ý nghĩa các chuẩn mực đạo đức đã học trong chương trình.

- Biết được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đó.

2. Thái độ

- Trung thực trong kiểm tra.

- Hứng thú, hăng say, tích cực thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn.

3. Kĩ năng

- Vận dụng các kiến thức đã học để trình bày ý kiến.

- Rèn kĩ năng viết, xác định đúng yêu cầu của đề bài.

- Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống.

邐 NăⰚ c cầⰚ đạm:Năng lực tự học; năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

II) M mrậⰚ đề mh : (đính kèm trang sau)

III) Nộ duⰚ đề mh : (đính kèm trang sau)

IV) Đá áⰚ và b ểu đ ểm: (đính kèm trang sau)

(2)

độ Mức

Chủ đề

NhậⰚ b ếm ThôⰚ h ểu

TổⰚ VậⰚ dụⰚ VậⰚ dụⰚ

c o

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TN

KQ TL

T chủ

Hiểu được những biểu hiện của tự chủ, không tự chủ. Số câu: 2 Số điểm:0.5

Số câu: 2 Số đ ểm:

0邐 Tỉ ệ DâⰚ chủ %:

và kỉ uậm

Hiểu được biểu hiện của dân chủ và kỉ luật Số câu: 6 Số điểm:1.5

Số câu: 6 Số đ ểm:

1邐 Tỉ ệ Chủ đề: 1 %:

TìⰚh hữu Ⱊ hị và hợ mác ữ các

Nêu được khái niệm tình hữu

Nhận xét đánh giá được:

Những

Đưa ra được nhận xét về một tình huống

Cách ứng

xử

(3)

dâⰚ mộc mrêⰚ mrêⰚ mhế

ớ 邐

nghị, nguyên tắc hợp tác

việc làm

Số câu:

4 Số điểm:1.

Số câu:0.5 Số điểm:1

Số câu: 2 Số điểm:0.5

Số câu:0.

5 Số điểm:

1

Số câu: 7 Số đ ểm:

3邐 Tỉ ệ NăⰚ 3 %:

độⰚ , sáⰚ mạo

Nhận biết biểu hiện, khái niệm, ý nghĩa

Nhớ lại niệm, ý khái nghĩa

năng của động,

sáng tạo

Đưa ra được nhận xét về một tình huống

hệ bản Liên thân thể năng hiện động, sáng tạo Số câu:

4 Số điểm:1

Số câu:

0.5 Số điểm:2

Số câu: 2 Số điểm:0.5

Số câu:

0.5 Số điểm:

1

Số câu: 7 Số đ ểm:

Tỉ ệ TổⰚ Số %:

đ ểm:2 Tỉ ệ:

20%

Số đ ểm:2 Tỉ ệ:

20%

Số đ ểm Tỉ ệ:

20%

Số đ ểm Tỉ

ệ:10%

Số đ ểm Tỉ

ệ:10%

Số đ ểm Tỉ ệ:

10%

Số đ ểm Tỉ

ệ:10%

Số đ ểm:

10 Tỉ ệ:

100%

(4)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề d hòⰚ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( đ ểm)邐 Học s Ⱊh môkíⰚ đá áⰚ đᆿⰚ mroⰚ h ếu bà àm:

Câu 1: Người có đức tính tự chủ là người:

A. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.

B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.

C. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

D. Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ?

A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

B. Sống đơn độc, khép kín.

C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

Câu 3. Hành vi thể hiện tính dân chủ là:

A. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. B. Tiếp thu ý kiến của người dân.

C. Bắt người khác phục tùng mình D. Bắt người khác phục tùng mình

Câu 4. Trong các hành động sau đây, hành động thể hiện tính kỉ luật là:

A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. B. Ngồi học không nói chuyện riêng.

C. Đi học muộn vì mãi xem phim. D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.

Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ?

A. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học.

B. Ông An trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ từ thiện.

C. Trong buổi sinh hoạt lớp mọi người tích cực phát biểu ý kiến.

D. Trong trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo quyết định của trọng tài.

Câu 6: Cho biết hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.

A. Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài.

(5)

B. Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài.

C. T là lớp trưởng, T tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

D. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến.

Câu 7: Hành vi nào sau đây thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật?

A. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

B. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

C. Lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn học sinh trong lớp để gây quỹ.

D. Tranh nhau để phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp.

Câu 8: Trong buổi sinh hoạt lớp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng, các bạn lớp 9B đã sôi nổi thảo luận đề xuất các biện pháp xây dựng phong trào thi đua.

Hỏi lớp 9B đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Dân chủ và kỉ luật. D. Tôn trọng người khác

Câu 9: Câu ca dao dưới muốn nói lên điều gì? “Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em”

A. Tính dân chủ kỉ luật.

B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

C. Sự tôn trọng hòa bình.

D. Tính chí công vô tư.

Câu 10. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng.

C. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

D. Mối quan hệ phụ thuộc của nước nhỏ với nước lớn.

Câu 11: Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cu ba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cu ba.

B. Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cu ba.

C. Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.

D. Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.

(6)

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta?

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

B. Bình đẳng, cùng có lợi.

C. Can thiệp vào công việc nội bộ, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

D. Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

Câu 13: Cầu Mỹ thuận, biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và Oxtraylia. Em hãy cho biết sự hợp tác đó trên lĩnh vực nào?

A. Công nghệ thông tin. B. Giáo dục văn hóa.

C. Giao thông vận tải. D. Khoa học quân sự

Câu 14: An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo...” Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?

A. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.

B. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.

C. Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo...

D. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu 15: Để trở thành người năng động, sáng tạo chúng ta cần làm gì?

A. Luôn làm theo những điều mình thích.

B. Chỉ cần làm theo những điều người khác chỉ bảo.

C. Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống.

D. Say mê trong nghiên cứu khoa học.

Câu 16: Trong những hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.

B. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

C. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

D. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.

Câu 17: Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi "vì sao" và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách, báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của Minh thể hiện phẩm chất gì trong các phẩm chất sau?

A. Siêng năng, kiên trì. B. Năng động, sáng tạo.

(7)

C. Yêu thương con người. D. Đoàn kết, tương trợ.

Câu 18. Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc?

A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

C. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

D. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Câu 19邐Em không đồng tình với hành vi nào sau đây về năng động, sáng tạo?

A. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

B. Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

C. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

D. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Câu 20:Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Học một biết mười. B. Khôn ba năm dại một giờ.

C. Đói cho sạch, rách cho thơm. D.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng II邐 T uậⰚ ( đ ểm): Học s Ⱊh mrả vào h ếu bà àm đã hám邐

Câu 1:(3 đ ểm)Thế nào là tự chủ? Học sinh cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào? Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện đức tính tự chủ trong cuộc sống?

Câu 2:(2đ ểm)

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”.

a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào?

(8)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề d hòⰚ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( ,0 đ ểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ

1 A 5 A 9 B 13 C 17 B

2 C 6 A 10 C 14 D 18 B

3 B 7 A 11 B 15 C 19 B

4 B 8 C 12 C 16 B 20 A

Câu Nộ duⰚ mrả Đ ểm

1

*

Thế nào là tự chủ?

Làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ, tình cảm, hành vi, bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.

*Học sinh cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?

- Suy nghĩ trước khi hành động.

- Sau mỗi việc làm cần xem xét lại thái độ, hành động để sửa chữa, rút kinh nghiệm.

*Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện tự chủ trong cuộc sống: HS tự liên hệ, mỗi việc làm đúng được 0.25đ

1 đ ểm

1 đ ểm 1 đ ểm

2 a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần.

Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”. Hành vi của Dũng là chưa thể hiện tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào; hs tự trả lời

1 đ ểm

1 đ ểm

(9)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019 Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( đ ểm)邐

Học s Ⱊh mô kíⰚ đá áⰚ đᆿⰚ mroⰚ h ếu bà àm:

Câu 1:Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cu ba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.

B. Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.

C. Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cu ba.

D. Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cu ba.

Câu 2:Cho biết hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.

A. Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài.

B. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến.

C. T là lớp trưởng, T tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

D. Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài.

Câu 3:Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta?

A. Can thiệp vào công việc nội bộ, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

C. Bình đẳng, cùng có lợi.

D. Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

Câu :Hành vi thể hiện tính dân chủ là:

A. Cấp trên ra lệnh cho cấp dưới quyền. B. Tiếp thu ý kiến của người dân.

C. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. D. Bắt người khác phục tùng mình.

Câu :Em không đồng tình với hành vi nào sau đây về năng động, sáng tạo?

A. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

B. Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

C. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

D. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Câu 6:Hành vi nào sau đây thực hiện khôngtốt dân chủ và kỉ luật ? A. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

B. Lớp trưởng hỏi ý kiến các bạn về kế hoạch thu tiền của các bạn học sinh trong lớp để gây quỹ.

C. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

D. Giơ tay phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp.

Câu 7:Trong các hành động sau đây, hành động thể hiện tính kỉ luật là:

A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. B. Ngồi học không nói chuyện riêng.

C. Đi học muộn vì mãi xem phim. D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.

Câu 8:Để trở thành người năng động, sáng tạo chúng ta cần làm gì?

A. Luôn làm theo những điều mình thích.

(10)

B. Chỉ cần làm theo những điều người khác chỉ bảo.

C. Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống.

D. Say mê trong nghiên cứu khoa học.

Câu 9:Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc ? A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

C. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

D. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Câu 10:Cầu Mỹ thuận, biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và Oxtraylia. Em hãy cho biết sự hợp tác đó trên lĩnh vực nào?

A. Công nghệ thông tin. B. Giáo dục văn hóa.

C. Giao thông vận tải. D. Khoa học quân sự

Câu 11:An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo...” Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?

A. Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo...

B. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

C. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.

D. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.

Câu 12:Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ ? A. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

B. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

D. Sống đơn độc, khép kín.

Câu 13:Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Học một biết mười. B. Khôn ba năm dại một giờ.

C. Đói cho sạch, rách cho thơm. D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Câu 1 :Trong buổi sinh hoạt lớp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng, các bạn lớp 9B đã sôi nổi thảo luận đề xuất các biện pháp xây dựng phong trào thi đua.

Hỏi lớp 9B đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Dân chủ và kỉ luật. D. Tôn trọng người khác.

Câu 1 :Trong những hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.

B. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.

C. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

D. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

Câu 16:Người có đức tính tự chủ là người:

A.Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.

B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.

(11)

C. Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.

D. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

Câu 17:Câu ca dao dưới muốn nói lên điều gì?

“Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em”

A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. B. Sự tôn trọng hòa bình.

C. Tính chí công vô tư. D. Tính dân chủ kỉ luật.

Câu 18:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

B. Mối quan hệ phụ thuộc của nước nhỏ với nước lớn.

C. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng.

D. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

Câu 19:Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi "vì sao" và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách, báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của Minh thể hiện phẩm chất gì trong các phẩm chất sau?

A. Siêng năng, kiên trì. B. Năng động, sáng tạo.

C. Yêu thương con người. D. Đoàn kết, tương trợ.

Câu 20:Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ?

A. Ông An trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ từ thiện.

B. Trong buổi sinh hoạt lớp mọi người tích cực phát biểu ý kiến.

C. Trong trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo quyết định của trọng tài.

D. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học.

II邐 T uậⰚ ( đ ểm) Học s Ⱊh mrả vào h ếu bà àm đã hám

Câu 1:(3 đ ểm)Năng động, sáng tạo là gì? Ý nghĩa của năng động, sáng tạo? Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống?

Câu 2:(2đ ểm)

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”.

a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào?

(12)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 01

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( ,0 đ ểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ

1 D 5 B 9 C 13 A 17 A

2 D 6 C 10 C 14 C 18 D

3 A 7 B 11 B 15 D 19 B

4 B 8 C 12 A 16 A 20 D

Câu Nộ duⰚ mrả Đ ểm

1 * Năng động, sáng tạo là:

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra các mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

* Ý nghĩa của năng động, sáng tạo:

- Là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

- Giúp con người vượt qua khó khăn, rút ngắn thời gian đạt mục đích.

- Vinh dự cho bản thân gia đình và xã hội.

*Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống: HS tự liên hệ, mỗi việc làm đúng được 0.25đ

1 đ ểm

1 đ ểm 1 đ ểm

2 a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần.

Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”. Hành vi của Dũng là chưa thể hiện tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

1 đ ểm

1 đ ểm

(13)

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào; hs tự trả lời

(14)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề chíⰚh mhức 邐 Mã đề mh số 02

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( đ ểm) 邐Học s Ⱊh mô kíⰚ đá áⰚ đᆿⰚ mroⰚ h ếu bà àm:

Câu 1:Hành vi thể hiện tính dân chủ là:

A. Tiếp thu ý kiến của người dân. B. Bắt người khác phục tùng mình.

C. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. D. Cấp trên ra lệnh cho cấp dưới quyền.

Câu 2:Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta?

A. Can thiệp vào công việc nội bộ, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

C. Bình đẳng, cùng có lợi.

D邐Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

Câu 3:Trong các hành động sau đây, hành động thể hiện tính kỉ luật là:

A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. B. Ngồi học không nói chuyện riêng.

C. Đi học muộn vì mãi xem phim. D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.

Câu :Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi "vì sao" và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách, báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của Minh thể hiện phẩm chất gì trong các phẩm chất sau?

A. Siêng năng, kiên trì. B. Năng động, sáng tạo.

C. Yêu thương con người. D. Đoàn kết, tương trợ.

Câu :Hành vi nào sau đây thực hiện khôngtốt dân chủ và kỉ luật?

A. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

B. Lớp trưởng hỏi ý kiến các bạn về kế hoạch thu tiền của các bạn học sinh trong lớp để gây quỹ.

C. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

D邐Giơ tay phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp.

Câu 6:Người có đức tính tự chủ là người:

A. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.

B. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.

C. Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.

D.Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

Câu 7:Em không đồng tình với hành vi nào sau đây về năng động, sáng tạo?

A. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

B. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

C. Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

D.Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

Câu 8:Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc?

A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

C. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

(15)

D. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

Câu 9:Cầu Mỹ thuận, biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và Oxtraylia. Em hãy cho biết sự hợp tác đó trên lĩnh vực nào?

A. Công nghệ thông tin. B. Giáo dục văn hóa.

C. Giao thông vận tải. D. Khoa học quân sự

Câu 10:Câu ca dao dưới muốn nói lên điều gì?

“Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em”

A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. B. Sự tôn trọng hòa bình.

C. Tính chí công vô tư. D. Tính dân chủ kỉ luật.

Câu 11:Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ?

A. Sống đơn độc, khép kín.

B. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

D.Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

Câu 12:Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cu ba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cu ba.

B. Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cu ba.

C. Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.

D.Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.

Câu 13:Cho biết hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.

A. T là lớp trưởng, T tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

B. Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài.

C. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến.

D.Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài.

Câu 1 :Trong những hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.

B. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.

C. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

D. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

Câu 1 :An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo...” Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?

A. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.

B. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.

C. Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo...

D. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu 16:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Mối quan hệ phụ thuộc của nước nhỏ với nước lớn.

(16)

B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng.

C. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

D. Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

Câu 17:Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Học một biết mười. D. Khôn ba năm dại một giờ.

Câu 18:Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ ?

A. Ông An trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ từ thiện.

B. Trong buổi sinh hoạt lớp mọi người tích cực phát biểu ý kiến.

C. Trong trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo quyết định của trọng tài.

D.Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học.

Câu 19:Trong buổi sinh hoạt lớp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng, các bạn lớp 9B đã sôi nổi thảo luận đề xuất các biện pháp xây dựng phong trào thi đua.

Hỏi lớp 9B đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Dân chủ và kỉ luật. D. Tôn trọng người khác.

Câu 20:Để trở thành người năng động, sáng tạo chúng ta cần làm gì?

A. Say mê trong nghiên cứu khoa học.

B. Luôn làm theo những điều mình thích.

C. Chỉ cần làm theo những điều người khác chỉ bảo.

D. Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống.

II邐 T uậⰚ ( đ ểm) Học s Ⱊh mrả vào h ếu bà àm đã hám

Câu 1:(3 đ ểm)Năng động, sáng tạo là gì? Ý nghĩa của năng động, sáng tạo? Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống?

Câu 2:(2đ ểm)

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”.

a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào?

(17)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 02

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( ,0 đ ểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ

1 A 5 A 9 C 13 B 17 C

2 A 6 B 10 A 14 D 18 D

3 B 7 C 11 B 15 D 19 C

4 B 8 D 12 A 16 C 20 D

Câu Nộ duⰚ mrả Đ ểm

1 * Năng động, sáng tạo là:

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra các mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

* Ý nghĩa của năng động, sáng tạo:

- Là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

- Giúp con người vượt qua khó khăn, rút ngắn thời gian đạt mục đích.

- Vinh dự cho bản thân gia đình và xã hội.

*Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống: HS tự liên hệ, mỗi việc làm đúng được 0.25đ

1 đ ểm

1 đ ểm 1 đ ểm

2 a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói:

“Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”. Hành vi

1 đ ểm

1 đ ểm

(18)

của Dũng là chưa thể hiện tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào; hs tự trả lời

(19)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019 Đề chíⰚh mhức 邐 Mã đề mh số 03

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( đ ểm)邐 Học s Ⱊh mô kíⰚ đá áⰚ đᆿⰚ mroⰚ h ếu bà àm:

Câu 1:Em không đồng tình với hành vi nào sau đây về năng động, sáng tạo?

A. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

B. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

C. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

D邐Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

Câu 2:Câu ca dao dưới muốn nói lên điều gì?

“Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em”

A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. B. Sự tôn trọng hòa bình.

C. Tính dân chủ kỉ luật. D. Tính chí công vô tư.

Câu 3:Trong các hành động sau đây, hành động thể hiện tính kỉ luật là:

A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. B. Ngồi học không nói chuyện riêng.

C. Đi học muộn vì mãi xem phim. D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.

Câu :Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ ?

A. Trong buổi sinh hoạt lớp mọi người tích cực phát biểu ý kiến.

B. Trong trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo quyết định của trọng tài.

C. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học.

D邐Ông An trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ từ thiện.

Câu :Cầu Mỹ thuận, biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và Oxtraylia. Em hãy cho biết sự hợp tác đó trên lĩnh vực nào?

A. Công nghệ thông tin. B. Giáo dục văn hóa.

C. Giao thông vận tải. D. Khoa học quân sự

Câu 6:Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng B. Khôn ba năm dại một giờ.

C. Học một biết mười. D. Đói cho sạch, rách cho thơm.

Câu 7:Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc ? A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

C. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

D邐Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

Câu 8:Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cu ba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cu ba.

B. Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.

C. Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cu ba.

D.Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.

(20)

Câu 9:An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo...” Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?

A. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

B. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.

C. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.

D邐Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo...

Câu 10:Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ ? A. Sống đơn độc, khép kín.

B. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

D.Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

Câu 11:Trong những hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

B. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.

C. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.

D邐Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

Câu 12:Cho biết hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.

A. T là lớp trưởng, T tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

B. Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài.

C. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến.

D.Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài.

Câu 13:Người có đức tính tự chủ là người:

A. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.

B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.

C. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

D邐Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.

Câu 1 :Trong buổi sinh hoạt lớp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng, các bạn lớp 9B đã sôi nổi thảo luận đề xuất các biện pháp xây dựng phong trào thi đua.

Hỏi lớp 9B đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Dân chủ và kỉ luật. D. Tôn trọng người khác.

Câu 1 :Hành vi thể hiện tính dân chủ là:

A. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. B. Tiếp thu ý kiến của người dân.

C. Bắt người khác phục tùng mình. D. Cấp trên ra lệnh cho cấp dưới quyền.

Câu 16:Hành vi nào sau đây thực hiện không tốt dân chủ và kỉ luật?

A. Giơ tay phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp.

B. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

C. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

D邐Lớp trưởng hỏi ý kiến các bạn về kế hoạch thu tiền của các bạn học sinh trong lớp để gây quỹ.

(21)

Câu 17:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

B. Mối quan hệ phụ thuộc của nước nhỏ với nước lớn.

C. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng.

D邐Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

Câu 18:Để trở thành người năng động, sáng tạo chúng ta cần làm gì?

A. Say mê trong nghiên cứu khoa học.

B. Luôn làm theo những điều mình thích.

C. Chỉ cần làm theo những điều người khác chỉ bảo.

D.Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống.

Câu 19:Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi "vì sao" và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách, báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của Minh thể hiện phẩm chất gì trong các phẩm chất sau?

A. Siêng năng, kiên trì. B. Năng động, sáng tạo.

C. Yêu thương con người. D. Đoàn kết, tương trợ.

Câu 20:Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta?

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

B. Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

C. Bình đẳng, cùng có lợi.

D邐Can thiệp vào công việc nội bộ, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

II邐 T uậⰚ ( đ ểm) Học s Ⱊh mrả vào h ếu bà àm đã hám

Câu 1:(3 đ ểm)Năng động, sáng tạo là gì? Ý nghĩa của năng động, sáng tạo? Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống?

Câu 2:(2đ ểm)

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”.

a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào?

(22)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 03

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( ,0 đ ểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ

1 D 5 C 9 A 13 A 17 A

2 A 6 C 10 B 14 C 18 D

3 B 7 D 11 D 15 B 19 B

4 C 8 A 12 B 16 C 20 D

Câu Nộ duⰚ mrả Đ ểm

1 * Năng động, sáng tạo là:

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra các mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

* Ý nghĩa của năng động, sáng tạo:

- Là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

- Giúp con người vượt qua khó khăn, rút ngắn thời gian đạt mục đích.

- Vinh dự cho bản thân gia đình và xã hội.

*Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống: HS tự liên hệ, mỗi việc làm đúng được 0.25đ

1 đ ểm

1đ ểm 1 đ ểm

2 a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần.

Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”. Hành vi của Dũng là chưa thể hiện tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

1 đ ểm

1 đ ểm

(23)

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào; hs tự trả lời

(24)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019 Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( đ ểm)邐 Học s Ⱊh mô kíⰚ đá áⰚ đᆿⰚ mroⰚ h ếu bà àm:

Câu 1:Trong buổi sinh hoạt lớp, dưới sự điều khiển của lớp trưởng, các bạn lớp 9B đã sôi nổi thảo luận đề xuất các biện pháp xây dựng phong trào thi đua.

Hỏi lớp 9B đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây?

A. Đoàn kết, tương trợ. B. Yêu thương con người.

C. Dân chủ và kỉ luật. D. Tôn trọng người khác.

Câu 2:Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ?

A. Trong buổi sinh hoạt lớp mọi người tích cực phát biểu ý kiến.

B. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học.

C. Trong trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo quyết định của trọng tài.

D.Ông An trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ từ thiện.

Câu 3:Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc?

A. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

B. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

C. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

D.Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Câu :An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo...” Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?

A. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.

B. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.

C. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

D邐Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo...

Câu :Trong những hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.

B. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.

C. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

D邐Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.

Câu 6:Trong các hành động sau đây, hành động thể hiện tính kỉ luật là:

(25)

A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. B. Ngồi học không nói chuyện riêng.

C. Đi học muộn vì mãi xem phim. D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.

Câu 7:Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cu ba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cu ba.

B. Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.

C. Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cu ba.

D.Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.

Câu 8:Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ?

A. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

B. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

D.Sống đơn độc, khép kín.

Câu 9:Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Đói cho sạch, rách cho thơm. B. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

C. Khôn ba năm dại một giờ. D. Học một biết mười.

Câu 10:Cầu Mỹ thuận, biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và Oxtraylia. Em hãy cho biết sự hợp tác đó trên lĩnh vực nào?

A. Công nghệ thông tin. B. Giáo dục văn hóa.

C. Giao thông vận tải. D. Khoa học quân sự

Câu 11:Hành vi thể hiện tính dân chủ là:

A. Bắt người khác phục tùng mình. B. Cấp trên ra lệnh cho cấp dưới quyền.

C. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. D. Tiếp thu ý kiến của người dân.

Câu 12:Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi "vì sao" và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách, báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của Minh thể hiện phẩm chất gì trong các phẩm chất sau?

A. Siêng năng, kiên trì. B. Năng động, sáng tạo.

C. Yêu thương con người. D. Đoàn kết, tương trợ.

Câu 13:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

(26)

C. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng.

D邐Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

Câu 1 :Người có đức tính tự chủ là người:

A. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.

B. Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.

C. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.

D.Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.

Câu 1 :Hành vi nào sau đây thực hiện khôngtốt dân chủ và kỉ luật?

A. Giơ tay phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp.

B. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

C. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

D.Lớp trưởng hỏi ý kiến các bạn về kế hoạch thu tiền của các bạn học sinh trong lớp để gây quỹ.

Câu 16:Cho biết hành vi nào dưới đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.

A. Trong giờ học, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài.

B. T là lớp trưởng, T tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

C. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến.

D.Nam hay nói tự do, nói đế lời khi thầy cô đang giảng bài.

Câu 17:Để trở thành người năng động, sáng tạo chúng ta cần làm gì?

A. Say mê trong nghiên cứu khoa học.

B. Luôn làm theo những điều mình thích.

C. Chỉ cần làm theo những điều người khác chỉ bảo.

D邐Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống.

Câu 18:Câu ca dao dưới muốn nói lên điều gì?

“Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em”

A. Sự tôn trọng hòa bình.B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

C. Tính dân chủ kỉ luật D. Tính chí công vô tư.

Câu 19:Em không đồng tình với hành vi nào sau đây về năng động, sáng tạo?

A. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

B. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

(27)

C. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

D邐Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

Câu 20:Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta?

A. Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

C. Bình đẳng, cùng có lợi.

D邐Can thiệp vào công việc nội bộ, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

II邐 T uậⰚ ( đ ểm) Học s Ⱊh mrả vào h ếu bà àm đã hám

Câu 1:(3 đ ểm)Năng động, sáng tạo là gì? Ý nghĩa của năng động, sáng tạo? Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống?

Câu 2:(2đ ểm)

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần. Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”.

a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

b. Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào?

(28)

TRƯỜNG THCS THANH AM Năm học: 2018 – 2019

Đề chíⰚh mhức邐 Mã đề mh số 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN GDCD LỚP 9

Th Ⱊ: hᆿm

I邐 Trắc Ⱊ h ệm ( ,0 đ ểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ Câu Đá áⰚ

1 C 5 C 9 D 13 A 17 D

2 B 6 B 10 C 14 A 18 B

3 B 7 A 11 D 15 C 19 D

4 C 8 A 12 B 16 A 20 D

Câu Nộ duⰚ mrả Đ ểm

1 * Năng động, sáng tạo là:

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra các mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

* Ý nghĩa của năng động, sáng tạo:

- Là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại.

- Giúp con người vượt qua khó khăn, rút ngắn thời gian đạt mục đích.

- Vinh dự cho bản thân gia đình và xã hội.

*Nêu bốn biểu hiện bản thân đã làm gì để thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống: HS tự liên hệ, mỗi việc làm đúng được 0.25đ

1 đ ểm

1đ ểm 1 đ ểm

2 a. Em hãy nhận xét hành vi của Dũng.

Thắng và Dũng đang đi trên đường thì thấy có 2 người khách nước ngoài đang lúng túng, lưỡng lự giữa ngã tư, tay giở bản đồ ra xem, chắc là họ đang tìm đường. Thấy các bạn, họ tỏ vẻ vui mừng vẫy các bạn lại gần.

Thắng định đến giúp họ thì Dũng kéo Thắng đi và nói: “Bọn Tây ba lô lang thang này cậu quan tâm làm gì, kệ họ”. Hành vi của Dũng là chưa thể hiện tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

b.Nếu em là Dũng em sẽ ứng xử như thế nào; hs tự trả lời

1 đ ểm

1 đ ểm

(29)

BGH kí duyệm

Lê Thị Ngọc Anh

Tổ chuyêⰚ môⰚ

Bùi Thị Thu Hạnh

Nhóm chuyêⰚ môⰚ

Hoàng Thị Lệ

Xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-9

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

• Nhóm 3: Dựa vào kênh chữ mục II.2 và bảng Nhóm 3: Dựa vào kênh chữ mục II.2 và bảng 1.3, hãy nhận xét tình hình nợ nước ngoài của 1.3, hãy nhận xét tình hình

+ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới với việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chế khủng bố công

Diện tích, địa hình cao hay thấp, vị trí gần hoặc xa biển Câu 4: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Á là:.. khí hậu lục

+ Xứng đáng được mọi người kính trọng, khâm phục và học tập - Nêu 4 việc làm của bản thân thể hiện tự lập?: HS tự liên hệ - Tìm 4 câu ca dao tục ngữ, danh ngôn thể hiện

Câu 19: Biểu hiện nào sau đây của người học sinh góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.. Nghe và tuyên truyền tin

Kĩ năng: - Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ hình chiếu của 1 vật thể, phân biệt được các loại bản vẽ và trình tự đọc2. Thái độ: Tuân thủ qui chế thi, hướng dẫn

Câu 1: Dùng một thấu kính phân kỳ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thìB. Chùm tia ló là chùm tia hội tụ tại

Câu 3: Sử dụng và bảo quản dụng cụ thiết bị bằng thủy tinh hoặc tráng men không nên:D. Dùng đũa hoặc thìa bằng gỗ để xào nấu

Qua việc tìm hiểu về chính sách của nhà nước Lý – Trần đối với các tộc người miền biên giới phía Bắc đã cho thấy đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta có công lao to

As shown in table 1, at the tillering stage, the growth parameters are very closely related to the root system, in which the indicators such as leaf mass, stem mass,

Em hãy nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?.. + Đới nóng: các môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa + Đới ôn hòa: các môi trường ôn

- Quan saùt ñòch laø phaûi naém chaéc ñòch ôû ñaâu, löïc löôïng, phieân hieäu, aâm möu, thuû ñoaïn, quy luaät hoaït ñoäng, nôi naøo coù ñòch chuù yù, sô

Với thiết chế chính trị kết hợp chặt chẽ giữa tính phân quyền và quân sự cùng với việc “đóng cửa đất nước” làm cho nước Nhật thời Tokugawa không những có được

tăng cường phát triển khoa học, kĩ thuật, quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang Câu 9: Đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển làC.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây thể hiện ý nghĩa về kinh tế của việc khai thác các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.. Củng cố khối

Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo nào sau đây.. Công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam của đảo Hôn –

+ Đại hội VII (1935) chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận nhân dân chống phát xít.. + Từ

Bài 2 Trang 4 Tập Bản Đồ Địa Lí: Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào

Khi không còn màng oxit bảo vệ, nhôm sẽ tác dụng với nước tạo ra Al(OH) 3 và giải phóng khí H 2 ; Al(OH) 3 là hiđroxit lưỡng tính nên tác dụng trực tiếp với dung

Câu 1 (trang 107 GDCD 12): Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển

- Pháp luật là cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, thông qua đó tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã

Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số gợi ý về mặt chính sách về c sỡ hạ tầng và nguồn nhân lực vì đây là 02 yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm khi quyết định đầu tư