• Không có kết quả nào được tìm thấy

TẢI XUỐNG WORD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TẢI XUỐNG WORD"

Copied!
2
0
0

Văn bản

(1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023 Môn: LỊCH SỬ – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 2 trang)

Họ tên : ...Số báo

danh ... Mã đề 157

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Sự phát triển không đều của các nước tư bản.

B. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.

C. Mâu thuẫn giữa các nước về thuộc địa.

D. Các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập.

Câu 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ bắt đầu từ ngành nào?

A. Tài chính ngân hàng. B. Thương nghiệp.

C. Công nghiệp. D. Nông nghiệp.

Câu 3: Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

B. Làm xuất hiện cục diện: hai chính quyền song song tồn tại ở Nga.

C. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.

D. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột.

Câu 4: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cam pu chia chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỉ XIX?

A. Com-ma-đam. B. Pha-ca-đuốc.

C. Si-vô-tha. D. Ong Kẹo.

Câu 5: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.

B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho tất cả các nước tư bản.

C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.

D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội đối với các nước tư bản.

Câu 6: Giai cấp nào nắm vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX?

A. Phong kiến. B. Công nhân. C. Tư sản. D. Tiểu tư sản.

Câu 7: Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A. nạn đói xảy ra ở một số nơi.

B. kinh tế gặp một số khó khăn.

C. bị các nước đế quốc thôn tính.

D. khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt.

Câu 8: Phái dân chủ cấp tiến trong Đảng Quốc đại ở Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh bằng phương pháp

A. chính trị. B. ôn hòa. C. ngoại giao. D. bạo lực.

Câu 9: Khối quân sự nào dưới đây đã phát động chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Phát xít. B. Hiệp Ước. C. Liên minh. D. Đồng minh.

Câu 10: Cuộc Duy tân Minh Trị (1868) mang tính chất là cuộc cách mạng A. dân tộc dân chủ nhân dân. B. giải phóng dân tộc.

C. tư sản. D. xã hội chủ nghĩa.

Trang 1/2 - Mã đề 157 - https://thi247.com/

(2)

Câu 11: Ở Trung Quốc, Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu là hai nhà lãnh đạo xuất sắc của A. phong trào Duy tân. B. phong trào Nghĩa Hoà đoàn.

C. cách mạng Tân Hợi. D. khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.

Câu 12: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Trung Quốc thực sự trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

A. Cuộc Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ.

B. Tôn Trung Sơn từ chức Tổng thống.

C. Phong trào Duy tân thất bại.

D. Kí kết Điều ước Tân Sửu.

Câu 13: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào chống thực dân Pháp xâm lược đầu thế kỉ XX?

A. Pu-côm-bô. B. Pha-ca-đuốc. C. A-cha-xoa. D. Si-vô-tha.

Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là một nội dung trong cải cách kinh tế của cuộc Duy tân Minh Trị (1868)?

A. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông.

B. Nhà nước nắm giữ những công ti độc quyền trọng yếu.

C. Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường.

D. Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

Câu 15: Tầng lớp nào đóng vai trò quan trọng trong chính phủ mới ở Nhật Bản sau cuộc Duy tân Minh Trị (1868)?

A. Tư sản. B. Thị dân.

C. Nông dân. D. Quý tộc tư sản hóa.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1 (3 điểm)

Nêu ý nghĩa và tính chất của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. Giải thích tính chất đó?

Câu 2 (2 điểm)

Trình bày kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Hãy rút ra bài học trong việc giải quyết tranh chấp, xung đột trên thế giới hiện nay.

--- HẾT ---

Trang 2/2 - Mã đề 157 - https://thi247.com/

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Với sự trợ giúp của bộ máy chính quyền này, Công sứ Lạng Sơn đã thực thi một loạt các chính sách quản lí về đô thị tại thị xã Lạng Sơn, như: chính sách quản lí

Câu 16: Vì sao nói: “Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX.. Lực lượng tham

- Thảo luận nhóm 2: Sau khi thôn tính được nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành những chính sách áp bức, bóc lột nào đối với nhân dân ta?... Bóc

Vận dụng 3 trang 68 Lịch Sử lớp 7: Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

Câu 6: Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của.. Đảng

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào thể hiện tinh thần đoàn kết của hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.. Khởi nghĩa

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào thể hiện tinh thần đoàn kết của hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.. Khởi nghĩa

Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp có thời gian kéo dài nhất của nhân dân Lào là A.. khởi nghĩa của Ong kẹo

Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp có thời gian kéo dài nhất của nhân dân Lào là.. khởi nghĩa của Ong kẹo

Câu 1: Chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta tại Hà Nội chống thực dân Pháp xâm lược lần 1 là ai?. Phạm

- Ngày 13-7-1885, vua Hàm Nghi ra “chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân cùng nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước. Những sĩ phu văn thân yêu nước, có chung nỗi

? Cuối thế kỉ XIX các nước TB Tây Âu đã đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa, Việt Nam bị đế quốc thực dân nào xâm lược? Phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra

Câu 7: Nội dung nào không phải là đặc điểm cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX.. Xác định đúng kẻ

Câu hỏi trang 125 SGK Lịch sử 8: Nêu nguyên nhân, diễn biến của cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.. + Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, phái chủ

☐ Giữ thế phòng ngự chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương. ☐ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương và kết thúc chiến tranh. ☐ Tiêu diệt cơ quan đầu

Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về mục tiêu mở chiến dịch Điện Biên Phủ của nước ta.. Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ và tô màu vào các mũi

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào giống và khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp.. - Phong trào Cần vương cuối

- Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp trong khi chế độ phong kiến rơi vào thời kì khủng hoảng trầm trọng, nhà Nguyễn đã từng bước bỏ rơi ngọn cờ lãnh đạo,

Phan Đình Phùng với sự kiện lịch sử lãnh đạo Phong trào Hương Khê. Người trong ảnh

- Ý nghĩa: làm tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp, góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của Pháp; để lại nhiều bài học kinh nghiệm

Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta tập trung thực hiện những nhiệm vụ

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ