TẢI XUỐNG PDF

Download (0)

Full text

(1)

Mã đề 101 - https://thi247.com/ Trang 1/2 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP ---

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: LỊCH SỬ10 Thời gian làm bài: 45 PHÚT

(không kể thời gian phát đề) Họ và tên:

... Số báo danh:

... Mã đề 101 I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ).

Câu 1. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng ra bên ngoài chủ yếu trên những lĩnh vực nào sau đây?

A. Chính trị, thể thao. B. Tư tưởng, tôn giáo.

C. Kinh tế, giao thông. D. Quân sự, mĩ thuật.

Câu 2. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là

A. máy dệt. B. máy bay. C. điện thoại. D. Internet.

Câu 3. Phát minh kĩ thuật nào sau đây trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII – XIX) đã tạo ra bước chuyển căn bản trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa?

A. Động cơ đốt trong. B. Máy tính điện tử.

C. Máy hơi nước. D. Máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 4. Thời đại Văn hoá Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào?

A. Khoa học xã hội và nhân văn. B. Văn học, nghệ thuật.

C. Tư tưởng văn hoá. D. Khoa học - kĩ thuật.

Câu 5. Văn minh là gì?

A. Văn minh là sự tiến bộ về mặt tinh thần của xã hội loài người trong lịch sử . B. Văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên.

C. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người.

D. Văn minh là sự tiến bộ về mặt vật chất của xã hội loài người trong lịch sử.

Câu 6. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành

A. khai thác mỏ. B. dệt.

C. giao thông vận tải. D. luyện kim.

Câu 7. Năm 1764, người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ (Anh) đã sáng chế ra A. đầu máy xe lửa. B. máy kéo sợi Gien-ni.

C. máy dệt chạy bằng sức nước. D. máy hơi nước.

Câu 8. Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thành tựu của cư dân cổ A. Ba Tư. B. Hi Lạp. C. Hi Lạp – Rôma. D. Ấn Độ.

Câu 9. Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại:

A. Lăng mộ, đền tháp, cung điện. B. Cung điện, đền thờ và kim tự tháp.

C. Đền tháp, thành quách, cung điện. D. Tháp , chùa, kim tự tháp.

Câu 10. I-li-át và Ô-đi-xê là tác phẩm thuộc thể loại

A. truyện cổ. B. sử thi.

C. kịch. D. truyện huyền thoại.

Câu 11. Quốc gia nào sau đây được gọi là “Quê hương của những tôn giáo lớn trên thế giới”?

A. Ai Cập. B. La Mã. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc.

(2)

Mã đề 101 - https://thi247.com/ Trang 2/2 Câu 12. Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (giữa thế kỉ XVIII)

A. Pháp. B. Đức. C. Mĩ. D. Anh.

Câu 13. Một trong những loại hình tiêu biểu của nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung đại A. thơ Đường. B. truyện ngụ ngôn. C. truyện ngắn. D. thần thoại.

Câu 14. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân cổ đại phương Tây là A. Thần vệ nữ Mi-lô. B. Vạn lý trường thành .

C. Khu đền tháp D. Kim tự tháp.

Câu 15. Loại chữ cổ nhất của người Trung Quốc là A. chữ Kha-rốt-ti và Bra-mi.

B. chữ Hán.

C. chữ tượng hình viết trên giấy pa-pi-rút.

D. chữ giáp cốt, kim văn.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Trình bày thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ? Câu 2 (3điểm). Trong vai trò một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với bạn học một công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Phương Tây thời cổ - trung đại mà em thích. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới?

--- HẾT ---

(3)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

Môn: LỊCH SỬ, Lớp 10 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,33 điểm.

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

101 B A C D C B B C B C C D A A D

102 D B D A A D D B C B C C D A B

103 D D D A A A A B A C B A D B A

104 B D D A C D D C C B A A D B D

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Đề: 101, 103

Câu Nội dung Điểm

Câu 1 (2 điểm)

- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở ngành dệt với nhiều phát minh quan trọng :

( 0.25 )

+ Năm 1733 John Kay đã phát minh ra "thoi bay"→năng suất lao động lại tăng gấp đôi.

+ Giêm –Ha-gri-vơ chế tạo : Máy kéo sợi Gien-ni…

0.25

+ Năm 1769, Ri-chác-Ac rai đã cải tiến máy kéo sợi→ sợi nhỏ , chắc, đẹp, bền hơn….

+ Năm 1785, Et-Mơn – Các –rai có phát minh quan trọng trong ngành dệt→ tăng năng suất dệt lên tới 40 lần.

(0.25)

(4)

+ Năm 1784, Giêm –Oat phát minh máy hơi nước →có ý nghĩa vô cùng to lớn.

(0.25)

-Ngành luyện kim :

+Năm 1735, Derbi phát minh ra phương pháp nấu than cốc.

+Năm 1784 Hen-ry-Cót, đã tìm ra cách luyện sắt "pút-đinh".

(0.25)

-Ngành Giao thông vận tải :

+Năm 1804, Đầu máy xe lửa hơi nước đầu tiên được Richard Trevithick sản xuất +Năm 1807, Robert Fulton đã chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước .

(0.25) 0.25

+Năm 1814, Xti-phen-xơn, chế tạo thành công đầu máy xe lửa .

+ Năm 1825, đoạn đường sắt đầu tiên trên thế giới được khánh thành tại Anh.

(0.25) Câu 2

3 điểm

-Hs cần nêu được chính xác tên công trình kiến trúc tiêu biểu, tên quốc gia, miêu tả được những đặc trưng cơ bản, liên hệ thực tiễn).

Ví dụ : Đền Pác-tê-nông, Đền thờ thần Dớt, Đấu trường Co-li-dê, ….

+ tên công trình kiến trúc tiêu biểu + tên quốc gia

+ thời gian xây dựng

+ miêu tả được những đặc trưng cơ bản + liên hệ thực tiễn , giá trị của công trình

(0.25) (0.25) (0.25) (0.75) (0.5)

-Giới thiệu, quảng bá, những thành tựu văn minh thế giới.

(0.5)

(5)

-Trách nhiệm của ban thân và cộng đồng chung tay giữ gìn và bảo tồn những thành tựu văn minh thế giới……..

(0.5)

( Linh hoạt nhưng đảm bảo yêu cầu đề ra )

Đề: 102, 104

Câu Nội dung Điểm

Câu 1 (2 điểm)

- Các phát minh về điện :

+ Những khám phá về điện của Pha-ra-đây, Ê-đi-xơn, Tết-la đã thúc đẩy việc ứng dụng nguồn năng lượng điện vào cuộc sống.

(0.25)

+ Năm 1876, A-lếch-xan G. Beo phát minh ra điện thoại….

(0.25)

+ Năm 1879, Thô-mát Ê-đi-xơn đã phát minh ra bóng đèn điện…..

(0.25)

- Luyện kim : Kĩ thuật luyện kim được cải tiến với việc sử dụng lò cao…..

(0.25)

- Giao thông vận tải:

+ Dầu dầu mỏ được sử dụng và cung cấp nguyên liệu mới cho giao thông vận tải…..

0.5

(6)

+ Năm 1886, chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới được Các Ben phát minh.

+ Năm 1903, Hai anh em nhà Rai người Mỹ đã chế tạo thành công chiếc máy bay đầu tiên…

(0.25) 0.25 Câu 2 -Hs cần nêu được chính xác tên công trình kiến trúc tiêu biểu, tên quốc gia, miêu tả được những

đặc trưng cơ bản, liên hệ thực tiễn).

Ví dụ : Đền Pác-tê-nông, Đền thờ thần Dớt, Đấu trường Co-li-dê, ….

+ tên công trình kiến trúc tiêu biểu + tên quốc gia

+ thời gian xây dựng

+ miêu tả được những đặc trưng cơ bản + liên hệ thực tiễn , giá trị của công trình

(0.25) (0.25) (0.25) (0.75) (0.5)

-Giới thiệu, quảng bá, những thành tựu văn minh thế giới.

(0.5)

-Trách nhiệm của ban thân và cộng đồng chung tay giữ gìn và bảo tồn những thành tựu văn minh thế giới……..

(0.5)

( Linh hoạt nhưng đảm bảo yêu cầu đề ra )

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in