ĐẠO ĐỨC 3- TUẦN 24- TÔN TRỌNG ĐÁM TANG (T2)

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)

ễn bài cũ

1)Kể 2 hành vi ứng xử lịch sự, tôn trọng khách n ước ngoài?

2) Tại sao phải tôn trọng khách n ước ngoài?

3) Con sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau:

Con thấy một số bạn nhỏ đang đi sau hai ng ười khách nư ớc ngoài, các bạn vừa chỉ trỏ, vừa bàn tán rất sôi nổi . Con sẽ làm gì khi đó?

(3)
(4)

Đạo đức

(5)

Hoạt động 1: Kể chuyện Đám tang

Hoạt động 1: Kể chuyện Đám tang

(6)

Thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi:

-Mẹ Hoàng và một số ng ời đi đ ờng đã làm gì khi gặp

đám tang ?

-Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nh ờng đ ờng cho đám tang

-Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi nghe mẹ giải thích ?

-Qua câu chuyện trên, các em thấy cần phải làm gì khi

gặp đám tang?

(7)

Tôn trọng đám tang là tôn trọng ng ời đã

khuất và những ng ời thân của họ.

(8)

Hoạt động 2: Đánh giá hành vi

Bài tập 2: Em hãy viết vào ô chữ Đ trước những việc làm đúng và chữ S trước những việc làm sai khi gặp đám tang.

a) Chạy theo xem, chỉ trỏ.

b) Nhường đường.

c) Cười đùa.

d) Ngả mũ, nón.

đ) Bóp còi xe xin đường.

e) Luồn lách, vượt lên trước.

Đ

Đ

S

S

S

S

(9)

Hoạt động 3: Tự liên hệ

Con hãy kể cho các bạn nghe một hành vi

mà con đã chứng kiến hoặc thực hiện khi gặp

đám tang và tự đánh giá hành vi đó là đúng hay

sai?

(10)

-Thấy mọi ng ời dẹp vào lề đ ờng nh ờng đ ờng cho đám tang.

-Khi bà con mất các bác hàng xóm đã đứng hai bên đ òng ngả mũ ,đứng nghiêm trang cúi chào .

-Một số bạn c ời đùa, nói to khi đi viếng đám tang bố bạn Vi lớp mình.

-Một bác hàng xóm rất tốt với nhà con mất vì mắc căn bệnh ung th . Bố mẹ con đã sang giúp đỡ bác một số việc che rạp, kê bàn ghế , mua quan tài…

- Hôm con đi chợ cùng mẹ con thấy một số bạn chạy theo đám tang, chỉ trỏ vào vòng hoa.

-Thấy mọi ng ời dẹp vào lề đ ờng nh ờng đ ờng cho đám tang.

-Khi bà con mất các bác hàng xóm đã đứng hai bên đ òng ngả mũ ,đứng nghiêm trang cúi chào .

-Một bác hàng xóm rất tốt với nhà con mất vì mắc căn bệnh ung th . Bố mẹ con đã sang giúp đỡ bác một số việc che rạp, kê bàn ghế , mua quan tài…

(11)

Tôn trọng đám tang là tôn trọng

người đã khuất và những người thân

của họ.

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in