Bài giảng; Giáo án - Trường THCS Hưng Đạo #navigation_collapse{display:none}#navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#banner{height:150px}@media(min-width:1050px){#wrapper,#banner{width:1050px}.miniNav{width:1050

Download (1)

Full text

(1)

TiÕt 18

THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA VỀ LUẬT LỆ AN TOÀN GIAO THÔNG I.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

- Giúp HS nắm vững khắc sâu các kiến thức đã học.

- Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.

- Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

- Giúp các em nắm được 1 số biển báo hiệu an toàn giao thông quan trọng - Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường

2.Kĩ năng:

a.Kĩ năng bài học:

+Phân tích thực trạng vấn đề giao thông hiện nay.

+Xử lí các tình huống giao thông b.Kĩ năng sống:

- Tự nhận thức,ra quyết định.

3.Thái độ:

Thực hiện tốt ATGT,tuyên truyền ATGT 4.Phát triển năng lực:

- Năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực tự học.

- Năng lực tự nhận thức , năng lực tự chịu trách nhiệm, năng lực tự diều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội, đạo đức.

II. Phương tiện và thiết bị dạy học.

- Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án.

- Một số biển báo hiệu giao thông

-Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về an toàn giao thông III/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học.

1.Phương pháp:

- Nêu và giải quyết vấn đề,dạy học theo nhóm, DH theo dự án.

2. Kĩ thuật dạy học:

- Động não,thảo luận nhóm,giao nhiệm vụ,trình bày một phút..

IV/ Tiến trình dạy học.

1.Ổn định tổ chức: (1’)

Lớp Ngày giảng Sĩ số( Vắng) Ngày soạn: / 12 / 2020

(2)

6A / 1 / 2021

6B / 1 / 2021

6C / 1 / 2021

2. Kiểm tra bài cũ: (2') - KT sỏch vở học sinh 3. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(3phỳt.)

- Mục tiờu: Giới thiệu bài, tạo tõm thế, định hướng chỳ ý cho HS.

- Phương phỏp: nờu và giải quyết vấn đề

Hiện nay tỡnh hỡnh an toàn gao thụng đang là 1 vấn đề cấp bỏch đối với xó hội. Theo cục thống kờ quốc gia thỡ trung bỡnh hàng ngày cú khoảng 30 vụ tai nạn giao thụng gõy tử vong-một con số khụng nhỏ. Vậy những nghuyờn nhõn nào dẫn đến tỡnh trạng tai nạn giao thụng như trờn

* Hoạt động 2.(12')

Lắng nghe, đàm thoại tỡm về tỡnh hỡnh tai nạn giao thụng hiện nay ở nước ta - Mục tiờu:

+ Giỳp hs thấy được độ gia tăng của cỏc phương tiện giao thụng và cỏc vụ tai nạn giao thụng đang hàng ngày.

+ HS nắm được những nguyờn nhõn tai nạn giao thụng và cỏc biện phỏp đảm bảo an toàn giao thụng

+ Giỳp cỏc em biết được 1 số biển bỏo hiệu an toàn giao thụng quan trọng - Hỡnh thức: dạy học tỡnh huống

- Phương phỏp: nờu vấn đề, nghiờn cứu trường hợp điển hỡnh, thảo luận nhúm, tự liờn hệ

- Kĩ thuật: động nóo, giao nhiệm vụ, chia nhúm - Cỏch tiến hành:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Tìm hiểu và liên hệ tình hình ATGT ở địa phơng và xã

hội:

G đa bảng thống kê lên màn chiếu . H quan sát.

TèNH HèNH TAI NẠN GIAO THễNG HIỆN NAY

?

Qua bảng thống kê,em có nhận xét gì về tình hình tai nạn giao thông trong những năm gần đây?

1. Liên hệ thực tế địa phơng:

Năm Số vụ tai nạn

Số người chết

Số người bị thương

2013 29385 9.369 29500

2014 25322 8996 24417

2015 22315 8671 20556

2016 21589 8685 19280

2017 20080 8279 17040

1/10/2018 14485 6674 11549

(3)

- Cú giảm về cả số vụ và ngời chết, ngời bị thơng nhưng vẫn cũn rất cao.

? Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự gia tăng tai nạn giao thông?

- Màn chiếu:

+ Dân số tăng nhanh ;

+ Phơng tiện giao thông ngày càng nhiều;

+ Hệ thống đờng xá cha đáp ứng đợc yêu cầu;

+ Hiểu biết pháp luật về giao thông cha cao;

+ ý thức chấp hành giao thông cha tốt….

G đa hình ảnh về việc tham gia giao thông lên màn chiếu - H quan sát.

? Qua những hình ảnh trên, em thấy nguyên nhân nào là nguyên nhân chính (Nguyên nhân phổ biến) ?

- Nội dung nguyên nhân - màn chiếu.

G chốt: Sự hiểu biết và ý thức chấp hành luật giao thông của một số ngời cha tốt là những nguyên nhân chính dẫn

đến tai nạn giao thông.

? Nhìn những hình ảnh trên, em có cảm nghĩ nh thế nào?

- H tự nêu suy nghĩ.

? Em hãy cho biết trên địa bàn xã Dân Chủ trong năm 2009 có khoảng bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra?

Số ngời chết, ngời bị thơng?

- H tự nêu.

? Qua thực tế đó, em thấy tai nạn giao thông đã để lại những hậu quả nghiêm trọng nào?

- Màn chiếu:

+ Kinh tế.

+ Con ngời.

+ Tinh thần.

? Vậy theo em chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt tai nạn giao thông?

- Màn chiếu:

+ Nâng cao kiến thức về an toàn giao thông.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

+ Tuyên truyền, nhắc nhở mọi ngời cùng thực hiện.

+ Xử lý nghiêm khắc những ngời vi phạm luật giao thông.

? Bản thân em đã thực hiện tốt an toàn giao thông cha?

Trờng TH & THCS Dân Chủ và xã ta đã có những hoạt

động nào để giảm thiểu tai nạn giao thông?

- Treo khẩu hiệu;

- Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền, cổ động;

- Thi An toàn giao thông …

G đa hình ảnh lên màn chiếu – Chốt:

Không chỉ riêng xã Dân Chủ và trờng TH & THCS Dân Chủ chúng ta mà hiện nay toàn xã hội đã và đang tích cực tìm hiểu pháp luật về ATGT và phòng tránh TNGT bằng

(4)

những việc làm cụ thể, thiết thực nh:

( Hình ảnh)

G: Để tham gia giao thông an toàn, chúng ta cần nắm đợc một số vấn đề quan trọng:

- Màn chiếu: Đ

IV. Một số vấn đề cần biết khi tham gia giao thông:

Để đảm bảo an toàn khi đi đ ờng, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm:

+ Ng ời điều khiển giao thông.

+ Tín hiệu đèn giao thông.

Đèn đỏ: dừng lại, cấm đi

Đèn vàng: giảm tốc độ

Đèn xanh: đ ợc đi

1. Chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông:

ể đả

+ Vạch kẻ đ ờng. + Cọc tiêu, hàng rào chắn hoặc t ờng bảo vệ

m - G: Để biết xem chúng ta đã nắm đợc những kiến thức gì về luật giao thông.Chúng ta chuyển sang phần 2.

* Hoạt động 2: ( 20') Học sinh giải quyết tỡnh huống - Mục tiờu: Giỳp hs giải quyết được những tỡnh huống - Hỡnh thức: dạy học tỡnh huống

- Phương phỏp: nờu vấn đề, nghiờn cứu trường hợp điển hỡnh, thảo luận nhúm, tự liờn hệ

- Kĩ thuật: động nóo, giao nhiệm vụ, chia nhúm

* Kiểm tra kiến thức với trò chơi 2. Thực hành các nội

(5)

“ Ai nhanh hơn”

G cử 1 em học sinh tổ chức:

Cách thức chơi:

Thảo luận nhóm - Phất cờ nhanh.

- Lớp chia 3 nhóm thảo luận 2 phút. Mỗi nhóm 1 lá cờ màu.

- Chia 2 vòng thi. Gồm 10 câu hỏi, mỗi vòng 5 câu. Câu trả lời đúng đợc 1 điểm.

- Đội nào phất cờ nhanh, đội đó đợc trả lời.

- Nếu đội phất cờ nhanh trả lời sai, đội khác đợc quyền trả lời.

- Đội nào trả lời đợc nhiều câu, đội đó thắng cuộc.

Câu hỏi vòng 1:

Câu hỏi 1 : Nhà của Lan có chiếc xe đạp cũ bị hỏng để trong nhà, chiếc xe đó là phơng tiện tham gia giao thông.

Đúng hay sai?

Câu hỏi 2: Biển báo hiệu đờng bộ gồm mấy loại thông dụng?

Câu hỏi 3: Theo luật giao thông đờng bộ, em đi bộ trên đ- ờng từ nhà đến tròng là ngời tham gia giao thông đờng bộ . Đúng hay sai?

Câu hỏi 4: Ngời già yếu sử dụng xe lăn không có động cơ

đợc đi trên hè phố và nơi qui định dành cho ngời đi bộ.

Đúng hay sai?

Câu hỏi 5: Trẻ em ở độ tuổi nào khi sang đờng đô thị phải có ngời lớn dắt?

* Sau 1 vòng thi, ngời tổ chức công bố điểm. Hoan

nghênh đội đợc nhiều điểm, khuyến khích động viên đội

đợc ít điểm.

Câu hỏi vòng 2:

Câu hỏi 6 : Khi xảy ra tai nạn giao thông cần phải giữ

nguyên hiện trờng, đúng hay sai?

Câu hỏi 7 : Pháp luật nghiêm cấm việc đua xe và tổ chức

đua xe. Đúng hay sai?

Câu hỏi 8: Nêu ý nghĩa của biển báo cấm

Câu hỏi 9 : Nêu ý nghĩa của biển báo nguy hiểm?

Câu hỏi 10 : Có ngời tham gia giao thông một tay điều khiển xe đạp, còn tay kia dắt theo một chiếc xe đạp khác là vi phạm pháp luật. Đúng hay sai.

* Sau khi kết thúc vòng 2, ngời tổ chức công bố đội thắng- Chúc mừng và cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

dung đã học:

4. Củng cố:(5’) Bài tập tình huống:

Hàng ngày đến trờng, hai chị em Linh và Trà phải đi qua một con suối.Hàng ngày, để sang bờ bên kia, chị Linh thờng dắt Trà lội qua đoạn suối cạn. Hôm nay trời ma to,lũ lớn.Đứng bên suối, hai chị em phân vân cha biết làm thế nào....Em hãy giúp bạn?

- H đa ra cách giải quyết.- G chốt và đa ra bài học cho các em học sinh vùng cao khi đi qua suối có lũ.

Ghi nhớ: Khi đi qua cầu

(6)

Bám vào tay vịn Nếu suối có lũ Em đừng lội qua.

5. Hướng dẫn về nhà: 2p

- Xem lại ND đã học + các bài tập.

- Chuẩn bị trước bài 12 “ Sống và làm việc cú kế hoạch ” V. Rỳt kinh nghiệm :

...

...

...

Tổ trưởng duyệt

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in