Toán Lớp 5A4 - Tuần 4 -Luyện tâp (trang 21)

16  Tải về (0)

Văn bản

(1)

BÀI:LUYỆN TẬP (21)

MÔN: TOÁN

(2)
(3)

Nobita đang gặp phải những câu hỏi khó, các em hãy cùng nhau giúp đỡ cậu chàng hậu đậu trả lời những câu hỏi đó nhé!

Học

cùng

Nobita

(4)

16 người làm xong một công việc trong 3 ngày. Hỏi 8 người thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?

6 ngày

(5)

2 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau)

4 người

(6)

Nobita, cậu

giỏi quá! Hihi….Cảm

ơn các bạn.

(7)

Củng cố mối quan hệ giữa các đại lượng tỉ lệ (nghịch).

Vận dụng kiến thức để giải toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

(8)
(9)

Bài 1: Một người mua 15 quyển vở, giá 8 000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 6000 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt

1 quyển: 8 000 đồng

=> 15 quyển: … đồng?

Nếu 1 quyển: 6000 đồng

=> … quyển?

Giải

Người đó có tổng số tiền là:

8 000 x 15 = 120 000 (đồng )

Nếu mỗi quyển vở giá 6 000 đồng thì mua được số vở là:

120 000 : 6000 = 20 (quyển ) Đáp số: 20 quyển vở Cách 1

(10)

Tóm tắt:

Bài 2: Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con).

Bình quân thu nhập hàng tháng là 3 000 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền?

3 người: 3 000 000 đồng/người/tháng

4 người: … đồng/người/tháng?

(11)

Bài giải:

Tổng thu nhập của gia đình đó là:

3 000 000 x 3 = 9 000 000 (đồng)

Khi có thêm một người con thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là:

9 000 000 : 4 = 2 250 000 (đồng)

Như vậy, bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm là:

3 000 000 – 2 250 000 = 750 000 (đồng) Đáp số : 750 000 đồng

(12)

Bài 3: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương.

Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Tóm tắt:

10 người: 35 m mương BS 20 người

Tổng số người là:

10 + 20 = 30 (người) 30 người gấp 10 người số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Vậy 30 người đào trong 1 ngày được:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 mét mương

Giải

30 người: … m mương?

(13)

Bài 4: Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg.

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao?

Tóm tắt:

50 kg/1 bao: 300 bao 75 kg/1 bao: … kg?

Bài giải

Có tổng số ki-lô-gam gạo là:

50 x 300 = 15 000 (kg)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

15 000 : 75 = 200 (bao) Đáp số: 200 bao

(14)
(15)

Nói nhanh đáp án bài sau:

Có một nhóm thợ làm đường, nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân. Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?

54 công nhân

Ai thông minh hơn?

(16)

- Ôn lại kiến thức để giải toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ.

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung (22)

Về nhà:

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại