Toán 5 - Tuần 11 - Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên

20  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

MÔN TOÁN LỚP 5 Bài cũ : Luyện tập (Sách toán 5 trang 52 )

- Tính tổng của nhiều số thập phân bằng cách thuận lợi nhất Bài 1: 15,32 + 41,69 + 8, 44 = ?

Bài 2: 2,05 + 9,38 +11,23 =?

Kiểm tra kết quả :

Bài 1: 15,32 + 41,69 + 8, 44 = 65,45 Bài 2: 27,05 + 9,38 +11,23 = 47.66

(3)

MÔN TOÁN LỚP 5 Bài cũ : Luyện tập (Sách toán 5 trang 52 )

- Tính tổng hai vế, rồi so sánh kết quả : 5,89 + 2,34 ……. 1,76 + 6,48

(4)

MÔN TOÁN LỚP 5

Bài mới :

Trừ hai số thập phân (Sách toán 5 trang 53 )

(5)

Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009

Nhiệm vụ bài học :

- Biết cách thực hiện phép trừ 2 số thập phân

- Vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế

(6)

HO

ẠT ĐỘNG 1:

Tìm hiểu bài toán

Học sinh đọc đề toán :

• Đường gấp khúc ABC dài 4,29m trong đó đoạn AB dài 1,84m . Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu mét ?

A B

ABC: dài 4,29 m

C

84 ,

1

?

(7)

Học sinh thực hiện và kết luận

• 4,29 – 1,84 = ?

• Ta có : 4,29 m =

• 1,84 m = 429

184

(cm)

Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45(m)

245 cm = 2,45m

429 cm

184 cm Đặt tính

45 2

(8)

Thông thường ta đặt tính :

29 ,

4

84 ,

 1

2 45 (m)

Thực hiện phép trừ như trừ số tự nhiên

 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ ,

(9)

• Ví dụ 2:

• 45,8 – 19,25 = ?

• Học sinh thảo luận nhóm đôi

• - Học sinh nhận xét

• - Giáo viên nhận xét hướng dẫn cách làm

• Cột dọc

8 , 45

26 ,

19

4 6 5

2 ,

-Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như các số tự nhiên .

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ

0

Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009

(10)

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như thế nào ?

+ Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau :

Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .

Trừ như các số tự nhiên .

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và sô số trừ

(11)

GV nêu KL :

Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít

hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải

phần thập phân của số bị trừ. Rồi trừ như các số tự nhiên

(12)

 HOẠT ĐỘNG 2 Luyện tập

• Bài số 1:

• Học sinh làm cá nhân  Trình bày kết quả :

6 , 46

34 ,

9

  50 19 , , 81 256

4 , 68

7 ,

 25

4 2,7

0

37, 26 31, 554 0

(13)

• Bài số 2

• Đọc đề & thảo luận nhóm đôi tìm kết quả

• Kiểm tra kết quả

• Nhận xét :

1 , 72

4 ,

 30  5 0 , , 12 6869 7 , 85

41 ,7 4, 44 61, 15

,00

(14)

• Bài số 3:

• Tìm hiểu đề toán :

• Tóm tắt đề toán toán :

• Một thùng đựng : 28,75kg đường

• Người ta lấy ra : 10,5 kg đường

• Sau đó lấy ra : 8 kg đường nữa

• Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường ?

• Học sinh thảo luận nhóm 4

Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009

(15)

• Kết qủa

:

• Bài giải :

• Số ki – lô – gam đường còn lại sau khi lấy ra 10,5 kg đường là :

• 28,75 – 10,5 = 18,25(kg)

• Số ki – lô – gam đường còn lại trong thùng là:

• 18,25 – 8 = 10, 25 (kg đường)

• Đáp số : 10, 25 kg đường

(16)

Cách 2 : Bài giải

Số ki - lô - gam đường lấy ra tất cả là : 10,5 + 8 = 18,5(kg)

Số ki - lô - gam đường còn lại trong thùng là 28,75 - 18, 5 = 10,25(kg)

Đáp số : 10,25 kg

(17)

Trò chơi đúng /sai

80 - 62,5 = 17,5

Đ

27,6 - 16,5 = 11,1

Đ

15,2 - 4,18 = 11,03

S

2,6 - 2,46 = 0,04

S

6,256,2 = 0,05

Đ

(18)

HOẠT ĐỘNG 3 Củng cố

:

+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta làm như thế nào ?

Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .

Trừ như các số tự nhiên .

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và sô số trừ

(19)

• Dặn dò :

• Về nhà làm lại bài tập trong sách giáo khoa và coi trước tiết luyện tập trang 52 sách toán 5

(20)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại