Toán 2 -Tuần 30 - Milimet

12  Download (0)

Full text

(1)

To¸n líp 2

Bµi: MI – LI - MÉT

(2)

Kiểm tra bài cũ:

Kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.

Tên các đơn vị đo độ dài đã học: cm, dm, m, km

(3)

Kiểm tra bài cũ:

1km = m 1m = dm

m = 1km dm = 1m 1000

10 10

1000 …..

…..

…..

…..

(4)

8 7

6 5

4

0 1 2 3

1mm

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài.

Mi-li-mét viết tắt là: mm

1. Giới thiệu đơn vị đo độ dài mi-li-mét (mm):

1cm = 10mm ; 1dm = 100mm

1 m = 1000mm

(5)

8 7

6 5

4

0 1 2 3

1mm

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài.

Mi-li-mét viết tắt là: mm

1. Giới thiệu đơn vị đo độ dài mi-li-mét (mm):

1cm = ….. mm 10

1m = ….. mm 1000

(6)

Bài 1: Số ?

1cm =…..mm 1m =…… mm

1000 mm = ….m

….dm = 1m 1 1000 10

10

5 cm = ….mm 3cm = …..mm

50

30

(7)

Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi - li - mét :

7 8 5 6 4

0 1 2 3

M N

5 4

0 1 2 3

A B

5 6 4

0 1 2 3 7 8

C D

60 mm

30 mm

70 mm

(8)

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là : 24mm; 16mm và 28mm.

Giải

Chu vi hình tam giác là :

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số : 68mm

(9)

Bài 4:Viết cm hoặc mm vào chỗ ch ấm thích hợp:

a) Bề dày sách “ Toán 2” khoảng 10…

b) Bề dày thước kẻ dẹt là 2

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15 cm

mm

mm

(10)

a) 1000 mm 2 m = ……mm

b) 2000 mm c) 200 mm

TRÒ CHƠI:

(11)
(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in