Đạo đức 2 - Tuần 28 - Giúp đỡ người khuyết tật

16  Download (0)

Full text

(1)
(2)

- Vì sao chúng ta cần cư xử lịch sự khi đến nhà ng ười khác?

- Nêu cách cư xử của em trong những tình

huống đã cho.

(3)
(4)
(5)

Những ng ười như thế nào gọi là ngư ời khuyết tật?

Ngư ời khuyết tật là những ng ư ời mà cơ thể, trí tuệ có phần thiếu hụt.

Ng ư ời khuyết tật là những ngư ời mà cơ thể, trí

tuệ có phần thiếu hụt. Họ yếu đuối và chịu nhiều

thiệt thòi trong cuộc sống nên chúng ta cần phải

giúp đỡ họ.

(6)

Quan sát tranh - Thảo luận

+ Bức tranh vẽ gì ?

+ Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn bị khuyết tật ?

+ Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì ?

Vì sao ?

Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.

BÀI 13 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

(7)

Bài 2: Tìm những việc nên làm và không nên làm đối với người khuyết tật ?

Thảo luận nhúm 4

Những việc nên làm

Đẩy xe lăn giúp ng ời khuyết tật chân, …

Dẫn ngư ời mù qua đư ờng, …

Vui chơi cùng bạn bị câm điếc,...

Mang, xách đồ hộ ngư ời bị liệt tay, …

Quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, …

Những việc không nên làm

Trêu chọc, chế giễu ngư ời khuyết tật.

Xa lánh ng ười khuyết tật.

Hét to vào tai ngư ời khiếm thính.

(8)

câng b¹n ®i häc

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Bài 3: Bày tỏ ý kiến

a) Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.

b) Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh.

c) Phân biệt đối xử với bạn bị khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.

d) Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần

làm bớt đi những khó khăn, thiệt thòi

của họ.

(15)

Người khuyết tật là những người chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, họ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cần làm những việc phù hợp với khả năng để giúp đỡ họ.

Kết luận:

(16)

Sưu tầm những tư liệu ( bài hát, bài thơ, câu chuyện, tấm gương, tranh ảnh,…)

về chủ đề giúp đỡ người khuyết tật.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in