TOÁN 5 - TUẦN 13- LUYỆN TẬP TRANG 64

15  Download (0)

Full text

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THUỴ

LUYỆN TẬP

TRANG 64

(2)

TRANG 64

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

(3)

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Kiểm tra bài cũ

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào?

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

(4)

7,23 : 3

Đặt tính rồi tính

7,23 3 2 1 2 , 4

0 3

1 0

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

(5)

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 67,2 : 7

b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7 d) 46,827 : 9 Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021

Toán

(6)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

67,2 7 9 4 2 , 6

0

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

a) 67,2 : 7 b) 3,44 : 4

3,44 4 24 0 6

0

3 4 , 8

Luyện tập

(7)

c) 42,7 : 7 d) 46,827 : 9 Bài 1: Đặt tính rồi tính

42,7 7 6 1 7

0

0 ,

46,827 9 5

1 8 0

02 7

3

0

,2 2

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

(8)

Bài 3: Đặt tính rồi tính 21,3 : 5

21,3 5 4

1 3 , 2 3 0

6 0

Chú ý: Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách nào?

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

(9)

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 26,5 : 25 b) 12,24 : 20 Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021

Toán Luyện tập

(10)

Bài 3: Đặt tính rồi tính a) 26,5 : 25

26,5 25 1 5 0 1 , 0

0 6

b) 12,24 : 20 12,24 20

0

12 , 6

2 4 4

1 0

0

2 2

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

(11)

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm thế nào?

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

(12)

Bài 4: Có 8 bao gạo cân nặng 243,2kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt

8 bao : 243,2kg 12 bao: .?. kg

Bài toán thuộc dạng toán gì? Cách giải : Rút về đơn vị Bài giải

Một bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

243,2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

30,4 x 12 = 364,8 (kg) Đáp số : 364,2 kg

(13)

Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách:

B. Thêm 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

C. Cả 2 câu trên đều đúng.

A. Thêm 0 vào bên trái số dư rồi tiếp tục chia.

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Luyện tập

(14)

DẶN DÒ :

- Hoàn thành VBT

- Chuẩn bị : Chia 1 STP cho 10, 100, 1000, ...

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in