Tập đọc 2 - Tuần 21 - Cò và Cuốc

14  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ:

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

- Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi sau:

1) Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng?

-

Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi sau:

2) Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?

(2)
(3)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả, trắng phau phau, dập dờn.

- Nội dung:

- Đọc nối tiếp từng câu.

trắng phau phau,

- Đọc từng đoạn trước lớp.

+ Đoạn 1: “Từ đầu đến hở chị?”

+ Đoạn 2: đoạn còn lại.

(4)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả, trắng phau phau, trắng phau phau, dập dờn

Cuốc, thảnh thơi.

- Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn

như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này.

//

/ /

/

trắng phau phau

/

dập dờn khó nhọc Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi thảnh thơi bay lên trời cao.

vất vả lội bùn

/

thảnh thơi bay

lên

//

trắng phau phau,

(5)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả,

trắng phau phau, trắng phau phau, dập dờn.

Cuốc, thảnh thơi,

- Nội dung:

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

(6)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả,

trắng phau phau, trắng phau phau, dập dờn.

Cuốc, thảnh thơi,

- Nội dung:

? 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào?

(7)

Chị bắt tép vất vả thế, chẳng

sợ bùn bắn bẩn hết áo

trắng sao?

(8)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả,

trắng phau phau, trắng phau phau, dập dờn.

Cuốc, thảnh thơi,

- Nội dung:

? 2. Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy ?

(9)

Em sống trong bụi cây dưới đất,

nhìn lên trời xanh, thấy các

anh chị trắng phau phau, đôi

cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc

thế này.

(10)

1) Luyện đọc:

- Từ: - Tìm hiểu bài:

- Câu:

bụi rậm, bẩn,

vất vả,

trắng phau phau, trắng phau phau, dập dờn.

Cuốc, thảnh thơi,

- Nội dung:

?

3. Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ?

Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung

sướng.

(11)

- Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay

lên trời cao.Còn áo bẩn muốn sạch thì

có khó gì!

(12)

Luyện đọc lại

(13)

Củng cố - dặn dò:

Về đọc lại bài “Cò và Cuốc”.

Chuẩn bị bài “Bác sĩ Sói”.

(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in