HỆ THỐNG BÁN HÀNG TẠI TRUNG

80  Tải về (0)

Văn bản

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại học Dân lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến ​​thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Đại học Dân lập Hải Phòng. Và đặc biệt em xin bày tỏ tình cảm sâu sắc tới Thầy. Phùng Anh Tuấn đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị công tác tại Trung tâm Tin học Hàng hải đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã luôn sát cánh bên tôi và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành đồ án này. Trung tâm Tin học Hàng hải là nơi đã triển khai thành công việc đưa tin học vào các bộ phận quản lý. Ngoài hệ thống trang thiết bị hiện đại, trung tâm có hệ thống máy tính được lắp đặt đồng bộ ở tất cả các phòng ban.

Hơn nữa, hệ thống internet đã giúp trung tâm rất nhiều trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khái niệm về hệ thống thông tin

 • Khái niệm và định nghĩa
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Phân loại hệ thống thông tin
 • Các giai đoạn của phân tích thiết kế hệ thống

Hệ thống này phục vụ cho các hệ thống thông tin quản lý, hệ thống hỗ trợ vận hành và các hệ thống khác để hoạt động hiệu quả. Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) là một hệ thống thông tin kinh doanh. Hệ thống thông tin điều hành (EIS) có từ rất sớm và cung cấp thông tin về hiệu suất trong một tổ chức.

Hệ thống được thiết kế để cung cấp hoặc trích xuất các thông tin khác nhau từ môi trường hoặc từ hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ: Hình thành dự án phát triển hệ thống thông tin. Giai đoạn điều tra chi tiết: Thu thập thông tin chi tiết từ hệ thống để phân tích nhu cầu thông tin làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Tùy thuộc vào quy mô của hệ thống, các giai đoạn thiết kế khác nhau có thể được áp dụng.

 • Khái quát về quá trình phát triển của MS SQL Server
 • Vài nét về cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
 • SQL Server và mô hình Client/ Server
 • Tạo và cài đặt cơ sở dữ liệu

Kiểu dữ liệu: Có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để lựa chọn như kiểu ký tự (character), số (Number), ngày tháng (Date) và các dữ liệu khác. Quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm các bước sau. Thực hiện theo các hướng dẫn đặt tên tiêu chuẩn cho các đối tượng cơ sở dữ liệu.

MAXSIZE: Tham số này xác định kích thước tối đa mà cơ sở dữ liệu có thể đạt được. FILEGROWTH: Tham số này xác định mức tăng trưởng được sử dụng để tự động phát triển cơ sở dữ liệu này. FORATTACH: Tham số này đính kèm lại một nhóm tệp biểu mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Mỗi bảng đại diện cho một tập hợp các thực thể trong cơ sở dữ liệu.

Microsoft visual basic 6.0

 • Khái quát về sự phát triển của công cụ lập trình Visual Basic 6.0
 • Kiến thức cơ bản về lập trình VB6.0
 • Mô hình đối tượng ODBC truy cập MS SQL Server

Với lập trình hướng đối tượng, chúng ta chia vấn đề muốn giải quyết thành các đối tượng. Mỗi đối tượng có các đặc điểm được gọi là thuộc tính và các chức năng khác nhau được gọi là phương thức. Mặc dù mỗi đối tượng có những tập thuộc tính khác nhau nhưng bên trong nó đều có những thuộc tính chung cho.

Chúng ta có thể xem các thuộc tính đầy đủ của từng đối tượng thông qua cửa sổ Thuộc tính. Left/Top Vị trí tương đối của đường viền bên trái/trên cùng so với đối tượng (điều khiển) mà nó chứa. Height/Width Tương ứng với chiều cao/chiều rộng của đối tượng (điều khiển) Tên Giá trị là chuỗi được sử dụng để đặt tên cho đối tượng (điều khiển).

Di chuyển Định vị lại một đối tượng theo yêu cầu của chương trình Kéo Thực hiện thao tác kéo thả của người dùng. Đặt tiêu điểm Chọn/nhảy đến đối tượng được chỉ định theo thứ tự Mã Z Chỉ định thứ tự các điều khiển xuất hiện trên màn hình c) Sự kiện. Nếu các thuộc tính mô tả đối tượng và các phương thức xác định cách đối tượng hoạt động, thì các sự kiện là phản ứng của đối tượng.

Nhấp vào Người dùng nhấp vào đối tượng Dbclick Người dùng nhấp đúp vào đối tượng. Dragover Người dùng kéo một đối tượng qua một điều khiển khác. KeyDown Người dùng nhấn một nút trên bàn phím trong khi đối tượng đang được xem.

Nhấn phím Người dùng nhấn và thả một phím trên bàn phím khi đối tượng đang ở trong trường nhìn. KeyUp One được sử dụng để nhả một nút trên bàn phím khi một đối tượng đang được xem. MouseUp Người dùng thả bất kỳ nút chuột nào trong khi con trỏ đang ở trên một đối tượng.

Đặt tên cho hàm, thủ tục phải bắt đầu bằng một động từ như IniNameArray hoặc CloseDialog - Đặt tên cho đối tượng.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mô tả hoạt động của công ty

 • Bán lẻ
 • Bán buôn
 • Báo cáo

Nhân viên kinh doanh kiểm tra hàng hóa đúng chủng loại, số lượng y/c. Nhân viên thương mại lập hóa đơn bán hàng chuyển cho kế toán lập hóa đơn GTGT, nếu khách nợ tiền thì kế toán lập biên bản xác nhận công nợ và ghi cho khách hàng, ban giám đốc và khách hàng phải ký vào biên bản. Mỗi lần thanh toán, kế toán sẽ kiểm tra sổ sách của khách hàng xem khách hàng có nợ không, nợ bao nhiêu và đã đến hạn chưa.

Nếu không còn công nợ thì kế toán sẽ lập hóa đơn và khách hàng thanh toán tiền. Cuối ngày kế toán trưởng gửi báo cáo cho kế toán trưởng, kế toán phải lập báo cáo gửi kế toán trưởng.

Bảng nội dung công việc

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết chức năng lá
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng
 • Biểu đồ hoạt động
 • Biểu đồ luồng dữ liệu

Nếu có thì khách hàng và kế toán tiếp tục làm hợp đồng mua bán. Sau đó kế toán lấy báo cáo nhập xuất và cuối tháng lập báo cáo gửi ban lãnh đạo. Ban Giám đốc khi nhận được hợp đồng mua bán do kế toán chuyển lên sẽ xem xét, ký tên và đóng dấu.

Cuối tháng, ban lãnh đạo sẽ nhận được báo cáo từ kế toán trưởng. Xuất hàng và lập phiếu xuất kho: Nhân viên kinh doanh giữ lệnh giao hàng cho thủ kho. Giao hàng và lập phiếu BH: Khi nhân viên kinh doanh nhận hàng từ kho sẽ giao cho khách hàng và lập phiếu BH.

Lập hóa đơn bán hàng: Khi khách hàng đã nhận hàng tại trung tâm, nhân viên kinh doanh sẽ lập hóa đơn bán hàng và chuyển cho kế toán. Lập hợp đồng mua bán: Kế toán và khách hàng sẽ soạn thảo hợp đồng mua bán. Lập hóa đơn bán hàng: Khi khách hàng đã nhận hàng, nhân viên kinh doanh lập hóa đơn bán hàng và chuyển cho kế toán.

Lập hóa đơn GTGT: Kế toán nhận hóa đơn bán hàng lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng. Lập Biên Bản Xác Nhận Công Nợ: Nếu khách nợ tiền nhưng chưa trả thì kế toán sẽ lập Biên Bản Xác Nhận Công Nợ. Kiểm tra sổ cái của khách hàng: Khi khách hàng nộp tiền, nhân viên kế toán sẽ kiểm tra sổ cái của khách hàng xem khách hàng còn nợ bao nhiêu và quá hạn bao nhiêu.

Báo cáo lượng hàng xuất bán: Cuối ngày kế toán lập báo cáo gửi kế toán trưởng. Căn cứ vào đó, cuối tháng kế toán trưởng lập báo cáo gửi ban giám đốc.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Bán lẻ

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Bán buôn

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Báo cáo

 • Xác định các thực thể và thuộc tính
 • Xác định các mối quan hệ
 • Mô hình E-R
 • Mô hình dữ liệu quan hệ
 • Các quan hệ
 • Mô hình quan hệ

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

 • Giao diện “Đăng nhập hệ thống”
 • Giao diện”Cập nhật thông tin người dùng”
 • Giao diện “Cập nhật thông tin khách hàng”
 • Giao diện “Cập nhật danh sách mặt hàng”
 • Giao diện “Cập nhật danh sách nhân viên”
 • Giao diện “Cập nhật phiếu bán hàng”
 • Giao diện “Phiếu bảo hành”
 • Giao diện “Hóa đơn bán hàng”

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất đã mang lại lợi nhuận to lớn cho các công ty. Nó giúp quản lý hồ sơ dữ liệu và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện. Giúp doanh nghiệp trao đổi thông tin, quảng bá rộng rãi thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Qua quá trình vạch ra các hoạt động kinh doanh của Trung Tâm Tin Học Hàng Hải, tôi nhận thấy rằng việc xây dựng một chương trình quản lý cho các trưởng phòng kinh doanh tại đây là rất cần thiết.

Với đề tài tốt nghiệp được giao kết hợp với kiến ​​thức đã học ở trường em đã xây dựng thành công chương trình quản lý bán hàng cho trung tâm. Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản cần thiết. Trong thời gian có hạn và năng lực có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót và những điểm chưa phù hợp, em rất mong được sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy, cô và các bạn góp ý để đồ án được hoàn thiện hơn.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại