NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

85  Tải về (0)

Văn bản

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác tính lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh. Nội dung bài học: Hoàn thiện bảng lương và các khoản trích lập tại Công ty TNHH Âm nhạc Việt Thanh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Khái niệm, bản chất, đặc điểm của tiền lương
  • Khái niệm
  • Bản chất
  • Đặc điểm
 • Vai trò, chức năng và ý nghĩa của tiền lương
  • Vai trò của tiền lương
  • Chức năng của tiền lương
  • Ý nghĩa của tiền lương
  • Một số nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương

Tiền lương có vai trò to lớn trong việc thoả mãn nhu cầu của người lao động. Mặt khác, nếu năng lực kinh tế không ổn định thì tiền lương của người lao động sẽ rất bấp bênh.

CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Trả lương theo thời gian
  • Tiền lương thời gian giản đơn
  • Tiền lương công nhật
  • Tiền lương thời gian có thưởng
  • Ưu điểm và nhược điểm
 • Trả lương theo sản phẩm
  • Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp
  • Tiền lương trả theo sản phẩm gián tiếp
  • Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng
  • Tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến
  • Tiền lương khoán
  • Tiền lương sản phẩm tập thể
  • Ưu điểm và nhược điểm
 • Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương
  • Phân loại lao động hợp lý
  • Phân loại tiền lương một cách phù hợp
 • Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)
 • Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)
 • Kinh phí công đoàn (KPCĐ)
 • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Số tiền lương hàng ngày được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất vì lý do khách quan và thời gian nghỉ hè.

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
 • Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp
  • Hạch toán số lượng lao động
  • Hạch toán thời gian lao động
  • Hạch toán kết quả lao động
  • Hạch toán thanh toán lương với người lao động
 • Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Chứng từ, tài khoản sử dụng
  • Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán thanh toán lương cho người lao động căn cứ vào các chứng từ hạch toán thời gian làm việc, kết quả công việc, kế toán tiền lương thực hiện tính lương sau khi kiểm tra các chứng từ trên. Công việc tính lương, thưởng và các khoản khác cho người lao động theo hình thức trả lương áp dụng trong doanh nghiệp. Tài khoản 334 phản ánh các khoản phải trả người lao động và tình hình thanh toán (gồm tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản thu nhập khác của người lao động).

Tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các nghĩa vụ khác đối với người lao động. Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả người lao động TK 338- Phải trả người bán khác. Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (công ty có trích trước tiền lương nghỉ phép) Có TK 334 - Nghĩa vụ đối với người lao động Các khoản trích vào tiền lương và thu nhập của người lao động trong công ty như: tạm ứng chưa sử dụng hết, BHYT, BHXH, bồi thường mất tích tài sản sau khi có quyết định xử phạt, thuế thu nhập.

Khi xác định số tiền ăn ca phải trả cho công nhân viên và người lao động khác trong Công ty, ghi: Khi chi tiền ăn ca cho công nhân viên và người lao động khác trong Công ty, ghi: .

HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán này là: Các nghiệp vụ tài chính phát sinh được tổng hợp và đăng ký theo trình tự thời gian và theo nội dung tài chính vào một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký - Sổ Cái. Nhật ký chứng từ: Hình thức này có đặc điểm riêng về số lượng và loại sổ. Trong dạng Dokumentardagbogen, có 10 Dokumentardagbogen, được đánh số từ Dokumentardagbogen số 1-10.

Tạp chí Tư liệu gắn liền với việc đăng ký các giao dịch kinh tế đã phát sinh. Chứng từ kế toán: Là hình thức kế toán tách việc đăng ký NKC với việc đăng ký sổ cái thành 2 bước công việc độc lập, kế thừa để thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán và khắc phục hạn chế của hình thức Nhật ký chứng từ. Đặc điểm cơ bản làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ.

Chứng từ này do kế toán lập trên cơ sở bất kỳ chứng từ gốc nào hoặc tập hợp nhiều chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC VIỆT THÀNH

 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Âm Nhạc Việt
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH âm nhạc Việt
  • Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH âm nhạc Việt Thành 31
  • Các chính sách kế toán tại công ty TNHH âm nhạc Việt Thành

Về mặt tổ chức và quản lý, Công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh. cũng đã nghiên cứu thành lập các phòng chuyên môn được bố trí hợp lý, logic, khoa học, tạo điều kiện cho công ty quản lý chặt chẽ về kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công việc. chất lượng tổ chức sự kiện, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả cao cho công ty. Bộ phận lãnh đạo: (Giám đốc và phó giám đốc) là người đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh cho toàn công ty và là người ra quyết định. Phòng kế toán: là bộ phận quan trọng của bất kỳ công ty nào, có nhiệm vụ theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, thu chi hàng quý, tính thuế thu nhập và nộp thuế cho nhà nước, cũng như lương hàng tháng của toàn thể nhân viên.

Bộ phận thiết kế: Bộ phận này thiết kế các yêu cầu về phông bạt sân khấu, hội trường… cho các hợp đồng tổ chức sự kiện. Nếu bộ phận này thành công, hiệu quả dịch vụ sẽ được đánh giá cao và uy tín. Thương hiệu của công ty sẽ được đánh giá cao và được nhiều người biết đến. Bộ phận kỹ thuật và thi công: Là bộ phận triển khai và thực hiện những gì mà bộ phận thiết kế đưa ra, công việc của họ cũng rất quan trọng trong việc nâng cao uy tín của công ty. Cơ cấu bộ phận kế toán của Công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh được thể hiện qua sơ đồ 2.2.

Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính của công ty. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIET MUSIC.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

 • Đặc điểm về lao động của công ty
 • Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  • Chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng
  • Quy trình luân chuyển chứng từ
  • Kế toán tiền lương phải trả tại công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thành
  • Kế toán các khoản trích theo lương
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Cách thức thanh toán BHXH cho người lao động
  • Hình thức thanh toán lương
  • Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương tại Công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh. Tên đơn vị: Công Ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh Địa chỉ: 3/46 Lạch Tray – Ngô Quyền-Hải Phòng. Tùy thuộc vào số lượng người phải trả một khoản trợ cấp, người quản lý tiền lương sẽ lập một bảng lợi ích bảo hiểm toàn công ty.

Đơn vị: Công Ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh Phòng: Phòng Tài Chính Kế Toán. Đơn vị KD: Công Ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh Thời gian đóng BHXH: 4 năm 3 tháng. Cuối tháng, nhân viên tính lương đối chiếu số liệu trên Bảng lương của các phòng ban công ty.

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh Địa chỉ: 3/46 Lạch Tray-Ngô Quyền- Hải Phòng. Để thanh toán lương cho người lao động, kế toán bắt đầu từ phiếu lương ở các bộ phận trong công ty sau đó viết phiếu lương cho toàn công ty. Công ty TNHH MTV Âm nhạc Việt Thanh trả lương cho người lao động bằng tiền mặt.

Enota : Viet Thanh Music Company Limited Naslov : 3/46 Lach Tray Ngo Quyen Hai Phong.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung, phòng tài chính kế toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của công ty. Việc tổ chức công tác kế toán tại Công ty phù hợp với quy mô và đặc điểm của hình thức sản xuất. Mọi phần hành của công việc kế toán đều được theo dõi và thực hiện đầy đủ theo quy định.

Việc tổ chức công tác kế toán trong công ty phù hợp với quy mô và đặc điểm của hình thức sản xuất. Công ty đã lập, luân chuyển và lưu giữ các chứng từ theo đúng chế độ kế toán quy định để phục vụ cho việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sổ kế toán phản ánh chính xác, trung thực việc tính và thanh toán các khoản phải trả người lao động.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hệ thống chứng từ, sổ sách, bảng biểu… sử dụng đầy đủ trong công tác kế toán hàng ngày và cuối tháng theo đúng biểu mẫu do Bộ Tài chính quy định. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA TIỀN LƯƠNG VỚI CÔNG CỘNG.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN TIỀN

 • Thêm kế toán viên
 • Áp dụng phương thức trả lương bằng tiền gửi ngân hàng
 • Quy định rõ ràng về công tác kiểm tra kiểm soát các chứng từ
 • Quy chế trả lương
 • Áp dụng phần mềm kế toán máy

Để đáp ứng nhu cầu của thời đại khoa học - công nghệ và yêu cầu của công việc hiện nay, tôi khuyên Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính thay vì hạch toán trên bảng tính Excel. Với tình hình tài chính hiện tại của công ty thì việc đầu tư phần mềm kế toán trên máy vi tính là hoàn toàn hợp lý. Một số phần mềm thông dụng hiện nay như: - Phần mềm kế toán MISASME.NET 2012.

Luôn cập nhật các chế độ tài chính kế toán mới nhất, các thông tư hướng dẫn về thuế, bảo hiểm,… Ví dụ Fast Accounting 2009f đã cập nhật các chế độ tài chính, kế toán, thuế mới nhất. Tổ chức và quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và BHXH là một nội dung cơ bản và quan trọng trong quản lý kinh tế.

Vì vậy, công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng và công tác kế toán nói chung luôn phải không ngừng được hoàn thiện. Qua thời gian thực tập tìm hiểu về tổ chức kế toán tiền lương và trích nộp lương tại Công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thanh em đã có được nhiều kiến ​​thức thực tế về tổ chức kế toán theo từng phần hành, đi sâu tìm hiểu về tiền lương của công ty. .

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại