XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO NHÀ MÁY DỆT

73  Tải về (0)

Văn bản

Tải tính toán là một phép đo rất đơn giản được sử dụng để thiết kế hệ thống điện. Hộ loại 3: là hộ tiêu dùng được cung cấp điện với độ tin cậy thấp, để mất điện trong quá trình sửa chữa, thay thế khi có sự cố.

ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Bảng phụ tải và sơ đồ mặt bằng của nhà máy dệt

Loại 2: Hộ gia đình là người tiêu dùng khi ngừng cấp điện chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hư hỏng sản phẩm, đình trệ sản xuất, gián đoạn quy trình công nghệ. Để cấp điện cho các hộ loại 2 ta sử dụng phương pháp có hoặc không có nguồn dự trữ, ở hộ loại 2 được phép ngừng cấp điện trong thời gian bạn tự đóng nguồn dự phòng.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

Nếu hệ số công suất của các thiết bị trong nhóm khác nhau, chúng tôi tính hệ số công suất trung bình. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại kmaks công suất trung bình Ptb.

XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY DỆT

 • Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí
  • Phân loại và phân nhóm phụ tải điện
 • Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác trong toàn nhà
 • Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy
 • Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà máy

Phụ tải tính toán Pttpxi của các phân xưởng đã được xác định trên Pttnm = 0,85. Bán kính đường tròn của đồ thị phụ tải đối với phụ tải thứ i được xác định theo biểu thức.

ĐẶT VẤN ĐỀ

VẠCH RA CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

 • Chọn các máy biến áp phân xưởng
 • Lựa chọn phương án nối dây của mạng cao áp

Hộ có phụ tải cấp I và ІІ chỉ nên đặt 2 MBA, hộ cấp III chỉ đặt 1 MBA. Khi xảy ra sự cố, máy biến áp có thể loại bỏ một số phụ tải không thiết yếu để giảm vốn đầu tư và tổn thất trạm khi vận hành bình thường. Trạm B1 cung cấp phụ tải cho xưởng kéo sợi và tòa nhà văn phòng.

Trạm B4 cấp phụ tải cho phân xưởng lò và phân xưởng sửa chữa cơ khí. Trạm B5 cấp tải cho xưởng mộc, trạm bơm và kho vật tư trung tâm. Có thể chọn máy biến áp nhỏ hơn nếu trong trường hợp xảy ra sự cố trên 1 máy biến áp, các phụ tải không quan trọng trong thời gian sự cố bị gián đoạn.

Dung lượng máy biến áp cho trạm đặt 2 máy biến áp được chọn theo công thức: Sổ kho. Do tính chất quan trọng của các phân xưởng nên lưới điện cao áp trong phân xưởng nên dùng dạng hình tia hoặc sơ đồ đấu nối. Đối với phân xưởng loại 1 ta sử dụng dây chuyền kép và đối với phân xưởng loại 3 sử dụng dây chuyền đơn.

TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN

Chọn máy biến áp phân xưởng và xác định tổn thất điện năng trong trạm biến áp. ΔPo, ΔPN - tổn thất công suất không tải và tổn thất công suất ngắn mạch trong máy biến áp. Do chiều dài từ TBATG đến các TBA ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, ta có thể bỏ qua mà không cần kiểm tra lại với điều kiện tổn thất điện áp ΔUcp.

Công thức xác định tổn thất điện năng vận hành đường dây: Power Supply Design Book [trang 63]. Khi tính suất vốn đầu tư xây dựng lưới điện ta chỉ tính đến chi phí dây cáp các loại, máy biến áp và cầu dao (V = VB+VD +VMC). Tổn thất điện năng trong phương án bao gồm tổn thất điện năng trạm biến áp và tổn thất điện năng đường dây: ΔA = ΔAB + ΔAD.

Tổng công suất tác dụng trên đường dây: ∑ΔPD = 4.105 kW - Tổng công suất tổn thất trên các đường dây ở phương án 2. Từ kết quả tính toán ta thấy phương án 2 là phương án tối ưu vì tiết kiệm được vốn đầu tư. nhỏ hơn, mặt khác tổn thất điện năng cũng rất nhỏ nên ta sử dụng phương án 2 làm phương án thiết kế lưới điện cao áp cho nhà máy.

THIẾT KẾ CHI TIẾT MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY

 • Chọn cáp cao áp và hạ áp của nhà máy
 • Tính toán ngắn mạch và lựa chọn các thiết bị điện
 • Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện

N1,N2…,N5 – Điểm ngắn mạch phía cao áp của trạm biến áp phân xưởng để thí nghiệm cáp và thiết bị cao thế của trạm. Vì điểm ngắn mạch ở xa nguồn, nên dòng ngắn mạch siêu quá độ I” bằng với dòng ngắn mạch trạng thái ổn định I, vì vậy chúng ta có thể viết: Thiết kế nguồn điện [trang 33]. Tính dòng điện ngắn mạch tại điểm N trên thanh cái của trạm phân phối trung tâm.

Các điểm ngắn mạch khác cũng tính tương tự, kết quả ghi ở bảng 2.15, kết quả tính toán dòng điện ngắn mạch. Các trạm biến áp của phân xưởng đều đặt máy biến áp do Công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất theo đơn đặt hàng. Do các trạm biến áp của phân xưởng nằm cách TPPTT không xa nên phía cao áp chỉ cần đặt cầu dao và cầu chì.

Cầu chì được sử dụng để bảo vệ máy biến áp khỏi ngắn mạch và quá tải. Bộ cách ly cũng có thể chuyển đổi dòng điện nhàn rỗi của máy biến áp. Cầu dao là thiết bị đóng ngắt điện áp thấp có chức năng bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch.

ĐÁNH GIÁ VỀ PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG SỦA CHỮA CƠ

 • Lựa chọn sơ đồ cung cấp điên cho phân xưởng
 • Chọn vị trí tủ động lực và phân phối
 • Sơ đồ đi dây trên mặt bằng và phương thức lắp đặt các đường cáp

Các loại sơ đồ phân nhánh cáp Các hộp truyền động được cấp nguồn từ các hộp phân phối bằng cáp chính. Các cáp này đồng thời cấp nguồn cho nhiều tủ động lực và thiết bị cũng nhận nguồn từ các tủ. cung cấp năng lượng như thông qua cáp cho một số thiết bị cùng một lúc. Loại sơ đồ rẽ nhánh cho đường dây (đường dây chính đặt bên trong, Từ hộp phân phối điện đến đường dây chính (đường dây chính có thể là cáp một sợi hoặc đường dây trần lắp trên các bu-li sứ dọc theo tường nhà xưởng hoặc nơi có nhiều thiết bị), thường dùng cho hộ gia đình có phụ tải lớn, tập trung (mật độ phụ tải cao).

Phân xưởng Hộp phân phối: Lắp đặt 1 cầu dao tổng trạm biến áp và 6 cầu dao để cấp điện cho 5 hộp động lực và 1 hộp chiếu sáng. Tủ động lực: Mỗi tủ được cấp nguồn cho thanh cái của hộp phân phối nhà xưởng bằng cáp ngầm hình tia, phía đầu vào có đặt cầu dao để đóng cắt, bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị trong nhà máy. Các nhánh đầu ra cũng đặt attomat để cấp trực tiếp cho các phụ tải, thông thường các tủ động lực có nhiều nhất là 8 – 12 đầu ra nên đối với các nhóm có số lượng máy nhiều, các máy công suất nhỏ sẽ được đấu nối với nhau. đầu ra từ tủ động lực.

Theo nhóm phụ tải: Các phụ tải có công suất lớn được cấp điện bằng cáp beam, còn các phụ tải có công suất nhỏ, ở xa tủ động lực có thể được nhóm và cấp điện bằng cáp trung kế chính. Các công tắc nhánh nằm trên đầu ra của tủ động lực có nhiệm vụ bảo vệ và đóng cắt khi có sự cố. Dẫn điện từ tủ phân phối nhà xưởng đến các tủ động lực và đến các thiết bị sử dụng điện bằng cáp đi trong hầm cáp và ống thép chôn dưới nền nhà xưởng.

CHỌN TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐỘNG LỰC

 • Nguyên tắc chung:`
 • Chọn tủ phân phối
 • Chọn tủ động lực và dây dẫn từ tủ động lực tới các thiết bị

Dẫn điện từ trạm biến áp B4 về xưởng thông qua cáp ngầm đặt trong hào. Chọn cầu dao đặt phía thanh cái của trạm biến áp B4 và cầu dao tổng của hộp phân phối ta chọn cùng loại. Các dây cáp từ hộp phân phối đến các hộp động lực được đặt trong các khe cáp dọc theo tường bên trong và dọc theo hành lang nhà xưởng.

Cáp được chọn theo điều kiện phát nóng và điều kiện ổn định nhiệt khi có ngắn mạch. Ta có kết quả tính toán ở bảng sau Bảng 2.28 Kết quả chọn cáp từ TPP đến đường dây tải điện. Chọn tủ động lực và đấu dây từ tủ động lực đến thiết bị.

Các cầu dao tổng của các tủ động lực có cùng thông số với các công tắc nhánh tương ứng trong các tủ phân phối. Các bộ ngắt mạch và cáp khác được chọn theo cách tương tự, kết quả có trong bảng. Do công suất của các thiết bị không lớn và đều được bảo vệ bằng cầu dao nên không tính toán ngắn mạch ở đây trong phân xưởng để kiểm tra các thiết bị đã chọn trong điều kiện ổn định động và ổn định nhiệt.

ĐẶT VẤN ĐỀ

CHỌN THIẾT BỊ BÙ

XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN BỐ DUNG LƯỢNG BÙ

 • Xác định dung lượng bù
 • Phân bố dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng

Từ trạm phân phối trung tâm và các xưởng biến áp là mạng hình tia 5 nhánh với sơ đồ nguyên lý thay thế được tính toán như sau. Qi : Tổng phản kháng của nhà máy.rn - điện trở nhánh n. ΔPN - tổn thất ngắn mạch trong máy biến áp Sdm - công suất định mức của máy biến áp kVA.

Sau khi đặt tụ bù cho lưới điện hạ thế của nhà máy, hệ số công suất cosφ của nhà máy đạt tiêu chuẩn. Hệ thống cấp điện xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại