Toán 5 - Tuần 11 - Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên

18  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:

A) 61 X 3 B) 123 X 12

(3)

Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

(4)

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của

hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?

m 2 ,

1 1,2m

A

B C

m 2 , 1

(5)

Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của

hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?

m 2 ,

1 1 , 2 m

A

B

1 , 2 m

C

Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 = ? (m)

Ta có : 1,2 m = 12 dm 12

3

36 (dm ) = 3,6m

x

(6)

Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích

*Phần thập phân của số 1,2 có 1 chữ số , *Ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số kể từ phải sang trái

3 3 6

X

1, 2

,

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

Bước 1 :

*Thực hiện phép nhân như nhân các

số tự nhiên

(7)

So sánh 2 cách làm

Cách 1 : 1,2 m = 12 dm 12

x3

36 dm = 3,6m

Cách 2 : 1,2 ( m) x3

3,6 ( m)

Giống nhau : Đặt tính và tính

Khác nhau :

Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích

Đếm : ở phần thừa số thập phân có bao nhiêu chữ số

Tách : ở tích bấy nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trái) Cách 1 : Phải đổi đơn vị .

(8)

Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?

Đặt tính

0,46 x 12 92 4 6 5 52 ,

Bước 1:

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích

Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số

Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ trái sang phải

(9)

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào?

1,2 3 3,6

0,46 12 92 46

5,52

x x

(10)

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau :

Bước 1 :-Nhân như nhân các số tự nhiên.

Bước 2 :

-Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ trái sang phải.

(11)

LUYỆN TẬP

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

3,6 x 7 1.28 x 5 0,256 x 3 60,8 x 45

3,6 7 25,2

1,28 5 6,40

0,256 3 0,768

d) 60,8 4 5 3 0 4 0 2 4 3 2 2 7 3 6,0

x x x

x

(12)

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Thừa số 3,47 15,28 2,06 4,036

Thừa số 3 4 7 10

Tích

(13)

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Thừa số 3,47 15,28 2,06 4,036

Thừa số 3 4 7 10

Tích 10,41 61,12 14,42 40,360

(14)

Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km . Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu

ki- lô - mét ?

(15)

Tóm tắt

Mỗi giờ ô tô đi : 42,6 km Trong 4 giờ ô tô đi : ? km

Bài giải :

Trong 4 giờ ô tô đi được số ki- lô - mét là : 42,6 x 4 = 170,4 ( km )

Đáp số : 170,4 km

(16)

Công chúa Công

chúa

Trò chơi Trò chơi

? ?

? ?

? ?

1,1 x 3

x 2

x 4

158,4 158,4

3,3 3,3

19,8 19,8

39,6 39,6

1,1

X 6

x 2

x 4

X 6

x 3

(17)

Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1 b) Ví dụ 2 Luyện tập Bài 1 trang 56 Bài 2 trang 56 Bài 3 trang 56

(18)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại