• Không có kết quả nào được tìm thấy

Sách bài tập Tin học lớp 5 trang 10, 11, 12, 13 Bài 2: Luyện tập | Giải SBT Tin học 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Sách bài tập Tin học lớp 5 trang 10, 11, 12, 13 Bài 2: Luyện tập | Giải SBT Tin học 5"

Copied!
7
5
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Bài 2: Luyện tập

A. Kết nối bài học trang 10, 11 sách bài tập HDTH lớp 5:

Câu 1

Nối theo mẫu

Trả lời

Câu 2

Hai bạn Tí và Tèo tranh luận với nhau như sau:

(2)

Tí: Trong cửa sổ Computer, ở ngăn trái ta có thể thấy tên các tệp nằm trong các thư mục.

Tèo Trong cửa sổ Computer, ta chỉ có thể thấy tên các tệp nằm trong thư mục ở ngăn phải.

Theo em, bạn nào đúng:………….

Trả lời

Tí: Trong cửa sổ Computer, ở ngăn trái ta có thể thấy tên các tệp nằm trong các thư mục.

Tèo Trong cửa sổ Computer, ta chỉ có thể thấy tên các tệp nằm trong thư mục ở ngăn phải.

Theo em, bạn nào đúng:Tèo

B. Bài tập thực hành trang 12 sách bài tập HDTH lớp 5:

Câu 1

Tạo các hình thư mục như hình sau rồi thực hiện đổi tên thư mục HOANG YEN thành thư mục HOA MY

(3)

Trả lời Cách 1:

- Nháy chuột lên nút thư mục HOANG YEN.

- Sau đó, nháy chuột lên thư mục HOANG YEN thêm một lần nữa để xuất hiện ô trống bên cạnh biểu tượng thư mục như hình

- Gõ tên mối HOA MY rồi nhấn phím Enter.

Cách 2:

- Nháy nút phải lên tên thư mục HOANG YEN.

(4)

- Chọn mục Rename.

- Gõ tên mới HOA MY rồi nhấn phím Enter Câu 2

Thực hiện thao tác sao chép thư mục SON CA, là thư mục con của thư mục TO 1, nằm trong thư mục LOP5A sang thư mục TO 1, nằm trong thư mục LOP5B.

Trả lời

- Nháy chuột phải chuột lên thư mục SON CA ở ngăn phải - Chọn Copy.

- Nháy chuột phải chuột lên thư mục TO 1 trong thư mục LOP 5B ở ngăn trái chọn Paste.

Câu 3

Di chuyển thư mục TO 3, là thư mục con của thư mục LOP5A sang thư mục LOP 5B.

Em kiểm tra xem trong thư mục LOP 5A có thư mục TO 3 nữa không và trong thư mục LOP5B có thư mục TO 3 không.

(5)

Trả lời

- Nháy nút phải chuột lên thư mục TO 3 trong thư mục LOP5A ở ngăn trái.

- Chọn Cut.

- Nháy nút phải chuột lên thư mục LOP5B ở ngăn trái chọn Paste.

C. Bài tập vận dụng, mở rộng trang 13 sách bài tập HDTH lớp 5:

Câu 1

Tạo các thư mục và các tệp như hình dưới rồi thực hiện sao chép thư mục, tệp theo 2 trường hợp sau:

(6)

- Trường hợp 1: Sao chéo cả 3 thư mục TO A, TO B, TO C từ thư mục LOP 5B sang thư mục LOP 5A.

- Trường hợp 2: Sao chép 2 tệp là Baibaocao.pptx và OntapLOgo.LGO trong thư mục HOA MY sang thư mục SON CA.

Trả lời

Trường hợp 1:

- Nháy chuột lên thư mục TO A.

- Nhấn giữ phím Shift đồng thời nháy chuột lên thư mục TO C sẽ thấy cả ba thư mục được chọn bị đổi màu như hình bên.

- Nháy nút phải chuột, chọn Copy sau đó thả phím Shift.

(7)

- Nháy chuột phải lên thư mục LOP 5A ở ngăn trái rồi chọn Paste. Khi dó cả ba thư mục được chọn sẽ cùng một lúc được chép vào thư mục LOP5A.

Trường hợp 2:

Để ý rằng ba thư mục trong trường hợp 1 là ba thư mục đứng liền kề nhau, còn hai tệp Baibaocao.pptx và OntapLogo.LGO ở trường hợp 2 không đứng liền kề nhau nên cách thực hiện có khác như sau:

- Nháy chuột lên tên tệp Baibaocao.pptx

- Nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nháy chuột lên tệp OntapLogo.LGO sẽ thấy hai tệp được chọn bị đổi màu như hình bên.

- Nháy nút phải chuột, chọn Copy.

- Nháy nút phải chuột lên thư mục SON CA ở ngăn trái rồi chọn Paste.

Câu 2

Từ những kiến thức đã học, em hãy tổ chức lại máy tính của mình bằng cách đưa các tệp mà em đã tạo ra từ các chương trình Paint, Word, Powerpoint, Logo vào các thư mục trong ổ đĩa D sao cho thật hợp lí và khoa học.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

a) Tạo một thư mục mới. Bước 1: Trong khung bên trái của cửa số This PC, em nháy chuột vào ổ đĩa D:. Bước 2: Trong dải lệnh Home, chọn lệnh New folder. Bước 3: Thư mục

- Mở thư mục BAI HOC, nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nháy chuột lần lượt vào thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép hai thư

Tệp được tạo trong phần mềm Word thường có phần mở rộng là .docx Mỗi tệp đều phải có một cái tên để phân biệt... Tệp hinhve.png được tạo

Mở thư mục LOP 4A, nháy nút phải chuột vào tệp “ca dao”, chọn mục Rename rồi gõ vào tên tệp mới “cong on”, sau đó nhấn Enter..

Quan sát hình rồi điền tên các thiết bị bên dưới vào chỗ trống (…).. Sau đó hãy chỉ ra tên gọi của USB và CD.. Sau đó, tạo hai thư mục con có tên là HOC NHAC; HOC VE

Muốn Rùa xóa sạch sân chơi, trở về vị trí xuất phát, em dùng lệnh: …... Muốn Rùa quay về vị trí xuất phát ban đầu, em dùng

□◻ Các nét vẽ được tạo theo thứ tự. □◻ Rùa quay đầu theo các hướng. □◻ Rùa vẽ nhanh hoặc chậm tùy theo ý thích. □◻ Rùa vẽ xong và xóa sạch sân chơi.. b) Rùa vẽ nhanh

Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (. .) để thực hiện được thao tác sao chép thư mục Son Ca từ thư mục LOP4B sang thư mục LOP4A.. Lời giải chi tiết:.. Trên màn hình nền,

Quan sát hình dưới rồi ghi tên các thư mục con của hai thư mục LOP 5A, LOP5B vào chỗ trống.. Ở ngăn phải của cửa sổ có các tệp là:. Baocao.pptx;

Cô giáo nhờ em viết một bức thư điện tử gửi đồng thời của bốn bạn tổ trưởng trong lớp về việc thông báo ngày, giờ tập văn nghệ của lớp.. Gỉa sử, các bạn đó có địa chỉ thư

Em hãy viết một bức thư điện tử, đồng thời đính kèm một tệp văn bản có nội dung bài hát Em yêu trường em.docx để gửi cho một người bạn cùng

+ Theo bạn Lan: Muốn trình bày như vậy, ta đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nấn phím Tab. + Em hãy gõ lại đoạn văn bản trên, lần lượt

thay đổi các trình bày văn bản như: kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ và định dạng lề trái, phải, khoảng cách dòng….. thay đổi định hướng trang

Tạo Header, Footer có nội dung tùy ý rồi đánh số trang vào vị trí bên trái, phía dưới trang soạn thảo.. Em có thể nhờ bố/ mẹ hoặc thầy/ cô giúp đỡ để in các trang

Soạn nội dung, trình bày theo mẫu rồi lưu vào thư mục trên máy tính với tên ÔN TẬP SOẠN THẢO... - Soạn nội dung văn bản, chọn phần văn bản muốn thay đổi màu chữ,

PowerPoint sẽ tự động chèn số trang vào các Slide khi ta soạn thảo.. Chỉ Word mới cho phép chèn số trang và tạo

Trang 1: Trên chủ đề, phần nội dung có ba dòng lần lượt là TẾT MIỀN BẮC, TẾT MIỀN TRUNG, TẾT MIỀN NAM, khi nháy chuột vào từng dòng nội dung ở tranh này thì sẽ

Các em sử dụng lệnh Repeat để vẽ một hình tam giác, sau đó nhấc bút vẽ đưa Rùa đến vị trí cần thiết để vẽ tiếp một tam giác khác, thực hiện tương tự để vẽ

Gồm các câu lệnh được lưu vào trong logo. Gồm các câu lệnh được gộp vào một nhóm. Gồm các câu lệnh lặp được gộp vào một nhóm, được đặt tên. Gồm các câu lệnh giống nhau

Không thể thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ở phần lời bản nhạc. Chỉ có thể thay đổi phông chữ của phần lời bản nhạc. Có thể thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau:.. Bước 2: Em nháy đúp chuột chọn vào thư mục TO2, màn hình hiển thị các thư mục con là ANH, HUNG, LAN. Bước

Trong ngăn trái nháy vào thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A rồi chọn Paste (Dán).. b) Thực hiện sao chép các thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mục

Thực hiện các bước viết thủ tục Hinhvuong để vẽ hình vuông trên máy tính:..