Tiết 11. TĐN: TĐN số 3 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Chào m ng quý th y,

cô v d gi thăm l p ề ự ờ

(2)

1/ Ôn một số bài hát đã học

(3)

Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009

Nghe nhạc

Âm nhạc: Tiết 11

(4)

Nghe nhạc điệu đoán tên bài hát

Bài 1 Bài 2

Reo vang bình minh

Con chim hay hót

Bài 3

Hãy gi cho em b u tr i xanh

Bài 4

Những bông hoa những

bài ca

(5)

2/ TĐN số 3: Tôi hát Son La Son

Son Son Son. Tôi hát Son La Son.

Bè tr m tôi hát Đô Rê Mi Đô. Múa hát nào.ầ

(6)

* Luyện cao độ:

(7)

Luyện tiết tấu

Đen đen trắng đơn dơndơnđơn trắng

(8)

Tập đọc từng câu

Câu 1

Câu 2

(9)

* TĐN số 3: Tôi hát Son La Son

Son Son Son. Tôi hát Son La Son.

Bè tr m tôi hát Đô Rê Mi Đô. Múa hát nào.ầ

(10)

3/ Nghe nhạc: Nghe một bài dân ca

(11)

Nghe nhạc

(12)
(13)

Ti t h c k t thúc. Kính chúc ế ọ ế quý th y, cô và các em h c

sinh d i dào s c kho !

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now