TẢI XUỐNG WORD

Download (0)

Full text

(1)

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022- 2023

Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 701 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu 1. Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế

A. nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. B. nông nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ.

C. công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. D. công nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ.

Câu 2. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất ổn định khu vực Tây Nam Á và Trung Á là do A. thiếu hụt nguồn năng lượng. B. dầu mỏ và vị trí địa lí.

C. có nhiều tổ chức tôn giáo cực đoan. D. các cường quốc cạnh tranh.

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên của Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng là do A. vị trí nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. B. địa hình có nhiều dãy núi trẻ cao.

C. vị trí nằm giữa hai đại dương lớn. D. lãnh thổ có diện tích rộng lớn.

Câu 4. Phần lớn lãnh thổ của châu Phi có khí hậu

A. lạnh khô. B. lạnh ẩm. C. ẩm ướt. D. khô nóng.

Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

A. chế biến. B. khai khoáng.

C. cung cấp nước, ga, khí. D. điện lực.

Câu 6. Toàn cầu hóa kinh tế gây nên những mặt trái, đặc biệt là A. các nước phải hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau.

B. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia.

C. tăng nguy cơ thất nghiệp và thiếu việc làm.

D. gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.

Câu 7. Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo đạo

A. Thiên Chúa. B. Phật. C. Hồi. D. Do Thái.

Câu 8. Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào dưới đây?

A. Công nghiệp chế biến, công nghiệp điện lực, công nghiệp khai khoáng.

B. Công nghiệp chế biến, công nghiệp dệt may, công nghiệp khai khoáng.

C. Công nghiệp chế biến, công nghiệp điện lực, công nghiệp điện.

D. Công nghiệp điện lực, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp thực phẩm.

Câu 9. Ở các nước phát triển, cơ cấu dân số già sẽ gây nên hậu quả

A. chi phí ít cho phúc lợi xã hội. B. tăng áp lực lên tài nguyên.

C. thiếu hụt nguồn lao động. D. thất nghiệp, thiếu việc làm.

Câu 10. Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ A. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

B. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

C. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

D. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng?

A. Khai thác bừa bãi, quá mức. B. Xây dựng các vườn quốc gia.

C. Xây dựng nhà máy thủy điện. D. Khai thác khoáng sản nhiều.

Câu 12. Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do

A. các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.

Mã đề 701 - https://thi247.com/ Trang 1/2

(2)

B. điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.

C. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.

D. chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ.

Câu 13. Phần lớn dân cư Hoa Kỳ có nguồn gốc từ

A. Mĩ La tinh. B. châu Á. C. châu Phi. D. châu Âu.

Câu 14. Lượng khí CO2 tăng đáng kể trong khí quyển sẽ làm cho

A. hiện tượng mưa đá xảy ra nhiều nơi. B. nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng.

C. nhiệt độ Trái Đất ngày càng giảm. D. hiện tượng mưa a xít ở nhiều nơi.

Câu 15. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào?

A. 1993. B. 1958. C. 1967. D. 1957.

B. PHẦN TỰ LUẬN. (5 điểm):

Câu 1. (1 điểm):

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế?

Câu 2. (2 điểm):

Chứng minh EU là trung tâm kinh tế và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới? Giải thích nguyên nhân?

Câu 3. Cho bảng số liệu về GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ (đơn vị : Tỉ USD )

Năm Tổng số Khu vực I Khu vực II Khu vực III

1990 5300 371 1325 3604

2010 14660 132 2991 11537

a/ Tính cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ? ( 0,5 điểm)

b/ Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ từ 1990 đến 2010?. Giải thích vì sao Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới? ( 1,5 điểm)

--- HẾT ---

Mã đề 701 - https://thi247.com/ Trang 2/2

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in