File thứ 1: bai-17_13042021(1)

Tải về (0)

Văn bản

(1)

     

Người thực hiện: ……….

(2)
(3)

Bài 17: Hàng xóm

nhà em

(4)
(5)

Để tạo ấn tượng tốt với hàng xóm, em cần chào

hỏi lễ phép, giúp đỡ những người khó khan,

đau ốm và có thái độ thân thiện

Để tạo ấn tượng tốt với hàng xóm, em cần chào

hỏi lễ phép, giúp đỡ những người khó khan,

đau ốm và có thái độ thân thiện

(6)

Hoạt động 2:

Kể về một người hàng xóm nhà em

(7)
(8)

      

Người thực hiện: ………..

CHÚC CÁC CÔ GIÁO MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN,

HỌC GIỎI!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại