• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI NÓI ĐẦU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "LỜI NÓI ĐẦU "

Copied!
522
0
0

Văn bản

(1)

LỜI NÓI ĐẦU

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn sinh viên, để việc học tập thành công và trở nên hữu ích thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền thực tiễn. Mỗi dịp tháng năm về, nhớ lời dạy của Người, sinh viên cả nước luôn ra sức, nỗ lực thi đua, học tập, nghiên cứu, lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác.

Năm nay, vào dịp kỷ niệm lần thứ 126 năm ngày sinh Bác (19/5/1890-19/5/2016), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2016. Đã cóhơn 80 đề tài, của gần 250 sinh viên đến từ 19 trường trên toàn quốc gửi đến tham dự hội thi sẽ là hoạt động hiện thực hóa lời dạy của Bác để thúc đẩy, nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các nhà trường gắn với nhu cầu, tình hình thực tế của nền kinh tế xã hội.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức mong các em sinh viên thêm tích cực hăng say nghiên cứu, phát huy tính trung thực, giản dị, chính xác trong khoa học, tạo ra những công trình có tính ứng dụng thực tiễn, đưa ra những ý kiến có tính cống hiến và thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng nước nhà.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành với sinh viên trên toàn quốc trong các hội thi tới.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.,TS Nguyễn Trọng Cơ (Giám đốc Học viện Tài chính)

(2)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 2 MỤC LỤC

1. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ ĐỨC THÀNH ... 4 2. TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ THỂ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH (HOSE) ... 24 3. ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) ... 36 4. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÍ THẢI CO2, NĂNG LƯỢNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ FDI TẠI VIỆT NAM ... 52 5. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... 67 6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... 70 7. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA CÁC CÔNG TY THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.. 84 8. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG NỘP HỒ SƠ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... 99 9. APPLYING THE LOGISTIC REGRESSION MODEL TO SCORE THE INDIVIDUAL CUSTOMERS WHEN ASKING FOR A LOANAT COMMERCIAL BANKS ... 116 10. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... 132 11. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ... 149 12. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRONG VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HIỆN NAY ... 171 13. TỐI ƯU LỢI NHUẬN KINH DOANH SỬ DỤNG MÔ HÌNH XÍCH MARKOV VÀ QUY HOẠCH ĐỘNG NGẪU NHIÊN: ÁP DỤNG VÀO CÔNG TY BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI ĐÀI LOAN ... 181 14. HỆ THỐNG THƯỞNG PHẠT TRONG TÁI TỤC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA ... 199 15. BONUS – MALUS SYSTEM IN RENEWALS OF CIVIL LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE OWNER TO THE THIRD PARTY ... 229 16. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC TÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ... 258 17. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... 286 18. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỀN MIỀN NÚI NGỌC LẶC ... 293 19. PHÂN TÍCH QUYỀN LỰC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHU VỰC ASEAN TRONG BỐI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) ... 307 20. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ THỂ CHẾ LÊN KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... 322

(3)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 3 21. TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM ... 339 22. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM ... 352 23. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ... 356 24. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TẬP TRUNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TPP ... 372 25. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH FFVAR TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY PHÂN VỊ ... 386 26. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VN30 TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ... 401 27. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... 414 28. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM ... 427 29. NGHIÊN CỨU HÀNH VI SỬ DỤNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA MÔ HÌNH LOGIT ... 441 30. PHÂN TÍCH LƯỢNG HOÁ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG SỰ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC QUỐC GIA THUỘC HIỆP ĐỊNH RCEP .... 455 31. ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG HẠN CHẾ TÍN DỤNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM ... 473 32. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VỐN PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI ... 491 33. MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG DÀI HẠN ... 499 34. KẾT HỢP MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRONG MÔ PHỎNG SỰ BÙNG PHÁT DỊCH BỆNH ... 509

(4)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 4 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

ĐỐI VỚISIÊU THỊ ĐỨC THÀNH

SV: Nguyễn Thái An, Nguyễn Đức Đông, Phạm Thị Hướng Học viện Chính sách phát triển GVHD: TS. Vũ Thị Minh Luận, PGS.TS. Hồ Đăng Phúc I.MỞ ĐẦU

1.Đặt vấn đề

Hiện nay, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, vào đầu năm 2009 các chuỗi bán lẻ trong nước bắt đầu chịu áp lực của những nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Việt Nam như Tesco, Walmart, Carrefous, Lotte… làm cho thị trường này ngày càng trở nên sôi động. Hơn bao giờ hết, việc cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ để có thể cạnh tranh với các chuỗi cửa hàng bán lẻ nước ngoài đang và sẽ hoạt động tại thị trường trong nước là một điều vô cùng cần thiết. Mặc dù chất lượng dịch vụ bán lẻ đóng vai trò rất quan trọng đối với các nhà bán lẻ, nhưng cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam. Bán lẻ là một ngành rất đặc thù vì nó hỗn hợp của sản phẩm và dịch vụ, do vậy để có thể làm hài lòng khách hàng, ngoài yếu tố sản phẩm có chất lượng cao, các yếu tố chất lượng: như cung cách phục vụ, cách trưng bày, độ tin cậy… cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ bán lẻ và đánh giá chung của khách hàng. Với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, người dân đi siêu thị ngày càng nhiều hơn, họ càng có nhiều đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tuy có nhiều cơ hội do nhu cầu tăng cao nhưng bên cạnh đó cũng đứng trước nguy cơ canh tranh gay gắt. Với sự quan tâm đúng mức về chất lượng dịch vụ bán lẻ, các siêu thị Việt Nam sẽ có thể tạo được lợi thế cạnh tranh trên sân nhà, và khẩu hiệu: “ Người Việt Nam dùng nhà bán lẻ Việt Nam ” sẽ trở thành hiện thực đối với các nhà bán lẻ trong nước, trước làn sóng các nhà bán lẻ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Hiện nay, thị trường bán lẻ ở Việt Nam đang ngày càng thay đổi nhanh chóng và hiện đang là một thị trường tiềm năng. Trong báo cáo chỉ số phát triển toàn cầu, A.T Kearney đã xếp hạng Việt Nam thứ 3 về mức độ hấp dẫn đầu tư bán lẻ trong 30 thị trường đang phát triển, và tăng trưởng khoảng 35% – 40% mỗi năm. Thị trường bán lẻ và dịch vụ ở Việt Nam mỗi năm đạt doanh số khoảng 20 tỉ USD và có đến 85% người dân thành thị ở khu vực phía Nam cho biết thích mua sắm tại siêu thị.

Tại Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hà Nội nói riêng đang có nhiều hệ thống siêu thị của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cạnh tranh rất khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại phải tìm mọi biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp mình. Siêu thị Đức Thành có khá nhiều chi nhánh, doanh thu hàng năm khá cao, tuy nhiên hiện nay trước sự lớn mạnh của hệ thống siêu thị Coop-mart, Big C,Vinmart… siêu thị Đức Thành đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Để cạnh tranh với các đối thủ, siêu thị Đức Thành cần phải biết điều chỉnh và đưa ra những chiến lược mới, đặc biệt là về chất lượng dịch vụ để làm tăng hài lòng của khách hàng, bởi đây là nhân tố quyết định cho sự thành công của một doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành” để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhằm đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý và phục vụ khách hàng.

(5)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 5 2.MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1.Mục tiêu

Xác định các nhân tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ tại siêu thị Đức Thành.

Xác định chiều hướng, mức độ tác động của các nhân tố trong chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng.

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị Đức Thành.

Xác định mối quan hệ giữa chất lượng phục vụ, giá cả hình ảnh siêu thị với sự thỏa mãn của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

Đề xuất các giải pháp giúp siêu thị hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh với đối thủ, giữ chân được khách hàng truyền thống đồng thời thu hút khách hàng tiềm năng.

2.2.Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu này được thực hiện tại siêu thị Đức Thành – KĐT An Hưng, Tố Hữu. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 cho đến cuối tháng 3/2016.

2.3.Đối tượng nghiên cứu: Các khách hàng của siêu thị Đức Thành.

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp chọn mẫu:

Dựa vào mục đích, thời gian, kinh phí… dành cho nghiên cứu cũng như kỹ năng của tôi, chúng tôi chọn phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên, cụ thể là chọn mẫu thuận tiện.

Chọn mẫu thuận tiện: Lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi và tính dễ tiếp cận của đối tượng, ở những nơi mà nhân viên điều tra có nhiều khả năng gặp được đối tượng. Điều tra viên chặn bất cứ người nào mà gặp ở siêu thị Đức Thành... để xin thực hiện cuộc phỏng vấn, họ sẽ trả lời những câu hỏi trong phiếu điều tra bằng cách họ tự điền thông tin vào phiếu điều tra hoặc điều tra viên hỏi các câu hỏi trong phiếu và tự điền vào phiếu. Nếu người được phỏng vấn không đồng ý thì có thể chuyển sang đối tượng khác.

Bảng câu hỏi (Tham khảo phụ lục 1)

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành. Theo lý thuyết chung của Parasuraman, có 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ và tác động đến sự hài lòng của khách hàng, đó là: Phương tiện hữu hình, sự đáp ứng, sự đảm bảo, độ tin cậy và sự cảm thông. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu và đề xuất thêm 2 yếu tố khác tác động đến sự hài lòng của khách hàng là: Giá cả và hình ảnh của siêu thị.

Do vậy, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi để thu thập thông tin cho 7 yếu tố trên.

Nghiên cứu xây dựng bảng câu hỏi, nhóm nghiên cứu đưa ra các câu hỏi ngắn gọn, chọn chính xác đối tượng phỏng vấn là các khách hàng của siêu thị Đức Thành.

Các câu hỏi chính chia thành các nhóm sau:

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Phương tiện hữu hình”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Sự đáp ứng”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Sự đảm bảo”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Độ tin cậy”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Sự cảm thông”

(6)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 6 - Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Giá cả”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Hình ảnh của siêu thị”

- Nhóm câu hỏi liên quan đến yếu tố “Sự hài lòng của khách hàng”.

Nhóm câu hỏi này dùng thang đo khoảng Likert 5 mức độ, từ:

“Hoàn toàn không hài lòng – Không hài lòng – Trung lập – Hài lòng – Rất hài lòng”

Các câu hỏi khác

Gồm 7 câu hỏi (câu hỏi lựa chọn) và 1 câu hỏi mở để xác định thêm các thông tin liên quan phục vụ cho nghiên cứu như: Độ tuổi, giới tính, thu nhập, mật độ mua hàng, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân...

Nhóm câu hỏi này dùng các thang đo định danh và thứ bậc.

Phương pháp giao tiếp điều tra

Nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra qua phương pháp giao tiếp là: điều tra chặn phỏng vấn và gửi email.

Điều tra chặn phỏng vấn: Điều tra viên đến gặp trực tiếp đối tượng được điều tra để phỏng vấn theo một bảng câu hỏi mà tôi đã soạn sẵn. Áp dụng điều tra chặn phỏng vấn tại địa điểm siêu thị Đức Thành.

Nhóm điều tra gửi phiếu điều qua email cho các đối tượng được điều tra trả lời, chủ yếu các đối khách hàng của siêu thị, họ là những người thân trong gia đình, những người quen biết, sau đó nhờ gửi phiếu điều tra qua email cho các bạn bè đồng nghiệp của họ và kết quả được phản hồi lại cho nhóm.

Nhập liệu và xử lý thông tin

Nhóm nghiên cứu nhập liệu và xử lý thông tin thu thập được bằng phần mềm SPSS.

Các phương pháp phân tích thống kê

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng Dữ liệu sử dụng:

Số liệu thứ cấp sử dụng trong đề tài này được thu thập từ các tài liệu sách, báo của siêu thị Đức Thành.

Số liệu sơ cấp liên quan được thu thập thông tin qua ý kiến của khách hàng về mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của siêu thị Đức Thành và thông tin cá nhân trên cơ sở bảng câu hỏi được nhóm nghiên cứu xây dựng để điều tra, phỏng vấn những khách hàng của siêu thị theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện.

Các phương pháp phân tích thống kê:

Nghiên cứu sử dụng thang do SERVQUAL của Parasuraman, Zeitharnl và Berry (1988) để đo lường chất lượng dịch vụ của siêu thị. Đây là phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ qua đó có thể khẳng định một dịch vụ, quá trình hay hệ thống cung cấp dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng theo một tiêu chuẩn quy định.

Thống kê mô tả

Phân tích thành phần chính: Tìm ra các nhân tố đại diện cho từng nhóm biến.

Hệ số tin cậy Cronbach alpha: Đây là phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra sự chặt chẽ và tương quan giữa các biến quan sát, nó cho phép ta loại bỏ những biến không phù hợp trong mô hình nghiên cứu.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

(7)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 7 Hồi quy tuyến tính

Phân tích ANOVA

II.NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1.Một số khái niệm 1.1.1.Khái niệm siêu thị

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về siêu thị, nhưng khái quát lại: Siêu thị là cửa hàng phục vụ tương đối lớn, phương thức phục vụ chu đáo, thuận tiện, khối lượng hàng hóa phong phú đa dạng chủ yếu là những hàng hóa phổ biến và quảng cáo rộng rãi ngoài thị trường để khách hàng dễ nhận biết đảm bảo thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

1.1.2.Khái niệm dịch vụ

Theo Zeithaoml & Britner (2000), dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo ra giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Theo Kotler & Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà doanh nghiệp có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng mối quan hệ và hợp tác lâu dài với khách hàng.

1.1.3.Khái niệm chất lượng dịch vụ

Trong một thời gian dài, các nhà nghiên cứu đã cố gắng định nghĩa và đo lường chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng dịch vụ, chúng ta không thể không nói đến sự đóng góp rất lớn của Parasuraman & ctg (1998, 1991). Parasuraman & ctg (1988, trang 17) định nghĩa chất lượng dịch vụ là “mức độ khác nhau giữa sự mong đợi của người tiêu dùng về dịch vụ và nhận thức của họ về dịch vụ”. Các tác giả này đã khởi xướng và sử dụng nghiên cứu định tính và định lượng để xây dựng và kiểm định thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ (gọi là thang đo SERVQUAL). Thang đo SERVQUAL được điều chỉnh và kiểm định ở nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.

Khi bộ thang đo SERVQUAL (Parasuraman và cộng sự, 1988) được công bố đã có những tranh luận về vấn đề làm thế nào để đo lường chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất. Gần hai thập kỷ sau đó, nhiều nhà nghiên cứu đã tập trung nỗ lực chứng minh tính hiệu quả của bộ thang đo SERVQUAL.

1.1.4.Khái niệm sự hài lòng của khách hàng

Có nhiều định nghĩa khác nhau về sự hài lòng của khách hàng cũng như có khá nhiều tranh luận về định nghĩa này. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự hài lòng là sự khác biệt giữa kì vọng của khách hàng và cảm nhận thực tế nhận được. Theo Fornell (1995) sự hài lòng hoặc sự thất vọng sau khi tiêu dùng, được định nghĩa như là phản ứng của khách hàng về việc đánh giá bằng cảm nhận sự khác nhau giữa kỳ vọng trước khi tiêu dùng với cảm nhận thực tế về sản phẩm sau khi tiêu dùng nó.

Hoyer và MacInnis (2001) cho rằng sự hài lòng có thể gắn liền với cảm giác chấp nhận, hạnh phúc, giúp đỡ, phấn khích, vui sướng.

Theo Hansemark và Albinsson (2004), “Sự hài lòng của khách hàng là một thái độ tổng thể của khách hàng đối với một nhà cung cấp dịch vụ, hoặc một cảm xúc phản ứng với sự khác

(8)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 8 biệt giữa những gì khách hàng dự đoán trước và những gì họ tiếp nhận, đối với sự đáp ứng một số nhu cầu, mục tiêu hay mong muốn”.

Theo Zeithaml & Bitner (2000), sự hài lòng của khách hàng là sự đánh giá của khách hàng về một sản phẩm hay một dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của họ.

Kotler (2000), định nghĩa “Sự hài lòng như là một cảm giác hài lòng hoặc thất vọng của một người bằng kết quả của việc so sánh thực tế nhận được của sản phẩm (hay kết quả) trong mối liên hệ với những mong đợi của họ”.

Sự hài lòng của khách hàng là việc khác hàng căn cứ vài những hiểu biết của mình đối với một sản phẩm hay dịch vụ mà hình thành nên những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan. Đó là một dạng cảm giác về tâm lý sau khi nhu cầu của khách hàng được thỏa mãn. Sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm, đặc biệt được tích lũy khi mua sắm và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Sau khi mua và sử dụng sản phẩm khách hàng sẽ có sự so sánh giữa hiện thực và kỳ vọng, từ đó đánh giá được hài lòng hay không hài lòng.

Như vậy, có thể hiểu được là cảm giác dễ chịu hoặc có thể thất vọng phát sinh từ việc người mua so sánh giữa những lợi ích thực tế của sản phẩm và những kỳ vọng của họ.Việc khách hàng hài lòng hay không sau khi mua hàng phụ thuộc vào việc họ so sánh giữa những lợi ích thực tế của sản phẩm và những kỳ vọng của họ trước khi mua. Khái niệm sản phẩm ở đây được hiểu không chỉ là một vật thể vật chất thông thường mà nó bao gồm cả dịch vụ.

Định nghĩa này đã chỉ rõ rằng, sự hài lòng là sự so sánh giữa lợi ích thực tế cảm nhận được và những kỳ vọng. Nếu lợi ích thực tế không như kỳ vọng thì khách hàng sẽ thất vọng.

Còn nếu lợi ích thực tế đáp ứng với kỳ vọng đã đặt ra thì khách hàng sẽ hài lòng. Nếu lợi ích thực tế cao hơn kỳ vọng của khách hàng thì sẽ tạo ra hiện tượng hài lòng cao hơn hoặc là hài lòng vượt quá mong đợi.

1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng chịu tác động của những nhân tố sau:

Chất lượng dịch vụ (Phương tiện hữu hình, sự đáp ứng, sự đảm bảo, độ tin cậy, sự cảm thông)

Tùy vào từng đối tượng nghiên cứu mà có nhiều định nghĩa về chất lượng dịch vụ. Tổng thể, chất lượng dịch vụ bao gồm các đặc điểm sau: Tính vượt trội, tính đặc trưng của sản phẩm, tính cung ứng, tính thỏa mãn nhu cầu, tính tạo ra giá trị gia tăng. Nếu doanh nghiệp có các đặc điểm này nổi bật thì doanh nghiệp đó thu hút được nhiều sự quan tâm hơn của khách hàng và tạo sự hài lòng hơn đối với khách hàng.

Phương tiện hữu hình (Tangibles): Thể hiện qua ngoại hình, trang phục của nhân viên phục vụ, các trang thiết bị để thực hiện dịch vụ.

- Siêu thị có địa điểm thuận lợi cho anh/chị mua hàng - Siêu thị sắp xếp hàng hóa gọn gàng dễ tìm

- Siêu thị có trang thiết bị hiện đại

- Trang phục của nhân viên gọn gàng bắt mắt

Sự đáp ứng (Responsiveness): Nói lên sự mong muốn và sẵn sàng của nhân viên phục vụ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

- Dù vào giờ cao điểm, anh/chị vẫn được phục vụ chu đáo - Nhân viên đáp ứng yêu cầu của anh/chị rất nhiệt tình - Nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị

(9)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 9 - Nhân viên siêu thị phục vụ anh/chị nhanh chóng, đúng hạn

Sự đảm bảo (Assurance): Thể hiện qua chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thời gian cung cấp và sự an toàn cho khách hàng.

- Dịch vụ giao hàng của siêu thị đúng thời gian và địa điểm

- Những thắc mắc khiếu nại của anh/chị được siêu thị giải quyết thỏa đáng - Siêu thị thực hiện đúng các dịch vụ như đã giới thiệu

- Anh/chị cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ của siêu thị

Độ tin cậy (reliability): Nói lên khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và đúng thời hạn ngay lần đầu tiên.

- Siêu thị cung cấp dịch vụ đúng ngay từ lần đầu anh/chị sự dụng dịch vụ

- Nhân viên siêu thị có đủ kiến thức để trả lời các câu hỏi về hàng hóa của Anh/chị - Cung cách phục vụ của nhân viên tạo ra sự tin tưởng cho anh/chị

- Siêu thị cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và thời gian đã hứa với anh/chị

Sự cảm thông (empathy): Thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến từng các nhân khách hàng.

- Siêu thị thể hiện sự quan tâm tới mọi nhu cầu của anh/chị

- Nhân viên siêu thị hiểu được những nhu cầu đặc biệt của anh/chị - Nhân viên siêu thị thể hiện sự quan tâm tới anh/chị

- Siêu thị có thời gian làm việc thuận lợi cho anh/chị Giá cả

Giá là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa và dịch vụ. Giá được xác định dựa trên giá trị sử dụng và cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ mà mình sử dụng.

Ngoài ra để đánh giá tác động của nhân tố giá cả đến sự hài lòng của khách hàng thì cần xem xét ở các khía cạnh sau: Giá so với chất lượng, giá so với các đối thủ cạnh tranh, giá phù hợp với mong đợi và nhu cầu của khách hàng.

Hình ảnh của doanh nghiệp

Hình ảnh của doanh nghiệp luôn gắn liền với những giá trị vô hình trong tiềm thức người tiêu dùng. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường khi xây dựng hình ảnh thương hiệu, ngoài mục đích xây dựng hệ thống nhận diện đối với công ty và sản phẩm, còn một mục đích cao hơn đó là làm sao giữ được vị trí trong tâm trí khách hàng. Hình ảnh của doanh nghiệp gắn liền với sự liên tưởng của khách hàng thông qua sự uy tín, lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Khuyến mãi quảng cáo

Chương trình khuyến mãi quảng cáo được cho là hấp dẫn lôi cuốn khách hàng được thể hiện qua các đặc điểm như chương trình khuyến mãi thường xuyên, hấp dẫn và được khách hàng thích thú tham gia mua hàng.

Dịch vụ gia tăng

Dịch vụ gia tăng chính là một trong các yếu tố để phân biệt dịch vụ của các nhà cung cấp trên thị trường. Cùng kinh doanh một ngành dịch vụ nhưng doanh nghiệp nào cung cấp được nhiều dịchvụ gia tăng đặc trưng đi kèm hơn thì doanh nghiệp đó thu hút được nhiều sự quan tâm hơn của khách hàng và dễ tạo ra sự hài lòng hơn.

(10)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 10 Hỗ trợ khách hàng

Khi chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp trên thị trường đã là như nhau thì dịch vụ khách hàng chính là ưu thế cạnh tranh tranh trên thị trường. Dịch vụ khách hàng bao gồm hệ thống hỗ trợ khách hàng và quy trình hỗ trợ khách hàng về khiếu nại, khiếu kiện.

Sự thuận tiện

Sự thuận tiện trong ngành kinh doanh dịch vụ rất quan trọng, nó không chỉ chi phối việc khách hàng tiếp cận dịch vụ mà còn thể hiện ở việc khách hàng sử dụng dịch vụ ấy như thế nào.

1.3.Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng 1.3.1.Mô hình

Nhóm nghiên cứu nhận thấy có 7 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, do vậy nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu sau:

Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu

1.3.2.Biến độc lập

(H1) Phương tiện hữu hình (H2) Sự đáp ứng

(H3) Sự đảm bảo (H4) Độ tin cậy (H5) Sự cảm thông (H6) Giá cả

(H7) Hình ảnh của siêu thị 1.3.4.Biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc “Sự hài lòng của khách hàng”

1.3.5.Các giả thuyết

Phương tiện hữu hình (HH)

Sự đáp ứng (DU)

Sự đảm bảo (DB)

Độ tin cậy (TC)

Sự cảm thông (CT)

Sự hài lòng của khách hàng (HL)

Giá cả (GDV)

Hình ảnh của siêu thị (HA) H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

(11)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 11 (H1): Phương tiện hữu hình có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H2): Sự đáp ứng có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H3): Sự đảm bảo có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H4): Độ tin cậy có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H5): Sự cảm thông có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H6): Giá cả có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

(H7): Hình ảnh của siêu thị có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành.

2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1.Thống kê mô tả

Bảng 2.1: Thống kê mẫu

Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Tổng 140 100

Giới tính

Nam 41 29,3

Nữ 99 70,7

Độ tuổi

< 25 tuổi 10 7,1

25 – 35 tuổi 35 25,0

35 – 55 tuổi 70 50,0

>55 tuổi 25 17,9

Thu nhập bình quân hàng tháng

≤ 5 triệu 17 12,1

5 – 10 triệu 68 48,6

10 – 15 triệu 33 23,6

≥ 15 triệu 22 15,7

Tần suất đến siêu thị trong một tuần

≤ 1 lần 20 14,3

2 – 4 lần 48 34,3

5 – 7 lần 50 35,7

≥ 8 lần 22 15,7

Ngày đi mua hàng chủ yếu

Thứ 2,3 10 7,1

Thứ 4,5 11 7,9

Thứ 6,7 56 40,0

Chủ nhật 63 45,0

Nghề nghiệp chính

(12)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 12

Học sinh, sinh viên 19 13,6

Nông dân 5 3,6

Công chức nhà nước 30 21,4

Công nhân 12 8,6

Khác 74 52,9

Tình trạng hôn nhân

Độc thân 34 24,3

Đã có gia đình 88 62,9

Khác 18 12,9

Qua bảng thống kê trên ta thấy:

Số lượng đi mua hàng tại siêu thị Đức Thành chủ yếu là nữ, với 99 trong tổng số 140 người, chiếm tới 70,7%. Còn lại là nam chiếm 29,3%.

Phần lớn số người đi mua hàng tại siêu thị có độ tuổi từ 35 – 45 tuổi, với 70/140 người, chiếm 50%. Với độ tuổi dưới 25 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ nhất là 7,1% tương ứng 10 người.

Thống kê trong 140 người khách hàng của siêu thị, có 74 người có nghề tự do, chiếm 52,9

%. Tiếp đến là công nhân viên chức chiếm 21,4%, tương ứng 30 người. Còn lại phần ít những người đi mua hàng tại siêu thị là học sinh sinh viên, nông dân và công nhân.

48,6% người có thu nhập bình quân hàng tháng trong khoảng 5 – 10 triệu, tương ứng 68/140 người. Khách hàng của siêu thị Đức Thành ít người có mức thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu, chỉ chiếm khoảng 12,1% tương ứng 17/140 người.

Gần như khách hàng đến siêu thị mua hàng hằng ngày, theo thống kê thấy khách hàng thường đi mua hàng từ 2 – 7 lần/tuần, chiếm tổng khoảng 70% số lượng khách hàng. Rất ít người đi siêu thị mua hàng 1 lần/tuần, chiếm khoảng 14% số lượng khách hàng.

Chủ yếu khách hàng đi mua sắm vào cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, đặc biệt số người đi mua hàng vào chủ nhật là 63/140 người, chiếm 45,0%. Số lượng người đi siêu thị mua hàng vào những ngày đầu tuần là rất ít, chỉ 10/140 người đi mua hàng vào thứ 2 và thứ 3, chiếm 7,1%.

Hầu hết số người đã có gia đình hay đi siêu thị mua hàng hơn là những người độc thân.

Theo thống kê, trong số 140 người được điều tra, có 88/140 người đã có gia đình, chiếm tới 62,9%. Còn lại là những người độc thân và tình trạng khác.

Bảng 2.2: Bảng mức độ hài lòng

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std.

Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

HL1 140 1 5 454 3.24 .072 .847

HL2 140 1 5 468 3.34 .072 .855

HL3 140 1 5 499 3.56 .073 .867

HL4 140 1 5 477 3.41 .069 .821

Valid N

(listwise) 140

(13)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 13 Qua bảng thống kê trên ta thấy được sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành là khá cao. Trung bình đạt trên mức trung lập, sự hài lòng và rất hài lòng cao.

2.2.Phân tích độ tin cậy của thang đo

Đánh giá độ tin cậy một lần nữa thông qua hệ số tương quan biến tổng và hệ số Cronbach’Alpha. Các biến được đánh giá là đủ độ tin cậy khi có hệ số tượng quan biến tổng >

0.3 và hệ số cronbach’Alpha > 0.6. Những biến nào không đáp ứng được hai điều kiện trên tức là không đủ độ tin cậy thì sẽ không thể đưa vào hồi quy tiếp theo và sẽ bị loại ra khỏi mô hình.

Bảng 2.3: Bảng Cronbach Alpha

Nội dung câu hỏi

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item –

Total Correlation)

Cronbach’s

Alpha(Cronbach’s Alpha If Item Deleted) Phương tiện hữu hình

Siêu thị có địa điểm thuận lợi cho

anh/chị mua hàng 0.581 0.743

Siêu thị sắp xếp hàng hóa gọn gàng dễ

tìm 0.583 0.743

Siêu thị có trang thiết bị hiện đại 0.688 0.686

Trang phục của nhân viên gọn gàng

bắt mắt 0.540 0.763

Cronbach’s Alpha 0.788

Sự tin tưởng

Siêu thị cung cấp hàng hóa đúng chất

lượng và thời gian đã hứa với anh/chị 0.570 0.640

Cung cách phục vụ của nhân viên tạo

ra sự tin tưởng cho anh/chị 0.688 0.578

Nhân viên siêu thị có đủ kiến thức để trả lời các câu hỏi về hàng hóa của Anh/chị

0.407 0.737

Siêu thị cung cấp dịch vụ đúng ngay

từ lần đầu anh/chị sự dụng dịch vụ 0.454 0.706

Cronbach’s Alpha 0.731

Khả năng đáp ứng

Nhân viên siêu thị phục vụ anh/chị

nhanh chóng, đúng hạn 0.533 0.563

Nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng giúp

đỡ anh/chị 0.563 0.540

Nhân viên đáp ứng yêu cầu của

anh/chị rất nhiệt tình 0.449 0.620

Dù vào giờ cao điểm, anh/chị vẫn

được phục vụ chu đáo 0.306 0.703

(14)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 14 Nội dung câu hỏi

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item –

Total Correlation)

Cronbach’s

Alpha(Cronbach’s Alpha If Item Deleted)

Cronbach’s Alpha 0.679

Sự đảm bảo

Dịch vụ giao hàng của siêu thị đúng

thời gian và địa điểm 0.609 0.659

Những thắc mắc khiếu nại của anh/chị

được siêu thị giải quyết thỏa đáng 0.576 0.678

Siêu thị thực hiện đúng các dịch vụ

như đã giới thiệu 0.473 0.736

Anh/chị cảm thấy an toàn khi sử dụng

dịch vụ của siêu thị 0.535 0.701

Cronbach’s Alpha 0.752

Sự cảm thông

Siêu thị thể hiện sự quan tâm tới mọi

nhu cầu của anh/chị 0.423 0.737

Nhân viên siêu thị hiểu được những

nhu cầu đặc biệt của anh/chị 0.705 0.568

Nhân viên siêu thị thể hiện sự quan

tâm tới anh/chị 0.528 0.674

Siêu thị có thời gian làm việc thuận lợi

cho anh/chị 0.471 0.705

Cronbach’s Alpha 0.735

Giá Cả

Giá của dịch vụ phù hợp với chất

lượng dịch vụ 0.415 0.706

Giá dịch vụ của siêu thị hợp lý hơn so

với các siêu thị khác 0.686 0.351

Giá dịch vụ phù hợp với thu nhập của

anh/chị 0.438 0.686

Giá dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu

cầu của anh/chị Bỏ biến Bỏ biến

Cronbach’s Alpha 0.691

Hình Ảnh Của Doanh Nghiệp

Trong tâm trí của anh/chị siêu thị có

chất lượng sản phẩm tốt 0.353 0.667

Trong tâm trí của anh/chị siêu thị có

chất lượng dịch vụ rất tốt 0.611 0.490

Trong tâm trí của anh/chị siêu thị là

một siêu thị lớn và có uy tín 0.473 0.588

(15)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 15 Nội dung câu hỏi

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item –

Total Correlation)

Cronbach’s

Alpha(Cronbach’s Alpha If Item Deleted) Khả năng nhận diện thương hiệu của

siêu thị là rất dễ dàng 0.386 0.645

Cronbach’s Alpha 0.667

Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Anh/chị hài lòng với chất lượng dịch

vụ của siêu thị 0.554 0.703

Anh/chị hài lòng với giá cả dịch vụ

của siêu thị 0.631 0.659

Anh/chị hài lòng khi sử dụng dịch vụ

của siêu thị 0.494 0.736

iAnh/chị hài lòng về cung cách phục

vụ của siêu thị 0.547 0.706

Cronbach’s Alpha 0.758

Từ bảng ta có thể kết luận bỏ biến “Giá dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của anh/chị” vì nó có hệ số tương quan biến tổng là 0.225 (< 0.3) do vậy biến này bị loại ra khỏi mô hình và chạy lại Cronbach’s Alpha ta được kết quả như trong bảng

2.3.Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Trong bài này chúng tôi thực hiện phân tích nhân tố cho từng nhóm biến, rồi từ đó tìm ra các nhân tố đại diện cho từng nhóm biến.

Đặt nhóm:

“Phương tiện hữu hình” là X1 “Sự Cảm Thông” là X5

“Sự tin tưởng” là X2 “Giá Cả” là X6

“Khả năng đáp ứng” là X3 “Hình ảnh của doanh nghiệp” là X7

“Sự đảm bảo” là X4 “Sự hài lòng của khách hàng” là Y 2.4.Kiểm định mô hình và các giả thuyết

2.4.1.Phân tích tương quan

Qua kết quả phân tích tương quan, ta thấy tất cả các chỉ số sig = 0.000 của bảng tương quan đều thỏa mãn yêu cầu, do vậy có thể kết luận các yếu tố có tương quan với nhau, và có ý nghĩa thống kê (bảng phân tích tương quan phụ lục 2) và đủ điều kiện để chạy hồi quy.

2.4.2.Phân tích hồi quy đa biến

Các giả thuyết được đặt ra ban đầu:

Mô hình hồi quy chuẩn hóa: Y = β1 * X1 + β2 * X2 + X3 * F3 + β4* X4 + β5*X5 + β6*X6 + β7*X7

Ta đưa các biến đại diện cho các nhóm biến (thực hiện ở phần trên) cho vào chạy hồi quy ta được kết quả sau:

(16)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 16 Bảng 2.4: Bảng phân tích hồi quy đa biến lần 1

Tên biến Β β chuẩn hóa T Sig.

Phương tiện hữu hình (X1) 0.111 0.111 3.363 0.001

Sự tin tưởng (X2) 0.256 0.256 6.920 0.000

Khả năng đáp ứng (X3) 0.305 0.305 7.376 0.000

Sự đảm bảo (X4) 0.443 0.443 12.804 0.000

Sự cảm thông (X5) -0.029 -0.029 -1.237 0.218

Giá cả (X6) -0.072 -0.072 -3.607 0.000

Hình ảnh của siêu thị (X7) -0.004 -0.004 -0.215 0.830

Từ bảng trên cho thấy các biến có chỉ số Sig. < 5% đạt yêu cầu nghĩa là chấp nhận các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H6. Và bác bỏ các giả thuyết H5, H7, nghĩa là 2 yếu tố “sự cảm thông” và

“hình ảnh của siêu thị” không có tác động đến sự hài lòng của khách hàng.

Ta có phương trình hồi quy chuẩn hóa:

Y = 0.111X1 + 0.256X2 + 0.305X3 + 0.443X4 - 0.072X6

Bảng 2.5: Bảng phân tích hồi quy đa biến lần 2

Yếu tố cần đánh giá Giá trị chạy bằng So sánh

R 0.986

𝑅2 0.972

𝑅2hiệu chỉnh 0.970

Sig. Của kiểm định F 0.000 0.000<0.05

Hệ số Durbin-Watson 2.007 0<2.007<4

Phương trình hồi quy chuẩn hóa Y = 0.111X1 + 0.256X2 + 0.305X3 + 0.443X4 - 0.072X6 Kiểm định F sử dụng trong phân tích phương sai là một phép kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể để xem xét biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ tập hợp của các biến độc lập. Trong trường hợp này, ta thấy rằng giá trị thống kê F có giá trị Sig. = 0.00 < 0.05 cho thấy mô hình sử dụng là phù hợp. Giá trị 𝑅2 hiệu chỉnh = 0.970= 97 % nghĩa là trong 100% sự hài lòng của khách hàng thì có 97 % sự biến động là do các biến độc lập ảnh hưởng, còn lại là do sai số ngẫu nhiên hoặc các yếu tố khác ngoài mô hình, như vậy mô hình đưa ra chỉ giải thích được thực tế ở mức độ “rất tốt”.

Hệ số Durbin-Watson dùng để kiểm định tương quan chuỗi bậc nhất cho thấy mô hình không vi phạm khi sử dụng phương pháp hồi quy bội vì giá trị Durbin-Watson đạt được là 2.007 (nằm trong khoảng từ 0 đến 4) và chấp nhận giá thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất trong mô hình. Như vây, mô hình hồi quy bội thỏa mãn các điều kiện đánh giá và kiểm định độ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu. Phương tiện đánh giá và kiểm định độ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu

Kết luận: Có thể nói khách hàng hài lòng với siêu thị Đức Thành từ năm yếu tố: Phương tiện hữu hình, Sự tin tưởng, Khả năng đáp ứng, Sự đảm bảo, Giá cả. Yếu tố tác động mạnh nhất đến là “sự đảm bảo” với hệ số 0.443, tiếp ngay sau đó là yếu tố “khả năng đáp ứng” với hệ số 0.305. Yếu tố tác động thấp nhất là yếu tố giá cả nó có tác động nghịch biến so với các yếu tố còn lại với hệ số là -0.072.

(17)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 17 2.5.Phân tích ANOVA

2.5.1.Đánh giá mức độ hài lòng theo giới tính

Mức độ hài lòng là một yếu tố phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Cụ thể đối với khách hàng việc hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của siêu thị còn có thể tùy thuộc vào độ tuổi, thu nhập …

Như vậy giới tính có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành? Những người thuộc các nhóm tuổi khác nhau có mức độ hài lòng giống nhau không? Kết quả cuối cùng mà khách hàng đánh giá là gì? Nhìn chung họ hài lòng hay không hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị? Để làm rõ điều này chúng ta sử dụng kiểm định về sự bằng nhau giữa các trung bình tổng thể (ANOVA). Phương pháp này được sử dụng để so sánh giá trị trung bình của các khách hàng thuộc các giới tính khác nhau về mức độ hài lòng chung. Đối với sự hài lòng này chúng ta sẽ tiến hành kiểm định cặp giả thuyết:

H0: “Phương sai bằng nhau”, H1: “Phương sai khác nhau”.

Kiểm định ANOVA về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị Đức Thành theo giới tính (với độ tin cậy 95%).

Kết quả thực hiện phân tích ANOVA:

Bảng 2.6: Bảng phân tích ANOVA mức độ hài lòng theo giới tính Test of Homogeneity of Variances

Y

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.823 1 138 .179

ANOVA Y

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 2.892 1 2.892 2.932 .089

Within Groups 136.108 138 .986

Total 139.000 139

Kết quả này cho biết không có sự khác biệt về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị Đức Thành theo giới tính. Sig của thống kê Levene = 0.179 (>0.05) nên ở độ tin cậy nhỏ hơn 95% chấp nhận giả thuyết H0. và bác bỏ giả thuyết H1.

Vì phương bằng nhau nên ta xét đến bảng ANOVA. Ta thấy Sig. = 0.089 > 0.05 nên ta không thể kết luận được có sự khác biệt về sự hài lòng theo giới tính hay không.

(18)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 18 Đánh giá mức độ hài lòng theo độ tuổi

Bảng 2.7: Bảng phân tích ANOVA mức độ hài lòng theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances

Y

Levene Statistic df1 df2 Sig.

3.371 3 136 .020

ANOVA Y

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups 3.906 3 1.302 1.311 .273

Within Groups 135.094 136 .993

Total 139.000 139

Kết quả này cho biết phương sai của mức độ hài lòng theo độ tuổi có bằng nhau hay khác nhau hay không. Sig của thống kê levene = 0.020 (<0.05) nên ở độ tin cậy 95% bác bỏ giả thuyết H0: “phương sai bằng nhau”, và chấp nhận giả thuyết H1: “phương sai khác nhau”.

Vì phương sai khác nhau nên ta không thể kết luận.

2.5.2.Đánh giá mức độ hài lòng theo thu nhập

Bảng 2.8: Bảng phân tích ANOVA mức độ hài lòng theo thu nhập Test of Homogeneity of Variances

Y

Levene Statistic df1 df2 Sig.

3.070 3 136 .030

ANOVA Y

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups 3.992 3 1.331 1.341 .264

Within Groups 135.008 136 .993

Total 139.000 139

Kết quả này cho biết phương sai của mức độ hài lòng theo độ tuổi có bằng nhau hay khác nhau hay không. Sig của thống kê levene = 0.030 (<0.05) nên ở độ tin cậy 95% bác bỏ giả thuyết H0: “phương sai bằng nhau”, và chấp nhận giả thuyết H1: “phương sai khác nhau”.

Vì phương sai khác nhau nên ta không thể kết luận.

(19)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 19 2.5.3.Đánh giá mức độ hài lòng theo nghề nghiệp

Bảng 2.9: Bảng phân tích ANOVA mức độ hài lòng theo nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances

Y

Levene Statistic df1 df2 Sig.

2.270 4 135 .065

ANOVA Y

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups 1.524 4 .381 .374 .827

Within Groups 137.476 135 1.018

Total 139.000 139

Kết quả này cho biết không có sự khác biệt về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị Đức Thành theo nghề nghiệp. Sig của thống kê Levene = 0.065(>0.05) nên ở độ tin cậy nhỏ hơn 95% chấp nhận giả thuyết H0. và bác bỏ giả thuyết H1.

Vì phương bằng nhau nên ta xét đến bảng ANOVA. Ta thấy Sig. = 0.827 > 0.05 nên ta không thể kết luận được có sự khác biệt về sự hài lòng theo nghề nghiệp của khách hàng hay không.

2.5.4.Đánh giá mức độ hài lòng theo tình trạng hôn nhân

Bảng 2.10: Bảng phân tích ANOVA mức độ hài lòng theo tình trạng hôn nhân Hai Long cua Khach hang

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.107 2 137 .899

ANOVA

Hai Long cua Khach hang

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups .209 2 .104 .248 .781

Within Groups 57.700 137 .421

Total 57.909 139

Kết quả này cho biết không có sự khác biệt về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị Đức Thành theo tình trạng hôn nhân. Sig của thống kê Levene = 0.899(>0.05) nên ở độ tin cậy nhỏ hơn 95% chấp nhận giả thuyết H0. và bác bỏ giả thuyết H1.

Vì phương bằng nhau nên ta xét đến bảng ANOVA. Ta thấy Sig. = 0.781> 0.05 nên ta không thể kết luận được có sự khác biệt về sự hài lòng theo tình trạng hôn nhân của khách hàng hay không.

3.BÀN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Bàn luận

(20)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 20 Từ kết quả nghiên cứu ta thấy được:

Qua thống kê mô tả:

+ Trong quá trình điều tra khảo sát, cho thấy số lượng là nữ đi siêu thi mua sắm nhiều hơn gấp đôi số nam giới, với tỉ lệ khoảng 70% số lượng khách hàng là nữ. Lý do này cũng hoàn toàn hợp lý, bởi nữ giới thường tham gia vào công việc nộ trợ, mua sắm nhiều hơn nam giới.

+ Khách hàng của siêu thị chủ yếu trong độ tuổi từ 35 – 55 tuổi. Bởi những người trong độ tuổi này thường có thu nhập cao, ổn định công việc và cuộc sống gia đình nên họ có xu hướng tiêu dùng và mua sắm cao hơn so với các độ tuổi khác.

+ Siêu thị Đức Thành là siêu thị cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, đa dạng các mặt hàng và phù hợp với các mức thu nhập trung bình của người tiêu dùng. Vì vậy, các khách hàng của siêu thị có mức thu nhập bình quân hàng tháng khoảng từ 5 – 10 triệu là chủ yếu.

+ Khách hàng thường mua sắm tại siêu thị hàng ngày, khoảng từ 4 – 7 lần/tuần để mua sắm các loại mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày...

+ Khách hàng thường đi mua sắm vào các ngày cuối tuần là chủ yếu, từ thứ 6 đến chủ nhật. Đặc biệt vào ngày chủ nhật số lượng khách hàng tăng gấp đôi gấp ba lần do với các ngày thường. Vì vậy siêu thị cũng nên chú ý các công tác quản lý và đáp ứng hàng hóa dịch vụ phù hợp cho những ngày này.

+ Đối tượng khách hàng chủ yếu của siêu thị phần lớn là những người làm việc tự do như doanh nhân hoặc có thể là người chỉ nội trợ trong gia đình và cũng có số nhiều của công chức nhà nước bởi họ thường có tiền, thời gian rảnh nhiều hơn và có xu hướng tiêu dùng, mua sắm nhiều hơn so với học sinh, sinh viên, nông dân và công nhân. Bởi vậy, hàng hóa và dịch vụ của siêu thị cần chú ý hơn tính đặc thù để phù hợp với số đông người tiêu dùng.

+ Đa số khách hàng đi siêu thị mua sắm đều là những người đã có gia đình. Bởi những người đã có gia đình thì họ đã ổn định công việc và gia đình, thu nhập cũng ổn định nên họ có xu hướng đi mua sắm nhiều hơn hẳn so với những người còn độc thân.

+ Câu trả lời về sự hài lòng của khách hàng đều đạt giá trị trung bình trên mức 3 đối với một siêu thị mới được thành lập cách đây không lâu, điều này là tương đối tốt.

Qua mô hình hồi quy nghiên cứu ở trên:

Y = 0.111X1 + 0.256X2 + 0.305X3 + 0.443X4 - 0.072X6

Qua đó, ta thấy hai yếu tố là “sự cảm thông” và “hình ảnh của siêu thị” không tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Do tính từ thời điểm khảo sát, siêu thị mới được thành lập cách đó 7 tháng nên hình ảnh của siêu thị vẫn chưa đi sâu vào tâm trí khách hàng và chưa được biết đến nhiều. Đối với sự cảm thông, khách hàng không quan tâm nhiều đến yếu tố đó mà họ chỉ quan tâm đến giá cả và chất lượng hàng hóa dịch vụ là chủ yếu.

Do vậy, sự hài lòng của khách hàng với siêu thị Đức Thành bị ảnh hưởng bởi năm yếu tố:

Phương tiện hữu hình, sự tin tưởng, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo, giá cả. Yếu tố tác động mạnh nhất đến là “sự đảm bảo” với hệ số 0.443, tiếp ngay sau đó là yếu tố “khả năng đáp ứng”

với hệ số 0.305. yếu tố tác động thấp nhất là yếu tố giá cả nó có tác động nghịch biến so với các yếu tố còn lại với hệ số là -0.072.

Qua phân tích ANOVA

Ta thấy, không có sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm đối tượng trong các yếu tố:

giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, hôn nhân.

(21)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 21 3.2.Kiến nghị

Qua kết quả của quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa có một số kiến nghị đối với siêu thị Đức Thành như sau:

Khách hàng của siêu thị thường đi mua sắm vào những ngày cuối tuần nên siêu thị cần tăng cường đội ngũ nhân viên, hàng hóa, dịch vụ để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong những ngày cuối tuần.

Đa số khách hàng của siêu thị có mức thu nhập trung bình hàng tháng từ 5 – 10 triệu, do vậy siêu thị cần tập trung cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng và có những mặt hàng có tính đặc thù phù hợp với từng đối tượng nghề nghiệp khách hàng.

Yếu tố “sự đảm bảo” có tác động lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị, vì vậy cần phát huy những cung cách phục vụ trước đó và tăng cường thêm đội ngũ nhân lực cho việc giao hàng để tránh không đủ nhân lực giao hàng, làm chậm trễ thời gian không như khách hàng yêu cầu.

Sự hài lòng của khách hàng còn ảnh hưởng bởi các yếu tố: Phương tiện hữu hình, sự tin tưởng, khả năng đáp ứng. Vì vậy:

+ Cần bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại

+ Liên quan trực tiếp đến những thuận tiện trong việc lựa chọn hàng hoá của khách hàng.

Siêu thị cần duy trì cách bố trí các gian hàng và sắp xếp hàng hoá như hiện tại. Đồng thời, siêu thị nên đưa thêm những bảng chỉ dẫn cụ thể cho từng loại hàng hoá khác nhau để khách hàng dễ dàng hơn nữa trong việc tìm kiếm hàng hoá.

+ Trang phục bắt mắt và thái độ nhân viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một doanh nghiệp. Đức Thành được xem là siêu thị có nhân viên phục vụ làm khách hàng tương đối hài lòng và cần phải phát huy ưu thế này bằng một số việc:

Tích cực tác động đến lòng trung thành của nhân viên thông qua việc tổ chức các hội nghị nhân viên hàng tháng, có sự tham gia của lãnh đạo trao đổi ý kiến một cách cởi mở và giải quyết những vấn đề bất cập theo hướng có lợi cho cả hai bên nói riêng cũng như siêu thị nói chung;

Áp dụng những chính sách đãi ngộ hợp lý để thúc đẩy nhân viên làm việc;

Xây dựng đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, hết lòng vì khách hàng, được lòng khách đến, vui lòng khách đi.

Cần có đồng phục cho nhân viên trong siêu thị để tạo sự chuyên nghiệp và bắt mắt cho khách hàng.

Có như vậy siêu thị mới có thể đứng vững và phát triển trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

+ Cần có đội ngũ nhân viên, bộ phận riêng để chuyên tư vấn, chăm sóc khách hàng để tạo sự tin tưởng và khả năng đáp ứng tốt.

Ngoài ra, giá cả hàng hóa và dịch vụ của siêu thị cũng có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng:

+ Mức giá hiện tại của Đức Thành khá hợp lí với mức sống của người dân ở đây nên được tin dùng và ưa chuộng. Nhà quản lí siêu thị nên bố trí một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp từ 3 đến 5 người đảm nhiệm việc khảo sát mức giá của các siêu thị khác đối với từng mặt hàng cụ

(22)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 22 thể và điều chỉnh giá của mình phù hợp, không quá chênh lệch so với đối thủ theo hướng bất lợi (cao hơn quá nhiều).

+ Cần dán lại giá cụ thể vào các mặt hàng để khách hàng dễ dàng lựa chọn hàng phù hợp với thu nhập của mình tạo sự thỏa mái hơn trong mua hàng của khách hàng.

Ngoài ra, về khối lượng, chủng loại hàng hoá:

+ Khối lượng hàng hoá

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp để đảm bảo khối lượng hàng hoá luôn sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu mọi lúc của khách hàng. Doanh nghiệp nên chủ động sắp xếp những cuộc gặp gỡ với đối tác, bàn bạc về vấn đề lượng đặt hàng và giá cả để đảm bảo hai bên luôn thực hiện hợp đồng đúng hạn.

+ Chủng loại hàng hoá

Đức Thành cần nắm bắt thông tin thị trường về những sản phẩm mới có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lí để liên hệ nhà sản xuất, đàm phán và đặt hàng cho siêu thị để siêu thị luôn có những mặt hàng mới làm phong phú danh mục hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Về tính an toàn khi đi siêu thị

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu được đảm bảo an toàn của khách hàng ngày càng cao.

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều tình trạng mất cắp tại siêu thị. Do vậy, Đức Thành phải kêu gọi đội ngũ bảo vệ tăng cường thắt chặt công tác quản lí siêu thị để đảm bảo an toàn nhất cho khách hàng. Đồng thời, siêu thị phải đặt thêm những biển cảnh báo chốn trộm ở càng nhiều vị trí càng tốt để khách hàng có ý thức tự cảnh giác trước tiên. Duy trì hệ thống phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm là việc không thể thiếu nhằm đề phòng rủi ro có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Tăng cường những hoạt động xúc tiến một cách hiệu quả

Tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi định kì và phiếu ghi điểm có quà tặng cho khách hàng mua sắm tại siêu thị. Thông báo cho khách hàng biết những chương trình này một cách rõ ràng thông qua các tờ rơi quảng cáo hoặc đoạn quảng cáo ngắn trên truyền hình địa phương.

Tóm lại:

Phát huy tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người làm việc trong siêu thị, tăng cường những mặt mạnh và hạn chế những điểm yếu trong các khâu dịch vụ.

Duy trì nguồn kinh phí dự kiến cho các hoạt động thường niên và các chính sách liên quan đến hàng hoá, giá cả,…

Nhà quản lí ra quyết định chi một khoản vốn đầu tư nhất định cho việc khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên, kí kết hợp đồng mới với các nhà cung cấp, chi tiền để nhân viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của mình như: tìm hiểu mức giá của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn, nghiên cứu nắm bắt thông tin thị trường,…

KẾT LUẬN

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu được coi là rất quan trong đối với các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng nói chung và siêu thị nói riêng. Bới, hiện nay các cửa hàng tạp hóa và các trung tâm mua sắm siêu thị mở ra ngày càng nhiều làm cho việc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn nên việc giữ và thu hút khách hàng ngày càng khó khăn. Chính

(23)

Olympic kinh tế lượng và ứng dụng năm 2016 23 vì thế, sự hài lòng của khách hàng được coi là yếu tố sống còn và là chìa khóa thành công của tất cả các siêu thị.

Với mong muốn giúp các siêu thị nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mua sắm tại siêu thị để từ đó có được những chiến lược, giải pháp để thu hút khách hàng và cạnh tranh được, chúng tôi thấy việc nghiên cứu và tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng là rất cần thiết.

Vì vậy, với những kết quả mà chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích được, sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành chịu tác động bởi 5 yếu tố, đó là: Sự đảm bảo, khả năng đáp ứng, sự tin tưởng, phương tiện hữu hình và giá cả. Vậy, chúng tôi mong muốn các siêu thị nói chung và siêu thị Đức Thành nói riêng cần thiết phải điều chỉnh và đưa ra những chiến lược mới, đặc biệt là về chất lượng dịch vụ để làm tăng hài lòng của khách hàng, bởi đây là nhân tố quyết định cho sự thành công của một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

[ 1 ] Hoàng Trọng-Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS"- tập 1 - NXB Hồng Đức.

[ 2 ] Hoàng Trọng-Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS"- tập 2 - NXB Hồng Đức.

[ 3 ] Hoàng Trọng-Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), "Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội" - NXB Thống kê.

[ 4 ] Huỳnh Đạt Hùng – Ths. Nguyễn Khánh Bình – TS. Phạm Xuân Giang, “Kinh tế lượng”- Nhà xuất bản Phương Đông.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

[ 5 ] ALDLAIGAN, A.H. and BUTTLE, F.A. (1997). An exploration of the conceptual linkages between service quality, customer satisfaction, consumer involvement and relational intention. Working paper, No.360, ISSN 0954-7401, Manchester

[ 6 ] CROSBY, P.B. (1984) Quality without tears. New American library, New York

[ 7 ] KOTLER, P. and AMSTRONG, G. (2001) Principles of marketing, 9th ed., Prentice Hall [ 8 ] KURTZ, D.L. and CLOW, K.E. (1998) Services Marketing, John Wiley & Son.

[ 9 ] LEHTINEN, U. and LEHTINEN, J.R. (1992) Service quality: A study of quality dimensions. Working paper, Service management institute, Helsinki.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu về hạn chế tài chính và nắm giữ tiền ở các doanh nghiệp Việt Nam cũng sử dụng các phương pháp phân loại công ty hạn chế tài chính tương tự như phương pháp sử

Dựa trên một số nghiên cứu có liên quan và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp, tôi đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng của

Học thuyết công bằng ngụ ý rằng khi các nhân viên hình dung ra sự bất công, họ có thể có một hoặc một số trong năm khả năng lựa chọn sau đây: Làm méo mó các đầu vào hay

Vậy “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh” nhằm giúp công ty biết được những nhân tố

Mô hình “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm gạo hữu cơ Quế Lâm của người tiêu dùng Thành phố Huế” sẽ sử dụng mô hình hành động hợp lý (TRA)

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ Báo cáo tài chính hợp nhất (Bảng cân đối kế toán; Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Lưu

Biến kiểm soát bao gồm Beta được ước tính từ mô hình hồi quy thị trường cho mỗi công ty về lợi nhuận hàng ngày trong một năm qua (Beta), Biến giả về nhà phân tích

Giải thích: - D đúng vì các điều kiện môi trường thay đổi theo chu kì mùa nên vào thời điểm có điều kiện môi trường thuận lợi thì trong quần thể có số lượng cá thể trước

Thêm nữa, kết quả chỉ ra trong hình 5 tương tự như hình 1-3, trong khoảng 4500-5000 K thể tích voronoi của một nguyên tử Si tăng đáng kể hơn so với các

Nghiên cứu đưa ra và kiểm định mô hình kinh tế lượng để xác định các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tại TĐDKVN, trong đó

Do đó, nghiên cứu phần nào giúp nhà lãnh đạo công ty muốn nâng cao kết quả hoạt động doanh nghiệp hoặc muốn thể hiện phong cách lãnh đạo chuyển đổi, họ

Tại một thời điểm nào đó khi dòng điện trong mạch có cường độ là i, hiệu điện thế hai đầu tụ điện là u thì ta có quan hệ:.. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ

Do tài sản cố định trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công dụng và tình trạng sử dụng khác nhau nên để thuận

Trong thời gian gần đây vật liệu polyme/clay nanocompozit được các nhà khoa học trên thế giới và trong nước quan tâm nghiên cứu, ứng dụng nhiều trong đời sống cũng

Và việc mà DN tạo được bản sắc văn hóa riêng nó sẽ giúp cho họ tạo được sự khác biệt so với các công ty khác trong cùng lĩnh vực tạo được lòng tin

 Về cấu trúc tài chính và tài sản: là doanh nghiệp có quy mô lớn, hệ số nợ rất cao và cấu trúc tài sản đặc biệt NHTM là doanh nghiệp có quy mô lớn trên cả giác độ vốn

Cấu trúc mới này có hai khớp chuyển động tịnh tiến và sáu khớp quay nhưng do có ràng buộc cơ khí để một phần của tay máy hoạt động song song với mặt đất để phù hợp

Sự phù hợp khá tốt giữa số liệu thực nghiệm với hệ thức Vogel – Fulcher trong Hình 5(a-e) cho thấy rằng hệ thức này có thể được sử dụng để giải thích trạng thái

Phân bố không gian của các đơn vị cấu trúc TO x trong mô hình AS2 lỏng tại 2000 K Ngoài các khảo sát các đơn vị cấu trúc, thì trật tự gần của AS2 còn được phân tích

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về cấu trúc vốn, trúc tài chính tập trung chủ yếu trên các khía cạnh: (i) nghiên cứu về mối quan hệ

H1: Đặc tính doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả xuất khẩu H2: Đặc điểm môi trường có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả xuất khẩu H3: Cam kết quốc tế

vay, hệ số nợ vay ngắn hạn và hệ số DE có xu hướng tăng lên, sẽ có tác động tiêu cực làm giảm ROE của các DN ngành N&amp;BB, cho thấy tồn tại mối quan hệ tác động

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre gắn với đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện