• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán lớp 4- Ảnh - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Toán lớp 4- Ảnh - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

MÔN TOÁN LỚP 4

BÀI DẠY: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ DẬT

Nguyễn Ngọc Ảnh

(2)

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

Kiểm tra bài cũ :

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 =…... cm2.

100 dm2 = ... m2 2110 m2 = ... dm2

15 m2 = ... cm150000 2 10000

1

211000

Mét vuông là gì ? 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề -xi- mét vuông ?

(3)

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

4 x ( 3 + 5 ) và 4 x 3 + 4 x 5

Vậy: 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Ta có: 4 x ( 3 + 5) = 4 x 8 = 32

4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

(4)

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

(5)

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020

Toán

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5

a b c

Hãy viết công thức một số nhân với một tổng.

Ta có công thức :

a x ( b + c ) = a x b + a x c

(6)

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a b c a x ( b + c ) a x b + a x c

4 5 2 4 x ( 5 + 2 ) = 28 4 x 5 + 4 x 2 = 28

3 4 5 3 x ( 4 + 5 ) = 27 3 x 4 + 3 x 5 = 27 6 2 3 6 x ( 2 + 3 ) = 30 6 x 2 + 6 x 3 = 30

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

(7)

Bài 2: a, Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3 )

Cách 1: 36 x ( 7 + 3 ) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 = 360 Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020

Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

(8)

b, Tính bằng hai cách (theo mẫu) Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 = ?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x ( 38 + 62 ) = 5 x 100 = 500

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

5 x 38 + 5 x 62

38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380

Cách 1:

Cách 2:

(9)

Bài 3: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

( 3 + 5 ) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4 ( 3 + 5 ) x 4 = 8 x 4 = 32

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Vậy: ( 3 + 5 ) x 4 = 3 x 4 + 5 x 4 3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20 = 32 Ta có:

(10)

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

(11)

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2020 Toán:

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

(12)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Các màu lạnh như lam,xanh lục, tím nhạt thường mang lại cảm giác mát mẻ yên bình….... Vẽ cá nhân cắt rời tạo kho

Qua những biện pháp mà tôi đã áp dụng được nêu ở trên, đến giữa học kì 2 năm học 2020-2021 các em đã nắm được một số vốn kiến thức nhất định để học có hiệu quả phân môn

Muối mặn.. Mật ong Cam.. b)Những giọt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.. Ai thế nào?.. Khu di tích nằm tại

Trong các bài dạy vần, sách giáo khoa tiếng việt 1 có kèm theo các từ khóa, từ ứng dụng và các câu thơ, câu văn ngắn để học sinh luyện đọc.Muốn cho học sinh đọc được các

Để đào tạo những con người lao động có năng lực, thích nghi với cơ chế thị trường hiện nay, ngay từ những lớp đầu cấp tiểu học, người giáo viên phải biết dẫn dắt học

Để thuận lợi cho các GVMT ở trường Tiểu học khi xây dựng kế hoạch dạy - học theo chủ đề, tài liệu có gợi ý một số chủ đề dựa trên chương trình MT hiện hành ở lớp 2 và lớp

Tại trường tôi được phân công sinh hoạt cùng tổ khối một, trong những lần họp tổ chuyên môn có những khó khăn, vướng mắc gì trong giảng dạy môn âm nhạc, tôi chia sẻ

Hồ sơ gồm: Sổ điều tra trình độ văn hóa nhân dân (5 thôn, trong đó lưu ý đến diễn biến học tập của từng trẻ, nơi học, tình trạng khuyết tật...) do từng giáo viên