Chính tả 2- Tuần 21- Nghe viết Sân chim

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Viết:

- Chích bông, chích chòe, chèo bẻo, châu chấu.

(3)

Sân chim

Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa.

Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông.

Theo Đoàn Giỏi

(4)

Sân chim

- Bài “ Sân chim” tả gì?

- Chim nhiều không tả xiết.

- Đoạn văn này gồm có mấy câu ? - Đoạn văn này gồm có 4 câu .

- Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr, s ? - sân, trứng, trắng, sát, sông.

(5)

Sân chim

xiết thuyền trắng xóa sát sông.

Luyện viết:

(6)

Sân chim

b) uôt hay uôc ?

-uống th… , trắng m…

- bắt b… , b… miệng nói - chải ch… , ch… lỗi

/

/

. . .

uôc/

uôt

uôc uôt

uôt uôc

(7)

Sân chim

Bài 3: Thi tìm những tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr và đặt câu với những tiếng đó.

M: trường Em đến trường.

Ví dụ: cha Kính yêu cha mẹ.

chuyện Bạn Hà kể chuyện rất hay.

trổ Cây hồng trổ hoa.

trong Nước sông trong vắt.

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in