Lop 2 - TOAN - Tuan 30 - Bai - Mi-li-met

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Th

ứ…ngày…tháng…năm 20 Môn: Toán

KI –LÔ- MÉT

(3)

Thứ…ngày…tháng…năm 20 Môn: Toán

Bài:

Mi-li-mét

Mi- li mét là đơn vị đo độ dài Mi- li mét viết tắt là: mm

1 cm = 10 mm; 1m = 1000mm.

(4)

1cm =. . . mm 1000mm =. . .m 5cm =. ..mm 1m =… mm 10 mm = …cm 3cm =… mm

Bài 1:Số?

Thứ…ngày…tháng…năm 20 Môn: Toán

Bài: Mi- li -mét

(5)

Bài 1: Số?

1cm = 10 mm 1000 mm = 1m 5cm = 50 mm 1m = 1000 mm 10 mm = 1cm 3cm = 30 mm

Thứ…ngày…tháng…năm 20 Môn: Toán

Bài: Mi- li -mét

(6)

Bài 2.Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi- li- mét?

(7)

Bài 3

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:24mm, 16mm và 28mm.

Bài giải

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 +28 = 68 (mm)

Đáp số: 68 mm

(8)

Bài 4:

Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a)Bề dày của cuốn sách “Toán 2”khoảng 10…

b)Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2…

c)Chiều dài chiếc bút bi là 15…

mm mm

cm

(9)

Trò chơi

Xì điện

Cách chơi: Cô sẽ đưa ra 1 câu hỏi, em nào trả lời đúng sẽ được đưa ra câu hỏi khác để đố bạn, bạn nào trảlời đúng được tuyên

dương, bạn nào trả lời sai sẽ bị phạt.

Nội dung câu hỏi nói về bài học hôm nay.

(10)

-Về nhà ôn lại bài đã học.

-Về nhà ôn lại bài đã học.

-Tập ước lượng độ dài của một số vật bằng -Tập ước lượng độ dài của một số vật bằng

đơn vị mi-li-mét.

đơn vị mi-li-mét.

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in