TLV 5 - Tuần 31 - Tà áo dài Việt Nam

18  Download (0)

Full text

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

(2)

Kiểm tra bài cũ:

in-tơ-net Ốt-xtrây-li-a

Anh hùng Lực lượng vũ trang

Huân chương Sao vàng

(3)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân thời.)

Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải.

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.

Theo Trần Ngọc Thêm

(4)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân thời.)

Tìm hiểu nội dung:

- Đoạn văn cho em biết điều gì?

Đoạn văn tả về đặc điểm của hai loại áo dài cổ truyền của phụ nữ Việt Nam.

- Điểm khác biệt giữa áo tứ thân và áo năm thân?

Áo tứ thân: may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng, đằng trước là hai vạt áo, không có khuy,

Áo năm thân: vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải,

rộng gấp đôi vạt phải.

(5)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo

dài tân thời.)

(6)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân thời.)

Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân.

Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải.

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.

Theo Trần Ngọc Thêm

Luyện viết từ khó:

vạt áo

vạt áo ≠ vạc

cái vạc khuy khuy ≠ khi

khui bỏ buông

bỏ buông ≠ buôn buôn bán

≠ quạt

máy quạt

(7)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân thời.)

Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải.

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.

Theo Trần Ngọc Thêm

(8)

1. Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam (từ áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân thời.)

Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải.

Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.

Theo Trần Ngọc Thêm

(9)

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng:

(nghệ sĩ nhân dân, huy chương vàng, quả bóng bạc, huy chương bạc, nghệ sĩ ưu tú, quả bóng vàng, đôi giày vàng, huy chương đồng, đôi giày bạc)

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

- Danh hiệu cao quý nhất:

- Danh hiệu cao quý:

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc:

(10)

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng:

(nghệ sĩ nhân dân, huy chương vàng, quả bóng bạc, huy chương bạc, nghệ sĩ ưu tú, quả bóng vàng, đôi giày vàng, huy chương đồng, đôi giày bạc)

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

- Danh hiệu cao quý nhất:

- Danh hiệu cao quý:

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc:

Huy chương vàng Huy chương bạc

Huy chương đồng

(11)
(12)

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng:

(nghệ sĩ nhân dân, huy chương vàng, quả bóng bạc, huy chương bạc, nghệ sĩ ưu tú, quả bóng vàng, đôi giày vàng, huy chương đồng, đôi giày bạc)

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

- Danh hiệu cao quý nhất:

- Danh hiệu cao quý:

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc:

Huy chương vàng Huy chương bạc

Huy chương đồng Nghệ sĩ nhân dân

Nghệ sĩ ưu tú

(13)
(14)

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng:

(nghệ sĩ nhân dân, huy chương vàng, quả bóng bạc, huy chương bạc, nghệ sĩ ưu tú, quả bóng vàng, đôi giày vàng, huy chương đồng, đôi giày bạc)

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

- Danh hiệu cao quý nhất:

- Danh hiệu cao quý:

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc:

Huy chương vàng Huy chương bạc

Huy chương đồng Nghệ sĩ nhân dân

Nghệ sĩ ưu tú Đôi giày vàng Quả bóng vàng Đôi giày bạc

Quả bóng bạc

(15)
(16)

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng:

(3) Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương được in nghiêng dưới đây cho đúng:

a) Để tôn vinh các nhà giáo, những người có công với thế hệ trẻ, Nhà nước đã dành cho họ những phần thưởng tinh thần cao quý: các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo Ưu tú, Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Viết đúng: Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự

nghiệp giáo dục, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ

em Việt Nam

(17)

NHẬN XÉT

CHUẨN BỊ BÀI SAU

(18)

GV: Lê Th Xuân Huyên

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in