KỂ CHUYỆN 4-TUẦN 34-KC ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

* Kể lại tóm tắt bằng lời của em câu chuyện:

(3)
(4)
(5)

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu .

Kể chuyện đã nghe,đã đọc.

1. Nêu một số biểu hiện của lòng nhân hậu :…

2. Tìm truyện về lòng nhân hậu ở đâu ? 3. Kể chuyện .

4. Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện

Gợi ý

(6)

* Kể chuyện : - Giới thiệu câu chuyện : + Nêu tên câu chuyện.

+ Cho biết em đã đọc hoặc đã nghe câu chuyện này ở đâu và vào dịp nào.

* Kể thành lời : + Mở đầu câu chuyện.

+ Diễn biến của câu chuyện.

+ Kết thúc câu chuyện.

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được

nghe, được đọc về lòng nhân hậu .

(7)

*Tiêu chí :

-Nội dung câu chuyện có hay, có mới không.

-Cách kể giọng điệu, cử chỉ.

-Khả năng hiểu truyện.

(8)
(9)
(10)
(11)

Chào t m bi t. Chúc các em h c tốt. ạ ệ ọ

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in