• Không có kết quả nào được tìm thấy

Công văn 189/YHCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Công văn 189/YHCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu"

Copied!
3
1
1
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- Số: 189/YDCT-QLD

V/v kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 190/TB- VPCP ngày 05/6/2015, theo đó các dược liệu khi nhập khẩu phải được kiểm nghiệm về hoạt chất, đồng thời căn cứ vào kết quả làm việc ngày 04/6/2015, giữa Cục Quản lý YDCT và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Nhằm đảm bảo chất lượng dược liệu nhập khẩu khi vào Việt Nam, Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) đề nghị Tổng Cục Hải quan, yêu cầu các đơn vị nhập khẩu, khi thông quan phải thực hiện các vấn đề sau:

1. Kiểm tra việc thực hiện đóng gói, dán nhãn mác các dược liệu khi thông quan theo Thông tư số 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn ghi nhãn thuốc, trong đó phải có nhãn bằng Tiếng Việt, ghi các nội dung: Tên dược liệu; Tiêu chuẩn chất lượng; Khối lượng tịnh; Số lô sản xuất, ngày sản xuất; Hạn dùng, Điều kiện bảo quản; Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, xuất xứ của dược liệu; Tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu;

2. Dược liệu nhập khẩu phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm theo quy định:

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp (C/O).

3. Dược liệu phải đảm bảo chất lượng theo quy định:

- Có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (C/Q) (kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt) đối với từng lô dược liệu;

- Có Phiếu kiểm nghiệm phù hợp với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt) đối với từng lô dược liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (Trong đó tập trung vào các dược liệu có khuyến cáo của Bộ Y tế đính kèm công văn này).

Bộ Y tế đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các dược liệu nhập khẩu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

(2)

- Như trên;

- Cục Hải quan các tỉnh (để thực hiện);

- Các công ty nhập khẩu dược liệu (để thực hiện);

- TT Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);

- PCT Trần Thị Hồng Phương (để thực hiện);

- Lưu: VT, QLD.

Phạm Vũ Khánh

DANH SÁCH

CÁC DƯỢC LIỆU YÊU CẦU PHẢI CÓ PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số: 189/YDCT-QLD ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Stt Tên dược liệu Tên khoa học Mã số hàng hóa

1 Bá tử nhân (hạt) Semen Platycladi orientalis 1211 90 19 00 2 Bạch linh (phục linh) (quả

nấm) Poria 1211 90 19 00

3 Bạch truật (thân rễ) Rhizoma Atractylodis macrocephalae 1211 90 19 00 4 Cát cánh (rễ) Radix Platycodi grandiflori 1211 90 19 00 5 Đan sâm (rễ) Radix Salviae miltiorrhizae 1211 90 19 00 6 Đảng sâm (rễ) Radix Codonopsis pilosulae 1211 90 19 00

7 Địa cốt bì (vỏ rễ) Cortex Lycii 1211 90 19 00

8 Độc hoạt (rễ) Radix Angelicae pubescentis 1211 90 19 00 9 Hoàng liên (Thân rễ) Rhizoma Coptidis 1211 90 1900 10 Hoàng kỳ (rễ) Radix Astragali membranacei 1211 90 1900 11 Hồng hoa (Hoa) Flos Carthami tinctorii 1211 90 19 00

12 Khiếm thực (hạt) Semen Euryales 1211 90 19 00

13 Khương hoạt (thân rễ) Rhizoma et Radix Notopterygii 1211 90 19 00

14 Kim ngân hoa (hoa) Flos Lonicerae 1211 90 19 00

15 Mộc hương (rễ) Radix Saussureae lappae 1211 90 19 00 16 Thăng ma (thân rễ) Rhizoma Cimicifugae 1211 90 19 00 17 Thiên ma (thân rễ) Rhizoma Gastrodiae elatae 1211 90 19 00

(3)

18 Thỏ ty tử (hạt) Semen Cuscutae 1211 90 1900 19 Thương truật (xương truật)

(thân rễ) Rhizoma Atractylodis 1211 90 19 00

20 Viễn chí (rễ) Radix Polygalae 1211 90 19 00

21 Xuyên khung (thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii 1211 9019 00 22 Phòng phong (rễ) Radix Saposhnikoviae divaricatae 1211 90 19 00 23 Tế tân (rễ, thân rễ) Radix et Rhizoma Asari 1211 90 19 00 24 Đại táo (quả) Fructus Ziziphi jujubae 0813 40 90 00 25 Tam thất (rễ) Radix Panasis notoginseng 1211 90 19 00

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu;

Thông tư này ban hành Danh mục thuốc bao gồm: thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm; nguyên liệu làm thuốc là dược chất và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập

Hiệu quả chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm đối với Phòng y tế, cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược và cơ sở

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ- CP thống nhất trên phạm vi toàn quốc, công bố công khai thủ

a) Khi kiểm tra 02 (hai) lần liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt mà kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu thì mặt hàng đó được áp dụng phương thức kiểm tra

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các

9/9/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 3.

Tên và địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt (Địa chỉ: Số 171, đường Ngọc Thụy,

Tên, địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam (Địa chỉ: Số 80 Yên Ninh, phường Quán Thánh,

Trong quá trình lưu hành, công ty đăng ký thuốc, nhà sản xuất phải phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các chất

Chi nhánh công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm. Glimepiride

Loperamid HCl DĐVN IV Vasudha Pharma Chem Limited.. 78/A, Vengalrao

yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực của bộ máy kiểm soát chi; Qua công tác nhằm tổ chức đánh giá việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật về quản lý

c) Bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc bản photo Biên bản thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu có đóng dấu của cơ sở

Như vậy, theo tác giả Trịnh Đình Hào (2013) thì “Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN là việc KBNN căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, thực

Song với sự gia tăng của hàng hóa xuất nhập khẩu đòi hỏi ngành Hải quan phải nỗ lực hết mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của cộng đồng doanh

Nghiên cứu này đã chứng minh được sự ảnh hưởng của nước thứ ba tới tác động của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của nước phát minh cả

Bổ sung qui định nồng độ của Dl- Methylephedrin trong sp dạng chưa chia liều..  Hoạt động bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển,

Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp thuốc, nguyên liệu thuốc vào Việt Nam dưới hình thức

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do công ty Nestor Pharmaceuticals Ltd

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do Công ty CSPC Innovation

IV. Thiết kế, bố trí các phòng sản xuất có thích hợp đảm bảo nguyên tắc một chiều đối với việc lưu chuyển của nguyên liệu, nhân viên, sản phẩm, rác thải để