• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng điện tử - Toán 5 - Tiết 53: Trang 54 luyện tập

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng điện tử - Toán 5 - Tiết 53: Trang 54 luyện tập"

Copied!
6
0
0

Văn bản

(1)

Toán 5

Luyện tập

(2)

a/ 79,5 - 36,8 =

Kiểm tra bài cũ

b/ 56,7 - 8,36 =

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?

56,7 8,36 79,5

36,8

48,34 42,7

(3)

1/Đặt tính rồi tính:

a/ 68,72 – 29,91

Luyện tập

b/ 52,37 – 8,64

52,37 8,64 68,72

29,91

43,73 38,81

(4)

d/ 60 – 12,45 60, 00

12, 45 c/ 75,5 – 30,26

30,26 75,5

1/Đặt tính rồi tính:

47, 55 45,24

(5)

2/ Tìm x :

a) X + 4,32 = 8,67

Luyện tập

X = 8,67 – 4,32 X = 5,86 + 3,64

X = 4,35

c) X - 3,64 = 5,86

X = 9,5

(6)

Bài 4: a) Tính rồi so sánh giá trị của a – b – c và a – (b + c)

a b c

a – b – c a – (b + c)

8,9 2,3 3,5

12,38 4,3 2,08 16,72 8,4 3,6

8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1 8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1

a – b – c = a – (b + c) LUYỆN TẬP

12,38 – 4,3 – 2,08 = 12,38 – (4,3 + 2,08) = 16,72 – 8,4 – 3,6 = 16,72 – (8,4 + 3,6) =

6 4,72 6

4,72

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi.. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại

dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình

Em hãy nêu quy tắc tính diện tích hình thang... Diện tích sân gạch

hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước. nào?.. Muốn thực hiện phép tính

[r]

[r]

*Bước 2: Tính thời gian hai vật đuổi kịp nhau ( bằng cách lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe chia cho hiệu vận tốc hai xe). Để tính được thời gian hai vật

Khi tính giá trị biểu thức không có dấu ngoặc đơn, ta thực hiện tính nhânchia trước rồi cộng ,trừ sau.... Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?. b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của

Bài 3: Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt một phần khối gỗ có dạng hình lập phương

Chọn chữ đặt trước câu trả lời

THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI THẢO LUẬN NHÓM

Luyện

Luyện tập

Đặt tính

[r]

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích

- Chín trong câu “Nghĩ cho chín rồi hãy nói” (nghĩ chín) là ở trạng thái đã suy nghĩ kĩ và từ chín ở câu “Lúa ngoài đồng đã chín vàng” là từ nhiều nghĩa (vì có nét nghĩa

Trang 1: Trên chủ đề, phần nội dung có ba dòng lần lượt là TẾT MIỀN BẮC, TẾT MIỀN TRUNG, TẾT MIỀN NAM, khi nháy chuột vào từng dòng nội dung ở tranh này thì sẽ

[r]

Muốn biết cuộn dây điện còn lại bao nhiêu mét ta phải biết gì. Chiều dài cuộn dây Chiều dài cắt đi Muốn biết chiều dài cuộn dây đã cắt đi ta

LUYỆN