LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Chính tả: Nghe - viết Chính tả: Nghe - viết

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(3)

Chính tả: Nghe - viết Chính tả: Nghe - viết

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hoạt động 1: Nghe – viết

(4)

Đọc đoạn văn

Luật bảo vệ môi trường

(5)

Luật bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3:

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng

ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

(6)

Luyện viết từ khó

Ô nhiễm

Suy thoái

Cải thiện

Tiết kiệm

(7)

Hoạt động 2: Làm bài tập

(8)

Bài 2:

a/ Hãy tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

* lắm – nắm * lấm – nấm

* lương– nương * lửa – nửa

(9)

Bài 2:

a/ Hãy tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

* trăn – trăng * dân – dâng * răn – răng

* lượn – lượng

(10)

Trò chơi 26

Em yêu tiếng việt Tìm các từ láy âm đầu n.

- Tìm các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng

(11)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại