File thứ 4: tin_hoc_k10_202202111

Tải về (0)

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 10

ÔN TẬP : SOẠN THẢO ĐỊNH DẠNG TRANG VB CÔNG CỤ HỖ TRỢ SOẠN THẢO

THỜI GIAN : 17/2  28/2/2021

LÝ THUYẾT :

Chuẩn bị trước ở nhà bài tập điền vào trang 54  58 và trắc nghiệm từ trang 75  78 (bỏ phần Table chưa học)

NỘI DUNG HS CẦN NẮM VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC CÁC THAO TÁC SAU:

1. Gõ văn bản hoàn chỉnh đầy đủ (10 ngón)

2. Định dạng màu chữ, font chữ, size chữ, kiểu chữ (in nghiêng, in đậm, gạch chân …) phù hợp yêu cầu

3. Định dạng đoạn văn bản đúng : canh lề trái, phải, giữa, canh đều hai bên, kéo dãn khoảng cách các dòng trong văn bản

4. Biết lưu bài với tên theo yêu cầu.

5. Tạo danh sách số thứ tự tự động/ ký hiệu đầu dòng tự động

6. Chèn tiêu đề đầu trang (Header) , cuối trang (Footer), số trang (Page Number)

7. Chia cột (column), chèn hình ảnh (picture/clip art), chèn ký hiệu đặc biệt (symbol) , chèn tiêu đề nghệ thuật (Word Art), chèn chữ to đầu dòng (Drop Cap)

8. Chỉnh lề văn bản (page layout) : lề trên dưới trái phải , chỉnh hướng trang đứng/ ngang

(2)

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Tạo tập tin có dạng TÊN-LOP-BAI 1.docx có định dạng chung như sau:

- Chèn Header chứa nội dung ‘HỌ Tên và lớp’ hiện tại của mỗi học sinh - Chèn Footer chứa nội dung ‘Thực hành tuần 1’

- chèn số trang tự động

- chỉnh font chữ Time New Roman , size 12

- chỉnh trang giấy A4, hướng đứng, canh lề 0.5cm đều nhau - NỘI DUNG CẦN GÕ VÀO (VỞ BÀI TẬP TRANG 65 +67):

(3)

Page number Picture

Symbol WORD ART

FOOTER HEADER

(4)

Yêu cầu cần có :

-

Canh lề : canh đều hai bên.

-

Ký hiệu đầu dòng tự động và số thứ tự Bài 1, bài 2… tự động

-

Chèn ký hiệu đặc biệt như hình

-

Đóng viền khung và tô màu nền các dòng như hình

-

Bài 1 ngắt trang sang bài 2

-

Chia cột

-

Tạo chữ lớn đầu đoạn văn

Drop Cap

Chia cột

Chữ thấp Chữ cao symbols

Viền khung

(5)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA – NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn : TIN HỌC 10

Đề 1

1. Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. MS Word có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ văn bản lâu dài trong máy tính.

B. MS Word tích hợp sẵn trong Windows nên không cài đặt nó.

C. MS Word nằm trong bộ MS Office phải cài đặt D. MS Word có kiểm tra chính tả tiếng Anh.

2. Trong Microsoft Word, để chèn chữ nghệ thuật ta chọn:

A. Insert  Pictures B. Insert  Shapes C. Insert  word Art D. Insert  Text box

3. Trong Microsoft Word, để chèn trang tự động ta thực hiện thao tác A. Home  Page Number B. Insert  Page Number

C. Design  Page Number D. Layout  Page Number

4. Khi sử dụng chương trình Unikey, nếu font chữ đang là Times New Roman, để gõ đúng tiếng việt có dấu phải sử dụng bảng mã nào?

A. Unicode B. TCVN3

C. VNI Windows D. Bảng mã nào cũng được.

5. Khi sử dụng chương trình Vietkey, nếu font chữ đang sử dụng là Vni-Times, để gõ đúng tiếng việt có dấu phải sử dụng bảng mã nào:

A. Unicode B. Vni C. Telex D. VNI Windows

6. Trong Microsoft Word, để di chuyển từ vị trí bất kỳ trong văn bản về đầu văn bản, ta thực hiện:

A. Ctrl + Break . B. Ctrl + Home. C. Ctrl + Space. D. Alt + Home.

7. Trong Microsoft Word, muốn lưu tập tin Congvan0205 đang mở thành tập tin có tên là CV-02- 05 có cùng nội dung, ta thực hiện:

A. Chọn menu File  Save. B. Chọn menu File  Save As.

C. Chọn menu Edit. D. Chọn menu File  Rename.

8. Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?

A. End. B. Ctrl + End. C. Alt+End. D. Shift + End.

9. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc một đoạn và muốn sang 1 đoạn mới, ta nhấn:

A. Ctrl + Enter B. Enter

C. Shift + Enter D. Word tự động nhảy đoạn 10. Trong Microsoft Word, muốn sang một câu mới ta nhấn :

A. Enter B. Dấu phẩy C. Shift + Enter D. Dấu chấm câu

11. Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

(6)

A. Nháy chuột vào từ cần chọn. B. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn.

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A D. Bấm phím Enter.

12. Trong Microsoft Word, Shift + F3 có chức năng

A. Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại B. Sửa lỗi chính tả

C. không có chức năng nào cả D. chọn tất cả

13. Trong Microsoft Word, để chọn toàn bộ tài liệu, ta cấn:

A. Ctrl + F B. Ctrl + A C. Shift + A D. Shift + F

14. Trong Microsoft Word, muốn tạo một tệp tin mới, ta thực hiện:

A. Edit  New B. Insert  New C. Ctrl + N D. File  Open

15. Trong Microsoft Word, để lưu 1 tập tin với tên mới, ta thực hiện như sau :

A. FILE SAVE B. Bấm CTRL + S C. Nhấn F2 D. FILE  SAVE AS

16. Tập tin văn bản của Word 2010 có phần mở rộng là:

A. .Docx B. .Txt C. .doc D. .odt

17. Trong Microsoft Word, khi ấn phím F12 có nghĩa là:

A. Lưu đè tập tin B. Lưu tập tin với tên khác C. mở tập tin D. Không có tác dụng gì

18. Trong Microsoft Word, để đóng một hồ sơ (tập tin) đang mở, ta thực hiện:

A. FileClose. B. File Exit. C. File New. D. File Save

19. Trong Microsoft Word, thao tác ALT + F4 dùng để:

A. Thoát Microsoft Word B. Đóng 1 tập tin Word C. Định dạng ký tự D. Dán dữ liệu

20. Trong Microsoft Word, để mở 1 tập tin có sẵn trong máy, ta thực hiện như sau :

A. FILE  Print B. CTRL + O C. Nhấp vào D. Nhấn Ctrl + V

(7)

SỞ GD-ĐT TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK

TDTT

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA – NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn : TIN HỌC 10

Đề 2

1. Trong Microsoft Word, để sao chép một đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

A. Home  Copy. B. Ctrl+C. C. Ctrl + V D. Ctrl + X

2. Trong Microsoft Word, các biểu tượng có chức năng lần lượt là:

A. Cắt; Sao chép định dạng ; Dán B. Cắt ; Dán; sao chép C. Cắt; Sao chép; Dán định dạng D. Cắt; Sao chép; Dán

3. Trong Microsoft Word, để chia văn bản thành nhiều cột , ta thực hiện thao tác nào sau đây:

A. Layout  Columns B. Design  Columns C. Insert  Columns D. File  Columns

4. Trong Microsoft Word, để di chuyển một đoạn văn bản đã chọn, ta sử dụng liên tiếp các tổ hợp phím nào sau đây:

A. Ctrl + C  Ctrl + V B. Ctrl + V  Ctrl + C C. Ctrl + X  Ctrl + V D. Ctrl + A  Ctrl + V 5. Trong Microsoft Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format  Paragraph… B. Format  Font

C. Home  Font... D. Design  Font

6. Trong Microsoft Word, biểu tượng có chức năng là : A. Tạo chữ lớn đầu đoạn văn B. Chữ nghiêng

C. tiêu đề nghệ thuật D. Khung chứa chữ

7. Trong Microsoft Word, để định dạng in đậm cho văn bản đã chọn, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ?

A. Ctrl + C. B. Ctrl + I. C. Ctrl + B. D. Ctrl + U.

8. Để căn phải cho một đoạn văn bản ta nhấn:

A. Ctrl + C B. Ctrl + L C. Ctrl + E D. Ctrl + R 9. Để căn giữa cho một đoạn văn bản ta nhấn:

A. Ctrl + C B. Ctrl + L C. Ctrl + E D. Ctrl + R 10. Để căn đều 2 biên cho một đoạn văn bản ta nhấn:

A. Ctrl + C B. Ctrl + P C. Ctrl + J D. Ctrl + E

11. Các biểu tượng thuộc nhóm công cụ nào:

A. View B. Home C. Page Layout D. Insert

12. Trong Microsoft Word, biểu tượng có chức năng là:

(8)

A. Tạo ký hiệu đặc biệt B. Tạo chữ cái đầu dòng C. Tạo ds số đầu dòng D. Tạo ds ký hiệu đầu dòng

13. Trong Word công cụ (Format Painter) dùng để:

A. Vẽ hình B. Sao chép định dạng

C. tô màu nền D. Sao chép nội dung

14. Để chỉnh chế độ gõ đè/ gõ chèn trong văn văn bản ta nhấn phím : A. Shift B. Ctrl C. Insert D. Alt

15. Để đánh số trang cho văn bản ta nhấn:

A. Page Number B. Insert  Page Number C. Design  Page Number D. File  Page Number

16. Trong Microsoft Word, thao tác Insert  Header có chức năng là:

A. Thêm trang mới B. Tạo tiêu đề đầu trang C. Sắp xếp DL D. Tạo tiêu đề cuối trang

17. Trong Microsoft Word , để tạo chữ cái lớn đầu dòng đã chọn ta thực hiện : A. Insert  Drop Cap B. Layout  Drop Cap

C. Review  Drop Cap D. Design  Drop Cap 18. Để trở về đầu dòng khi gõ văn bản ta nhấn phím :

A. End B. Page Down C. Page Up D. Home

19. Để gõ văn bản sau thành tiếng Việt, ta chọn kiểu gõ nào

“Truowfng Nguyeexn Thij Ddijnh”

A. Telex B. Unicode C. VN D. VNI

20. Phím tắt Ctrl + J có tác dụng :

A. canh trái B. Canh giữa C. Canh phải D. Canh đều

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại