Tiếng Việt 4 - Tuần 1 - TĐ - Mẹ ốm

28  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Khởi động + Kết nối

(2)

Đọc 1 đoạn yêu thích trong bài tập đọc: Dế Mèn

bênh vực kẻ yếu và nêu nội dung của bài.

(3)

Đọc đoạn văn thể hiện sự nghĩa hiệp của Dế Mèn

và nêu giọng đọc của đoạn đó.

(4)

√. Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng phương ngữ.

√. Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng, đọc diễn cảm và nhấn vào từ ngữ gợi tả.

√. Hiểu các từ khó và nội dung bài tập đọc.

√. Giáo dục học sinh biết kính trọng, yêu thương với những người sinh thành ra mình.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

(5)

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

Khắp người đau buốt, nóng ran Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

Mẹ vui, con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo.

Vì con mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Con mong mẹ khỏe dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…

Trần Đăng Khoa 1

2

4

5

7 3

6

Bài chia làm mấy khổ?

(6)

Luyện đọc

(7)

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

Khắp người đau buốt, nóng ran Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

Mẹ vui, con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo.

Vì con mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Con mong mẹ khỏe dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…

Trần Đăng Khoa 1

2

4

5

7 3

6

(8)

Quan sát tranh và cho biết Đây là đồ vật gì?

 Cơi trầu: Đồ dùng để đựng trầu cau, đáy nông,

thường bằng gỗ.

(9)

Tìm hiểu bài

(10)

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.

Em hiểu những câu thơ sau đây muốn nói điều gì ?

 Lá trầu nằm khô giữa cơi trầu vì mẹ ốm không ăn được.

Truyện Kiều gấp lại vì mẹ không đọc được, ruộng vườn vắng

bóng mẹ, mẹ nằm trên giường vì rất mệt.

(11)

Truyện Kiều là tên gọi phổ biến của tác

phẩm Đoạn Trường Tân Thanh của đại

thi hào Nguyễn Du.

(12)

Dựa vào nội dung các câu thơ trong bài cho biết: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ?

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam

Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

(13)

Con hiểu y sĩ là chỉ ai?

Người thầy thuốc có trình độ trung cấp.

(14)
(15)

Vì con, mẹ khổ đủ điều.

Vì con, mẹ khổ đủ điều.

Con mong mẹ khỏe dần dần.

Con mong mẹ khỏe dần dần.

Mọi hôm mẹ thích vui chơi.

Mọi hôm mẹ thích vui chơi.

Cánh màn khép lỏng cả ngày.

Cánh màn khép lỏng cả ngày.

Câu thơ cho thấy bạn nhỏ mong mẹ sớm khỏe là:

Con mong mẹ khỏe dần dần.

Con mong mẹ khỏe dần dần.

(16)

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con … Mẹ là đất nước, tháng ngày của con …

Khắp người đau buốt, nóng ran Khắp người đau buốt, nóng ran

Bạn nhỏ thấy mẹ là người có ý nghĩa to lớn đối với mình qua câu thơ:

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…

(17)

Mẹ đang bận làm việc, không thể chơi với bạn.

Mẹ đang bận làm việc, không thể chơi với bạn.

Mẹ không thích vui chơi.

Mẹ không thích vui chơi.

Mẹ bị ốm, không thể tươi cười, làm việc được.

Mẹ bị ốm, không thể tươi cười, làm việc được.

Mẹ khỏe mạnh, vui cười bình thường.

Mẹ khỏe mạnh, vui cười bình thường.

Câu thơ sau muốn nói điều gì?

"Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu."

Mẹ bị ốm, không thể tươi cười, làm việc được.

Mẹ bị ốm, không thể tươi cười, làm việc được.

(18)

Quan tâm, chăm sóc mẹ Quan tâm, chăm sóc mẹ

Chơi game Chơi game

Đi đọc sách Đi đọc sách

Qua nhà bạn chơi Qua nhà bạn chơi

Khi mẹ bị ốm, chúng ta nên làm gì?

Quan tâm, chăm sóc mẹ

Quan tâm, chăm sóc mẹ

(19)

Sự hiếu thảo, lòng biết ơn, tình cảm bạn nhỏ với mẹ.

Sự hiếu thảo, lòng biết ơn, tình cảm bạn nhỏ với mẹ.

Người con thấy có lỗi với mẹ.

Người con thấy có lỗi với mẹ.

Nhắc nhở mọi người hãy hiếu thảo với mẹ.

Nhắc nhở mọi người hãy hiếu thảo với mẹ.

Tình yêu vô bờ bến của mẹ với con.

Tình yêu vô bờ bến của mẹ với con.

Nội dung của bài thơ “Mẹ ốm” là gì?

Sự hiếu thảo, lòng biết ơn, tình cảm bạn nhỏ với mẹ.

Sự hiếu thảo, lòng biết ơn, tình cảm bạn nhỏ với mẹ.

(20)

Nội dung: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương

sâu sắc và tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của bạn nhỏ

với người mẹ bị ốm.

(21)

Luyện đọc diễn cảm

(22)

Đọc bài thơ và nêu giọng đọc toàn bài?

Đọc bài thơ đọc với giọng nhẹ nhàng,

thiết tha, tình cảm

(23)

4

5

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

Mẹ vui, con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo.

(24)

Học thuộc lòng

(25)

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích……

Hôm nay mẹ chẳng……

Lá trầu khô giữa……

Truyện Kiều gấp lại. ……

Cánh màn khép lỏng……

Ruộng vườn vắng mẹ……

Nắng mưa từ những……

Lặn trong đời mẹ……

Khắp người đau buốt……

Mẹ ơi! Cô bác ……

Người cho trứng ……

Và anh y sĩ ……

Sáng nay trời đổ ……

Nắng trong trái chín……

Cả đời đi gió ……

Bây giờ mẹ lại……

Mẹ vui, con ……

Ngâm thơ, kể chuyện……

Rồi con diễn kịch ……

Một mình con sắm……

Vì con mẹ khổ……

Quanh đôi mắt mẹ……

Con mong mẹ khỏe……

Ngày ăn ngon miệng. ……

Rồi ra đọc sách……

Mẹ là đất nước……

Trần Đăng Khoa 1

2

4

5

7 3

6 Hoạt động 4: Học thuộc lòng bài thơ

(26)

Mẹ ốm Mọi ……

Hôm ……

Lá ……

Truyện ……

.

Cánh ……

Ruộng ……

Nắng……

Lặn……

Khắp……

Mẹ……

Người……

Và……

Sáng ……

Nắng ……

Cả ……

Bây……

Mẹ……

Ngâm ……

Rồi……

Một……

Vì ……

Quanh……

Con ……

Ngày……

Rồi ……

Mẹ ……

Trần Đăng Khoa 1

2

4

5

7 3

6 Hoạt động 4: Học thuộc lòng bài thơ

(27)

VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM

1 1 Là một người con, ta nên làm gì để mẹ vui lòng?

2 2 Thực hành để trở thành người con ngoan

3 Tìm đọc các bài thơ khác của nhà thơ Trần Đăng Khoa

(28)

Chúc các con học tập

thật tốt nhé!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại