Tuần 24 -Luyện từ và câu-Câu kể Ai là gì ?- Hoa Thơm

22  Tải về (0)

Văn bản

(1)

x

Trường Tiểu học Ái Mộ A

Bài giảng Lớp 4

Môn: Tiếng việt Phân môn : LTVC

Tuần: 24

Câu kể Ai là gì? + Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

(2)

KHỞI ĐỘNG:

- Đọc câu tục ngữ thuộc chủ điểm : Cái đẹp ?

- Nêu các từ ngữ miêu tả mưc độ cao của cái đẹp?

- Đặt câu với 1 từ nói trên ?

(3)

x

Thứ ba ngày1 tháng 3 năm 2022 Luyện từ và câu

Câu kể Ai là gì?

I. Nhận xét

Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi : ‘‘ Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi‘‘ .Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.

1.Đọc đoạn văn sau :

2. Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới

thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

(4)

x

2.Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu , câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi ?

Câu giới thiệu về bạn Diệu Chi

Đây là Diệu Chi, Bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công.

Câu nêu nhận định về bạn

Diệu Chi Bạn ấy là họa sĩ nhỏ đấy.

Kiểu câu được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một

người, một vật nào đó là kiểu câu: Câu kể Ai là gì?

(5)

x

I. Nhận xét

- Câu kể Ai là gì?được dùng để giới thiệu hoặc

nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

(6)

x

3.Trong ba câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con

gì)?

Ai(cái gì, con gì)? Là gì(là ai, là con gì)?

1. Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

2. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công.

3. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.

1. Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

2. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường tiểu học Thành Công.

3. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.

Chủ ngữ Vị ngữ

(7)

x

- Câu kể Ai là gì? gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai(cái gì, con gì)?

Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi:Là gì(là ai, là con gì)?

- Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

II.Ghi nhớ

(8)

x

Ba kiểu câu này khác

nhau ở bộ phận nào? Khác nhau ở bộ phận vị ngữ .

Bộ phận vị ngữ khác nhau như thế nào?

Câu Ai làm gì? VN trả lời câu hỏi làm gì?

Câu Ai thế nào? VN trả lời câu hỏi như thế nào?

Câu Ai là gì? VN trả lời câu hỏi là ai, là con gì, là gì?

Ba kiểu câu kể Ai làm gì?Ai thế nào?Ai là gì? giống nhau ở điểm nào?

Bộ phận chủ ngữ cùng trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?

(9)

III) Luyện tập

(10)

Bài 1:

Bài 1: Tìm Tìm câu kể câu kể Ai là gì? Ai là gì? Trong các câu dưới đây và Trong các câu dưới đây và nêu nêu tác dụng

tác dụng của nó: của nó:

a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại.

• Theo Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn

b) Lịch

• Lá là lịch của cây Bà tính nhẩm. Mẹ ơi

• Cây lại là lịch đất Mười ngón tay là lịch.

• Trăng lăn rồi trăng mọc Con tới lớp, tới trường

• Là lịch của bầu trời. Lịch lại là trang sách.

• Nguyễn Hưng Hải

c) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.

• Mai Văn Tạo

(11)

x

Bài 1: Tìm câu kể Ai là gì? Trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó:

Câu kể Ai là gì? Tác dụng a) Thì ra đó là một thứ máy cộng

trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo.

Đó chính là chiếc máy tính đầu

tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại.

Giới thiệu về thứ máy mới

Nêu nhận định

về giá trị của

chiếc máy tính.

(12)

x

Cõu kể Ai là gỡ?

Tỏc dụng

b) Lỏ là lịch của cõy Cõy lại là lịch đất

Trăng lăn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời.

Mười ngún tay là lịch.

Lịch lại là trang sỏch.

Nêu nhận định (chỉ mựa)

Nêu nhận định (chỉ vụ mựa) Nêu nhận định (chỉ ngày đờm)

Nêu nhận định(đếm ngày thỏng) Nêu nhận định( năm học)

Câu kể Ai là gì ? Tác dụng

c) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.

Nêu nhận định về giỏ trị của trỏi sầu riờng, bao hàm cả ý giới thiệu về trái sầu riêng.

(13)

x

Bài 2:

Dùng câu kể Ai là gì ? giới thiệu về các bạn trong lớp em (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em)

………

………

………

………

………

………

……….

(14)

x

Củng cố Ghi nhớ

1. Câu kể Ai là gì? gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi : Ai (cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi : Là gì (là ai, là con gì )?

2. Câu kể Ai là gì? đ ợc dùng để giới thiệu hoặc nêu

nhận định về một ng ời , một vật nào đó.

(15)

x

Luyện từ và câu Luyện từ và câu

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

(16)

x

I- Nhận xét

1. Đọc các câu sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi mỉm cười, hỏi:

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?.

Em là cháu bác Tự.

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị

chạy muối thế này?

(17)

x

Xác định vị ngữ trong câu sau và cho biết vị ngữ do từ ngữ nào tạo thành?

Tui l Kim Chi. l à à

Danh từ

Em là cháu bác Tự.

VN

C m danh ụ từ

VN

(18)

x

Trong câu kể Ai là gì?

- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ gì?

II- Ghi nhớ

- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là.

- Vị ngữ thường do từ ngữ nào tạo thành?

- Vị ngữ thường do danh từ (hoặc cụm

danh từ) tạo thành.

(19)

x

là nghệ sĩ múa tài ba

là dũng sĩ của rừng xanh là chúa sơn lâm

là sứ giả của bình minh III- Luyện tập

2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A B

(20)

x

III- Luyện tập

3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

a) là một thành phố lớn

b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c) là nhà thơ

d) là nhà thơ lớn của Việt Nam

(21)

x

a) Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn.

b) Bắc Ninh là quê hương của làn điệu dân ca quan họ.

c) Trần Đăng Khoa là nhà thơ.

d) Nguyễn Trãi là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Hải Phòng là một thành phố lớn.

Xuân Diệu là nhà thơ.

3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt

câu kể Ai là gì?

(22)

x

Chúc các em

học tốt !

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại