Toán lớp 2- Dung - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam

13  Tải về (0)

Văn bản
(1)

Môn: Toán

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Dung

(2)

Tính:

+ 38

4

+ 37 5

42 42

Kiểm tra:

Toán

(3)

6 cộng với một số 6 + 5 Toán

6

+

5 1 1 6 + 5 = 11 6

+

5

= ...

11

6 + 5 = ?

(4)

6 cộng với một số 6 + 5

6 + 5 = 5 + 6 =

11 11 + 6

_____

1 1

5

6 + 5= 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9= 15

+

Toán

(5)

6 6 6 6 6

+ + + + +

=

=

=

=

=

11 12 13 14 15

5 6 7 8 9

Em có nhận xét gì?

6 cộng với một số 6 + 5

Số hạng thứ nhất

Số hạng thứ nhất đều bằng 6

Số hạng thứ hai

Số hạng thứ hai là các số liên tiếp từ 5 đến 9

Tổng

Tổng là các số liên tiếp từ 11 đến 15 Toán

(6)

6 6 6 6 6

+ + + + +

=

=

=

=

=

11 12 13 14 15

5 6 7 8 9

Toán

(7)

6 cộng với một số 6 + 5 Bài 1: Tính nhẩm

6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 8 = 6 + 9 = 6 + 0 = 7 + 6 = 8 + 6 = 9 + 6 =

12 6

15

13 14

13 14 15

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

Toán

(8)

Bài 2 : Tính:

+ 6

_____

10 4

+ 6

_____

11 5

+ 6

_____

14 8

+ 7

_____

13 6

+ 9

_____

15 6

6 cộng với một số 6 + 5 Toán

(9)

Bài 3 Số ?

6 + = 11

+ 6 = 12

6 + = 13 5

6

7

6 cộng với một số 6 + 5 Toán

(10)

6 cộng với một số 6 + 5 Bài 5 :

>

<

=

>

<

=

7 + 6 6 + 7 6 + 9 – 5 11 8 + 8 7 + 8 8 + 6 – 10 3

=

>

<

>

(11)

6 + 6 6 + 9

6 + 8 6 + 5

6 + 7

Tìm nhà cho các con vật

11 12 13 14 15

TRÒ CHƠI

(12)

Củng cố : * 6 cộng với một số ta làm thế nào ?

Bước 1: Tách 4 ở số sau để có 6 + 4 = 10 Bước 2: Lấy 10 cộng với số còn lại ở số sau.

Hôm nay chúng ta học bài gì ?

Toán

(13)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại