Tuần 12 - Chính tả - Lớp 2 - Tập chép : Mẹ

14  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Ôn bài cũ :

* Hãy viết các từ sau :

bãi cát

• lười nhác

nhút nhát

• chồng bát

(3)

Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Chính tả (24):

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao sáng ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trần Quốc minh

(4)

4

Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Chính tả ( 24):

Tập chép: Mẹ

Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?

Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?

Hình ảnh người mẹ được so sánh với những ngôi sao trên bầu trời

và ngọn gió mát.

Hình ảnh người mẹ được so sánh với những ngôi sao trên bầu trời

và ngọn gió mát.

(5)

5

Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Chính tả ( 24):

Tập chép: Mẹ

Đếm và nhận xét số chữ của các dòng thơ trong bài

chính tả?

Đếm và nhận xét số chữ của các dòng thơ trong bài

chính tả?

Bài thơ viết theo thể thơ lục bát câu 6 chữ và câu 8 chữ.

Bài thơ viết theo thể thơ lục bát

câu 6 chữ và câu 8 chữ.

(6)

6

Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Chính tả ( 24):

Tập chép: Mẹ

Nêu cách viết chữ đầu của mỗi dòng thơ?

Nêu cách viết chữ đầu của mỗi dòng thơ?

Chữ đầu của mỗi dòng thơ phải viết hoa.

Chữ đầu của mỗi dòng thơ

phải viết hoa.

(7)

Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Chính tả (24):

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao sáng ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trần Quốc minh

(8)

Từ khó : * lời ru

* quạt

* ngôi sao * ngọn gió

* Suốt đời

(9)

9

Tư thế ngồi viết

- Lưng thẳng không tì ngực

vào bàn.

- Đầu hơi cúi.

- Mắt cách vở khoảng 25 – 30 cm.

- Tay phải cầm bút.

- Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.

- Hai chân để song song thoải mái.

(10)

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao sáng ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trần Quốc minh

(11)

11

Bài 2: Điền vào chỗ trống iê, yê hay ya:

Đêm đã khu…... Bốn bề ….n tĩnh. Ve đã lặng …n vì mết và gió cũng thôi trò chu…n cùng cây.

Nhưng gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t…ng võng kẽo Kẹt, t…ng mẹ ru con.

Bài tập chính tả

VBT

ya

iế

iế

(12)

12

Bài 3: Tìm trong bài thơ Mẹ:

a)Những tiếng bắt đầu bằng r, bằng gi.

b)Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

Thảo luận nhóm đôi (2 phút). Sau 2 phút lớp sẽ chia làm 4 đội. Các đội sẽ cử đại diện lên ghi nhanh

các từ tìm được lên bảng. Đội nào tìm và ghi được

nhiều từ và đúng nhất, đội đó giành chiến thắng.

(13)

• Những tiếng bắt đầu bằng r, bằng gi:

- rồi - ru - gió - giấc

• Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã:

- cả - kẽo - cũng - đã - vẫn

- võng - chẳng - ngủ - của - những

(14)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại