• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2022 trường THCS Thanh Xuân Trung - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2022 trường THCS Thanh Xuân Trung - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN TRUNG NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra gồm: 01 trang)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN: TOÁN 9

Ngày kiểm tra: 09/06/2022

Thời gian làm bài: 120 phút Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức:

A 3 x 6 1 x 3

x 2 x 2 x x

B x 2

x 1

với x 0 ; x 4

1) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 25.

2) Rút gọn A.

3) Tìm các số nguyên x để AB 2

3. Bài II (2,5 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi, hai địa điểm cách nhau 30km. Khi đi từ B về A người đó chọn đường khác dễ đi hơn nhưng dài hơn con đường cũ 6km. Vì vậy, lúc về người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc đi là 3km/h. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó.

2) Một quả bóng hình cầu có diện tích bề mặt là 144 cm2. Tính thể tích của quả bóng đó? (Lấy 3,14).

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình 2√𝑥 − = −2 3√𝑥 + = 8

2) Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2mx + 1 (với m là tham số).

a) Chứng tỏ rằng đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Gọi x1, x2 là hoành độ hai giao điểm của (d) và (P). Tìm m để x1 x x1. 2 1. Bài IV (3 điểm)

Cho đường tròn (O) và dây BC cố định nhỏ hơn đường kính, A là điểm di động trên cung lớn BC (AB < AC và ∆ABC nhọn). Gọi AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC.

1) Chứng minh rằng: Tứ giác ACDF nội tiếp.

2) Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB tại P và cắt AC tại Q. Chứng minh ABC AQP.

3) Gọi N là trung điểm BC và EF cắt BC tại M. Chứng minh ∆DFP cân tại D và MF.ME = MD.MN.

Bài V (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2

1 1 1

a b c

Pb c c a a b

--- HẾT---

(2)

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN TRUNG NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra gồm: 01 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO 10

Môn kiểm tra: Toán 9 Ngày kiểm tra: 09/6/2022 (Hướng dẫn chấm gồm 4 trang)

Bài Ý Đáp án Điểm

Bài I 2 điểm

1

Thay x = 25 (TMĐK) vào biểu thức B ta được:

25 2 5 2 3 1 B = 25 1 5 1 6 2

 

Vậy với x = 25 thì 1

B2

0,25 0,25

2

3 x 6 1 x 3

A x 2 x 2 x x

ĐK: x 0 ; x 4

 

3 x 6 1 x 3

A x x 2 x 2 x

0,25

  

 

 

3 x 6 x x 3 x 2 x x 2

3 x 6 x x 2 x 3 x 6 x x 2

 

   

0,25

 

x x x x 2

0,25

 

 

x x 1 x 1

x x 2 x 2

0,25

3

Với x 0 ; x 4 => A.B= x 1 . x 2 x 1 x 2 x 1 x 1

.

     

AB 2ÐK : x 1; x 4 3

x 1 4 x 1 9

9. x 1 4. x 1 (Do 9. x 1 0) 9 x 9 4 x 4

   

  0,25

 

5 x 13 x 13

5

x 169Mà x 1; x 4; x Z 25

x 1; 2;3;5;6

 

  0,25

(3)

Bài II 2 điểm

1

Gọi vận tốc của người đi xe đạp từ A đến B là x (km/h ; x >0 ) 0,25 Suy ra vận tốc lúc về của người đi xe đạp là x + 3 ( km/h ) 0,25

Thời gian đi từ A đến B là (ℎ) 0,25

Quảng đường lúc về từ B đến A là 30 + 6 = 36 (km)

0,25 Thời gian đi về từ B đến A là (ℎ)

Lập luận để có hệ phương trình − = 0,25

Giải phương trình: x = 9 ( km/h); x = - 30 ( loại ) 0,5 Kết luận vận tốc của người đi xe đạp từ A đến B là 9 (km/h) 0,25

2

Diện tích bề mặt quả bóng hình cầu là: S= 4R2 = 144

=> R = 6cm 0,25

Thể tích quả bóng hình cầu là: V = 4 3 4.3,14.63 904,32

3R  3  cm3

Vậy thể tích quả bóng hình cầu sấp 904,32 cm2 0,25

Bài III 2 điểm

1

2√𝑥 − = −2

3√𝑥 + = 8 ĐKXĐ: x ≥0; x ≠ -y

 2√𝑥 − = −2 9√𝑥 + = 24

 11√𝑥 = 22 2√𝑥 − = −2

 √𝑥 = 2 2√𝑥 − = −2

 𝑥 = 4

2. √4 − . = −2

 𝑥 = 4

= 6  𝑥 = 4(𝑡𝑚) 𝑦 = −2(𝑡𝑚)

Vậy hệ PT có nghiệm duy nhất là (4; -2)

0,25

0,25

0,25

0,25

2

a) PT hoành độ giao điểm của (d) và (P):

x2 – 2mx - 1 = 0 (*) a = 1; b = -2m; c = -1 a.c = -1 < 0

0,25

nên PT (*) luôn có hai nghiệm trái dấu.

Vậy, (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt. 0,25 b) Áp dụng Viet: 1 2

1 2

2

. 1

x x m

x x

 

PT (*) luôn có hai nghiệm trái dấu

Mà theo yêu cầu đề bài x1 x x1. 2  1 nên x1 > 0 và x2 < 0

(4)

=> |x2| = - x2 => x1 x x1. 2  1 x1  2 x1 4(tm)

2

1 x 4

0,25

Thay x1 = 4 và 2 1

x 4 vào x1 + x2 = 2m Tìm được m = 15

8 . 0,25

Bài IV 3,5 điểm

Vẽ hình đúng đến câu a

0,25

1 Chứng minh được AFC 90 ;o ADC 90o Chứng minh được tứ giác ACDF nội tiếp

0,25 0,5

2

ABC và AQP

Chỉ ra được góc A chung

Chứng minh được  AFE APQ(1)

Chứng minh được tứ giác BFEC nội tiếp

 ACB AFE(2)

Từ (1) và (2) =>  ACB APQ Kết luận :ABC AQP (g.g)

0,25 0,25

0,25 0,25

3

Vì tứ giác ACDF nội tiếp (cmt) suy ra  PFD BCEBPD BCE 

Do đó tam giác DFP cân tại D

0,25 0,25 Ta có tam giác BEC vuông và N là trung điểm của BC nên BNE 2ECB

  D

BF ECB AFE => BNE EFD  2ECB1800 2BFD

Do đó BNE EFD  180osuy ra tứ giác DFEN nội tiếp

Chứng minh được ∆MED ∆MNF suy ra MF.ME = MD.MN

0,25 0,25

Bài V 0,5 điểm

Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có:

   

2 2

2 1 2 1 2 2 2 4

b a ac b a ac

a ab c ab c ab c

a a a a a

b c b c b c

         

O Q

N P

M

F

E

D C

B

A

(5)

Suy ra ta có 2 1

 

1 4

a a ab abc

b c  

Tương tự có

   

2 2

1 1

4 ; 4

1 1

b c

b bc abc c ca abc

c a   a b  

Cộng vế với vế các bất đẳng thức trên ta có:

2 2 2

3 3

4 4

1 1 1

a b c ab bc ca abc

b c c a a b

 

Ta có 3 33 3 3

4 4

a b c abc abc

     

Do đó ta được

2 2 2 2 2 2

3 3 3

3 hay

4 4 2

1 1 1 1 1 1

a b c a b c

b c c a a b    b c c a a b

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1

0,25

0,25

TỔNG ĐIỂM: 10,0

Lưu ý: Nếu HS làm theo cách khác có kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

---Hết---

BGH DUYỆT TTCM DUYỆT

Đoàn Thu Huyền

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

75,5. Tính thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người đó. Sau khi sơ kết Học kì I, số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt của mỗi lớp đó được thể hiện

Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s

Khôi đi xe đạp từ nhà đến trường trên quãng đường dài 4km. Khi đi từ trường về nhà vẫn trên con đường đó, Khôi đạp xe với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình lúc đi

Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km. Khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2 km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận

Bài 4. Tính quãng đường AB. Tính quãng đường AB. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc

Khi từ B quay về A người đó đi với vận tốc trung bình lớn hơn lúc đi là 4 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút.. Tính

Đối chiếu điều kiện và kết luận được vận tốc riêng của ca nô là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm

- Là những đoàn viên gương mẫu, tích cực và sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên

Khi đi từ trường về nhà vẫn trên con đường đó, An đạp xe với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình lúc đi là 3 km/h.. Tổng thời gian đạp xe cả đi

Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120km.. Tính

Câu 5: Vẽ hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây a) Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung. b) Hai đường thẳng chỉ có đúng hai điểm chung. c) Hai đường thẳng có

Trên (O) lấy điểm C sao cho SC cắt đoạn thẳng OA. Cm: OA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác IAK d) Kẻ AI cắt (O) tại E... Tìm kích

Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 200 km.. Tính vận

Là một hình khối lớn, bờ biển ít bị cắt xẻ có ít vịnh, không có biển ăn sâu vào đất liền Câu 8: Hoạt động kinh tế hiện đại của môi trường hoang mạc là gìA. Khai thác

Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần;C. Ánh sáng

Tiếp tuyến

Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào.. Các đường thẳng

Bài 8. Biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/giờ. Lúc về người đó đi với vận tốc 40km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường AB. Một người đi

b) Xác định vị trí và quãng đường vật đi được sau 1h kể từ lúc xuất phát. Sau khi chạy được 40 phút tàu dừng lại ở 1 ga trong 5 phút, sau đó tiếp tục đi về hướng Hải

Hôm nay, xe đạp hư nên Mai nhờ mẹ chở đi đến trường bằng xe máy với vận tốc lớn hơn vận tốc khi di xe đạp là 24  km h / , cùng một thời điểm khởi hành như mọi ngày

Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD EFGH... Trong không gian Oxyz , điểm nào sau đây thuộc trục tung

Bạn làm tốt lắm Rất tiếc.. Chúc bạn may mắn