Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

Bà đừng sợ, anh em chúng cháu

đến đây để bắt yêu tinh đấy.

(4)

Em hãy thuật lại cuộc chiến của bốn anh em Cẩu Khây chống yêu tinh.

Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2013

Tập đọc: Bốn anh tài

(Tiếp theo)

(5)

Nội dung: Câu chuyện ca ngợi sức

khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết

hiệp lực chiến đấu quy phục yêu

tinh cứu dân bản của bốn anh em

Cẩu Khây.

(6)

Luyện đọc diễn cảm

:

Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè l ỡi dài nh quả núc nỏc, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay

Đóng Cọc đấm một cái làm nó gẫy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đ ờng qu t túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão ậ nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại.

(7)

Nội dung: Câu chuyện ca ngợi sức

khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết

hiệp lực chiến đấu quy phục yêu

tinh cứu dân bản của bốn anh em

Cẩu Khây.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại