TOÁN 3 - TUẦN 22 - LUYỆN TẬP (TR 112)

Download (0)

Full text

(1)
(2)

ÔN BÀI CŨ

Em hãy quan sát hình tròn và đọc tên bán kính, đường kính có trong hình tròn sau:

Em hãy quan sát hình tròn và đọc tên bán kính, đường kính có trong hình tròn sau:

A o B

D

C

(3)

LUYỆN TẬP

(TR 112)

(4)

Bài 1: Cho hình tròn có đường kính 218mm. Tìm bán kính hình tròn đó.

Bài 1: Cho hình tròn có đường kính 218mm. Tìm bán kính hình tròn đó.

Tóm tắt

Đường kính: 218mm Bán kính: …mm?

Giải

Bán kính hình tròn đó là:

218 : 2 = 109 (mm)

Đáp số: 109 mm

(5)

Bài 2: Cho hình tròn có bán kính 3m7cm. Tìm đường kính hình tròn đó.

Bài 2: Cho hình tròn có bán kính 3m7cm. Tìm đường kính hình tròn đó.

Tóm tắt

Bán kính: 3m7cm Đường kính: …cm?

Giải

Đổi 3m7cm = 307cm

Đường kính hình tròn đó là:

307 x 2 = 614 (cm)

Đáp số: 614 cm

(6)

Bài 3: Cho hình tròn nằm trong hình vuông như hình vẽ. Biết chu vi hình vuông là 632cm, tìm độ dài đường kính, bán kính của hình tròn.

Bài 3: Cho hình tròn nằm trong hình vuông như hình vẽ. Biết chu vi hình vuông là 632cm, tìm độ dài đường kính, bán kính của hình tròn.

Giải

Đường kính hình tròn bằng cạnh hình vuông nên ta có

đường kính hình tròn là:

632 : 4 = 158 (cm) Bán kính hình tròn là:

158 : 2 = 79 cm

Đáp số: 158 cm

79 cm

.

(7)

DẶN DÒ

- Làm bài tập 1, 2, 3 vào vở.

- Chuẩn bị bài tiếp theo:

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in