TLV 2- Tuần 22 - Đáp lời xin lỗi

17  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn

cảm ơn em. Em đáp thế nào ?

(3)

Em cho bạn đi chung áo mưa. Bạn cảm ơn

em. Em đáp lại thế nào ?

(4)

Bạn quên đem sách.

Em cho bạn xem chung.

Bạn cảm ơn em.

Em đáp thế nào?

Bạn quên đem sách.

Em cho bạn xem chung.

Bạn cảm ơn em.

Em đáp thế nào?

(5)

Bài tập 1: Đọc lời các nhân vật trong tranh sau:

Xin lỗi! Tớ vô ý quá!

Không sao!

Nam Tuấn

(6)

THẢO LUẬN

NHÓM ĐÔI

THẢO LUẬN

NHÓM ĐÔI

(7)

1. Trong trường hợp nào cần nói lời 1. Trong trường hợp nào cần nói lời

xin lỗi?

xin lỗi?

1. Trong trường hợp nào cần nói lời 1. Trong trường hợp nào cần nói lời

xin lỗi?

xin lỗi?

Khi làm điều gì sai trái, khơng phải với người khác; khi làm phiền người khác; khi muốn

người khác nhường cho mình làm trước việc gì.

Trong mọi trường hợp cần đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ lịch sự, biết thơng cảm, biết kiềm chế bực tức vì người mắc lỗi đã nhận lỗi, xin lỗi mình.

2.Nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào?

(8)

Bài tập 2:

Em đáp lại lời xin lỗi trong các

trường hợp sau như thế nào?

(9)

Bài 2: Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?

a)Một bạn vội, nói với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

b)Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói:

“Xin lỗi. Tớ vô ý quá!”

c)Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em : “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”

d)Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em:

“Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi.”

(10)

a)Một bạn vội, nói với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

A: Xin lỗi cho tớ đi trước một chút . B: 1. Mời bạn .

2. Xin mời.

3. Bạn cứ đi đi .

(11)

c)Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em : “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”

b)Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói:

“Xin lỗi. Tớ vô ý quá!”

d)Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em:

“Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi.”

Không sao.

-Lần sau bạn cẩn thận hơn nhé.

-Không sao. Mai cũng được mà.

Có sao đâu Bạn chỉ vô ý thôi mà

Cái áo mình vừa mặc hôm nay đấy

-Mai cậu nhớ nhé.

(12)

Bài 3: Các câu dưới đây tả con chim gáy.

Hãy sắp xếp thứ tự của chúng để tạo

thành một đoạn văn

(13)

a)Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

b)Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

c)thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

d)Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

b) Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

a)Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

d)Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

c)thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

Thứ tự sắp xếp :

(14)

Chim gáy

(15)

b) Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

-> Câu mở đầu : Giới thiệu sự xuất hiện của chú chim gáy.

a)Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp

-> tả hình dáng : những đốm cườm trắng trên cổ chú.

d)Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

-> tả hoạt động : nhẩn nha nhặt thóc rơi.

c)thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

-> câu kết : tiếng gáy của chú làm cánh đồng thêm yên ả, thanh bình.

Thứ tự sắp xếp :

(16)

Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên

từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú

cất tiếng gáy “cúc cù...cu”, làm

cho cánh đồng quê thêm yên ả.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in