LỜI CẢM ƠN

52  Tải về (0)

Văn bản

Thế giới ngày càng phát triển kéo theo môi trường sống của con người cũng thay đổi theo. Các hoạt động kinh tế và sự phát triển của xã hội loài người nâng cao chất lượng cuộc sống của con người nhưng mặt khác ở đâu cũng tạo ra hàng loạt sự thiếu hụt, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm và suy thoái môi trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách của nhân loại.

Đặc biệt trong công nghiệp, môi trường cũng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển này và chủ yếu là theo hướng tiêu cực, đặc biệt là môi trường nước. Thành phần nước rỉ rác rất phức tạp, trong đó ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ. Tuy khối lượng nước rỉ rác không lớn nhưng chứa hàm lượng chất ô nhiễm rất cao.

Lượng nước rỉ rác này nếu không được xử lý hợp lý có thể xâm nhập vào môi trường đất, sau đó đi vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và làm thay đổi đặc tính của đất. Vì vậy, xử lý nước rỉ rác bãi rác cũng trở nên vô cùng cấp thiết.

Tổng quan

 • Nhu cầu xử lý chất thải rắn
 • Đặc điểm chung về bãi chôn lấp chất thải rắn
 • Quá trình sinh hóa diễn ra ở bãi chôn lấp chất thải rắn
 • Đặc trưng và sự hình thành nước rỉ rác
  • Đặc trưng
  • Quá trình hình thành nước rỉ rác
  • Thành phần của nước rác
 • Các phương pháp xử lý nước thải
  • Phương pháp cơ học
  • Phương pháp hóa lý
  • Phương pháp hóa học
  • Phương pháp sinh học
 • Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kết hợp keo tụ và oxi hóa nâng cao. 11
  • Nguyên tắc
  • Phương pháp lọc sinh học kị khí
  • Phương pháp lọc sinh học hiếu khí
  • Xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
  • Xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp oxi hoá nâng cao

Nước rỉ rác là chất lỏng sinh ra từ quá trình vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ trong rác, chúng thấm qua lớp rác của các ô chôn lấp kéo theo các tạp chất lơ lửng, keo ra khỏi rác. Bởi vì thành phần của nước rỉ rác thay đổi tùy thuộc vào các giai đoạn phân hủy sinh học khác nhau diễn ra. Thực chất của phương pháp hóa lý là áp dụng các quá trình vật lý, hóa học để nước thải phản ứng với các tạp chất, biến đổi hóa học và tạo thành các chất.

Quá trình xử lý kỵ khí được thực hiện bởi các vi sinh vật mà quá trình oxy hóa tích cực các chất hữu cơ không cần cung cấp oxy, bao gồm một loạt các bước liên tiếp. Nguyên lý của quá trình xử lý hiếu khí được thực hiện là do vi sinh vật cần oxy từ không khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp lọc sinh học kết hợp keo tụ và oxy hóa nâng cao.

Để tăng hiệu quả của quá trình xử lý nước rỉ rác, người ta thường kết hợp quá trình lọc sinh học kỵ khí với quá trình lọc sinh học hiếu khí. Là quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí bởi quần thể vi sinh vật (chủ yếu là vi khuẩn) không có mặt oxy, sản phẩm cuối cùng là hỗn hợp khí chứa CH4, CO2. , N2, H2.. trong đó có tới 65% là CH4. Chất hữu cơ (pha hòa tan) Hợp chất tan trong nước (pha axit) Axit hữu cơ, axit béo, rượu (pha kiềm).

Khi màng dày lên, chất hữu cơ hấp phụ được chuyển hóa trước khi nó có thể tiếp cận các vi sinh vật gần bề mặt của vật liệu lọc. Hai quá trình hóa học này kết tụ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo thành các hạt lớn hơn. Quá trình tạo phức nhôm và sắt trong phản ứng thủy phân phụ thuộc vào pH của môi trường.

Tốc độ khuấy trộn: Trong xử lý keo tụ nhanh, người ta tiến hành khuấy trộn nước thải để các hạt keo kết lại với nhau. Trong những năm gần đây, một công nghệ mới đã được phát triển để khoáng hóa các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước và nước thải thông qua quá trình oxy hóa tăng cường. Các quá trình oxy hóa nâng cao là các quá trình phân hủy chất hữu cơ phụ thuộc vào gốc tự do hydroxyl H O, được tạo ra trong quá trình xử lý.

Một số chất ô nhiễm hữu cơ có cấu trúc ổn định khó bị phá vỡ trong các phương pháp xử lý oxy hóa cổ điển, có thể được loại bỏ bằng quá trình oxy hóa nâng cao với O3/H2O2, H2O2/UV, O3/UV. Các gốc HO được tạo ra bởi quá trình perozon hóa từ sự phân hủy của ozone với sự có mặt của H2O2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu
 • Mục đích nghiên cứu
 • Hóa chất và thiết bị

Phương pháp nghiên cứu

 • Lấy mẫu và bảo quản mẫu
 • Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong nước thải
  • Đo pH
  • Phương pháp phân tích COD
  • Phương pháp xác định amoni
 • Phương pháp nghiên cứu xử lý nước rỉ rác
  • Phương pháp xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học
  • Phương pháp xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ
  • Phương pháp xử lý nước rỉ rác bằng oxi hóa nâng cao sử dụng O 3 /H 2 O 2

Hòa tan 4,25 g KHP trong bình định mức 1 lít và thêm nước cất đến vạch. Lượng Ag2SO4 này sau đó được hòa tan bằng nước cất 2 lần trong bình định mức 1 lít. Đong chính xác đến 1 lít rồi đậy nắp kín ít nhất 2 ngày mới dùng được.

Nessler B: Cân chính xác 50 g NaOH hòa tan trong bình định mức 100 ml bằng nước cất và định mức đến 100 ml. Sau đó hòa tan 2 lần bằng nước cất trong bình định mức 1 lít, lắc kỹ và định mức đến vạch thu được dung dịch amoni có nồng độ 1 g/l. Dùng pipet hút chính xác 5 ml dung dịch NH4+ 1 g/l cho vào bình định mức 1 lít rồi định mức đến vạch ta được dung dịch chuẩn có nồng độ 5 mg NH4+.

Trong quá trình nghiên cứu, xỉ than được chọn làm vật liệu lọc trong bể lọc kỵ khí và hiếu khí. Mô hình hệ thống xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí được thể hiện trong hình dưới đây. Nguyên lý hoạt động của mô hình lọc sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí.

Tốc độ dòng chảy trong bể kỵ khí được điều khiển bởi van 21 ở giữa ống xả. Nước thải vào bể kỵ khí được phân bổ đều theo diện tích đáy bể. Nước chảy từ bên dưới tiếp xúc với xỉ than có vi khuẩn kị khí kèm theo.

Nước được ngâm trong bể kỵ khí 24 giờ trước khi chuyển sang bể hiếu khí. Sau 24 giờ lọc ở bể lọc hiếu khí, nước thải được chuyển sang giai đoạn làm sạch bằng keo tụ. Phương pháp xử lý nước rỉ rác oxy hóa nâng cao sử dụng O3/H2O2.

Kết quả và thảo luận

 • Kết quả khảo sát đặc tính nước rỉ rác tại bãi rác
 • Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học
  • Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học kị khí
  • Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học hiếu khí
 • Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
  • Kết quả về ảnh hưởng của hàm lượng PAC đến hiệu suất xử lý COD
  • Kết quả về ảnh hưởng của hàm lượng A101 đến hiệu suất xử lý COD
  • Kết quả về ảnh hưởng của điều kiện pH đến hiệu suất xử lý COD
 • Kết quả xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp oxi hóa nâng cao sử dụng O 3 /H 2 O 2 44

Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học kỵ khí. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý COD. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý COD trong bể lọc sinh học kỵ khí.

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý NH4+. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý NH4+ trong bể lọc sinh học kỵ khí. Sau 24 giờ xử lý trong bể lọc sinh học kỵ khí, hiệu quả loại bỏ amoni cao nhất khoảng 20%.

Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng lọc sinh học hiếu khí. Tốc độ phân hủy các chất hữu cơ đơn giản trong bể lọc sinh học hiếu khí thể hiện qua sự thay đổi của thông số COD theo thời gian xử lý trong bể. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý COD trong bể lọc sinh học hiếu khí.

Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất xử lý NH4+ trong bể lọc sinh học hiếu khí. Kết quả về ảnh hưởng của hàm lượng PAC đến hiệu quả điều trị COPD. Thí nghiệm được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng PAC đến hiệu suất xử lý COD trong khoảng 0,2 – 1,2 g/l nhằm tìm ra điều kiện tối ưu.

Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của chất trợ keo tụ đến hiệu quả xử lý COD là rất quan trọng. Kết quả về ảnh hưởng của điều kiện pH đến hiệu quả xử lý COD. Điều kiện pH là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý nước thải.

Kết quả xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp oxy hóa nâng cao sử dụng O3/H2O2. Quá trình lọc sinh học: khi sử dụng xỉ than làm vật liệu lọc trong bể kỵ khí và hiếu khí thì hiệu quả làm sạch các chất hữu cơ rất khả quan.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại