• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tiết 23. Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn tập TĐN số 6 | Tiểu học Đặng Trần Côn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tiết 23. Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn tập TĐN số 6 | Tiểu học Đặng Trần Côn"

Copied!
21
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Lớp 5

(2)

- Ôn bài hát: Hát mừng

- Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

(3)

Mời các em ôn bài hát HÁT MỪNG

Tuần 23 – Tiết 23

(4)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Mừng Tây Nguyên mình Đời sống ấm no

Nổi tiếng trống chiêng

Đó đây chào mừng

(5)

Mời các em tập biểu diễn

Ôn bài hát: HÁT MỪNG

Tuần 23 – Tiết 23

(6)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Mừng Tây Nguyên mình Đời sống ấm no

Nổi tiếng trống chiêng

Đó đây chào mừng

(7)

Mời các em ôn bài hát Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(8)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(9)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x x x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x x x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x x x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x x x x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x x x x x x x Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x x x x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x x x x x x x x

(10)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(11)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x x

(12)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo phách

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(13)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x x x x x x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x x x x x x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x x x x x x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x x x x x x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x x x x x x x xxx xx Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x x x x x x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x xxx xxx x x x x x xxx

(14)

Mời các em tập biểu diễn

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(15)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

(16)

ÔN TẬP ĐỌC NHẠC

Tuần 23 – Tiết 23

(17)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em luyện tập cao độ

o o o o

Đồ rê mi son

(18)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em luyện tập tiết tấu

(19)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em nghe giai điệu và tập đọc nhạc

(20)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em ráp lời ca

(21)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Em hãy trình bày bài hát “Niềm vui của em” ?... Tìm hiểu bài tập đọc nhạc

Là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau Là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong bản nhạc. được lặp đi lặp lại

4 - Dây đàn: Dây kim khí giống dây đàn tranh mắc từ trục lên dây, chui qua một lỗ nhỏ ở cuối mặt đàn, kéo chếch lên buộc vào vòi đàn, chỗ miệng loe của bầu cộng hưởng..

núi rừng, tinh yêu nam nữ, cộng đồng,….Giai điệu mộc mạc, chân thành, giản dị và gần gũi với ngôn ngữ của dân tộc... *Dân ca Chăm ở Ninh Thuận,Bình

Ôn

1.Tìm thêm một số bài hát có tính chất khác 1.Tìm thêm một số bài hát có tính chất khác.. nhau và xếp vào 6 thể loại

Bài xuân về trên bản , vui tươi nhẹ nhàng, mềm mại vẻ lên Bài xuân về trên bản , vui tươi nhẹ nhàng, mềm mại vẻ lên bức tranh đầy màu sắc trên vùng cao.. bức tranh

Tập đọc nhạc “Em là bông hồng

- Giai điệu của bài hát hùng tráng, cấu trúc gọn gàng, chặt chẽ thể hiện ý chí quyết tâm của các chiến sĩ đánh đuổi.. quân

Nhận xét về

- Đọc chính xác giai điệu bài TĐN số 1. - Đọc chính xác giai điệu bài TĐN

- HỌC THUỘC LỜI CA VÀ GIAI ĐIỆU BÀI HÁT - HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM

Bài hát”Múa vui” nhạc và lời Lưu

Ôn tập bài hát : TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC.. Tre ngà bên lăng

thiết rộn ràng của người dân Tây Nguyên trước cuộc sống ấm no với những mùa bội thu..?. Ngoài bài hát hát mừng, em còn biết bài hát nào nói

- Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng - Giới thiệu khuông nhạc và khóa son.. - Ôn tập bài hát Cùng múa hát

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o. vÒ dù giê vµ

Bức tranh có hình ảnh nhà rông rất độc đáo và mọi người đang vui múa cồng, chiêng để đón mừng ngày hội được mùa, mừng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.. Đó cũng chính là nội

[r]

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình.. Nổi tiếng trống chiêng Đó đây

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà... Tre ngà bên lăng

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác Cho em về ca hát,

- Hát kết hợp với các hình thức gõ đệm và vận động phụ họa. - Ghi nhớ khuông nhạc và