Tiết 23. Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn tập TĐN số 6 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Lớp 5

(2)

- Ôn bài hát: Hát mừng

- Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

(3)

Mời các em ôn bài hát HÁT MỪNG

Tuần 23 – Tiết 23

(4)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Mừng Tây Nguyên mình Đời sống ấm no

Nổi tiếng trống chiêng

Đó đây chào mừng

(5)

Mời các em tập biểu diễn

Ôn bài hát: HÁT MỪNG

Tuần 23 – Tiết 23

(6)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Mừng Tây Nguyên mình Đời sống ấm no

Nổi tiếng trống chiêng

Đó đây chào mừng

(7)

Mời các em ôn bài hát Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(8)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(9)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x x x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x x x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x x x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x x x x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x x x x x x x Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x x x x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x x x x x x x x

(10)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(11)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x x

(12)

Mời các em hát kết hợp vỗ tay theo phách

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(13)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà.

x x x x x x x x x x x x Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa.

x x x x x x x x x x x x

Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa.

x x x x x x x x x x x x

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ.

x x x x x x x x x x x x Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga.

x x x x x x x x x x xxx xx Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, x x x x x x x x x x x x cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

x x x x xxx xxx x x x x x xxx

(14)

Mời các em tập biểu diễn

Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Tuần 23 – Tiết 23

(15)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

(16)

ÔN TẬP ĐỌC NHẠC

Tuần 23 – Tiết 23

(17)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em luyện tập cao độ

o o o o

Đồ rê mi son

(18)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em luyện tập tiết tấu

(19)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em nghe giai điệu và tập đọc nhạc

(20)

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6

Tuần 23 – Tiết 23

Mời các em ráp lời ca

(21)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now