Đạo đức 2 - Tuần 16 - Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng

24  Download (0)

Full text

(1)

ĐẠO ĐỨC

LỚP :2

(2)
(3)

BÀI CŨ

Em hãy nêu các việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp?

Em hãy nêu ích lợi của việc giữ gìn

trường lớp sạch đẹp ?

(4)

Việc chen lấn, xô đẩy

như vậy có tác hại gì?

Việc chen lấn, xô đẩy

như vậy có tác hại gì?

Tranh vẽ gì?

Tranh vẽ gì?

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1) Đạo đức

Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

(5)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Qua việc này, em rút ra bài học gì?

Qua việc này, em rút ra bài học gì?

Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

(6)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Một số học sinh chen lấn, xô đẩy như vậy làm ồn ào, gây cản trở cho việc biểu diễn văn nghệ. Như thế là mất trật tự nơi công cộng .

Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

(7)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Theo em, bạn trai trong tranh nên làm gì?

Theo em, bạn trai trong tranh nên làm gì?

Hoạt động 2: Xử lý tình huống

(8)

Vứt rác bừa bãi làm bẩn sàn xe , đường sá, có khi còn gây nguy hiểm cho người xung quanh. Vì vậy cần gom rác lại, bỏ vào túi ni lông để khi xe dừng thì bỏ đúng nơi quy

định. Làm như vậy là giữ vệ sinh nơi công cộng.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Hoạt động 2: Xử lý tình huống

(9)

Các em biết những nơi công cộng nào?

Mỗi nơi đó có lợi ích gì?

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Hoạt động 3: Đàm thoại

(10)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

(11)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

(12)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

(13)

Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm ở nơi công cộng mà em tán thành :

a) Giữ yên lặng,đi nhẹ, nói khẽ.

c) Đá bóng trên đường giao thông.

d) Xếp hàng khi cần thiết.

đ )đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1 )

Đạo đức

Hoạt động 3: Đàm thoại

b) Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy.

(14)

Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm ở nơi công cộng mà em tán thành :

e) Đổ nước thải xuống đường.

g) Chen lấn, xô đẩy khi xuống cầu thang lúc ra chơi.

h) Bỏ rác vào thùng rác khi tham quan ở Viện bào tàng.

i) Cười đùa, nói to, vứt thức ăn ra sàn lớp trong giờ ăn trưa ở lớp bán trú.

k) Ném hoa quả, bánh kẹo bừa bãi vào chuồng thú.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1

) Đạo đức

(15)

Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm ở nơi công cộng mà em tán thành :

a) Giữ yên lặng, đi nhẹ, nói khẽ.

b) Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy.

c) Đá bóng trên đường giao thông.

d) Xếp hàng khi cần thiết.

đ) Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1 )

Đạo đức

+

+ +

(16)

Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm ở nơi công cộng mà em tán thành :

e) Đổ nước thải xuống đường.

g) Chen lấn, xô đẩy khi xuống cầu thang lúc ra chơi.

h) Bỏ rác vào thùng rác khi tham quan ở Viện bào tàng.

i) Cười đùa, nói to, vứt thức ăn ra sàn lớp trong giờ ăn trưa ở lớp bán trú.

k) Ném hoa quả, bánh kẹo bừa bãi vào chuồng thú.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1 )

Đạo đức

+

(17)

Nơi công cộng mang lại nhiều lợi ích

cho con người. Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng giúp cho công việc của con người

được thuận lợi, môi trường trong lành, có lợi cho sức khoẻ …

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Hoạt động 3: Đàm thoại

(18)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

Ghi nhớ:

Những nơi công cộng quanh ta

Vệ sinh trật tự mới là văn minh.

(19)

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (tiết 1)

Đạo đức

(20)

-Xếp hàng ngay ngắn, trật tự trong giờ chào cờ -chú ý lắng nghe

-Xếp hàng ngay ngắn, trật tự trong giờ chào cờ -chú ý lắng nghe

NÊN

(21)

Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy.

KHÔNGNÊN

(22)

Làm vệ sinh trong và ngoài lớp học

NÊN

(23)

Đổ nước thải xuống đường

KHÔNGNÊN

(24)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in